2 proc. parama mokyklai

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu maloniai prašome paremti Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą, skiriant 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2015 metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

 1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt;
 2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
 3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

VMI teritorinių skyrių kontaktinius duomenis ir pašto adresus galima rasti internete, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20900. Prašymo blankus (forma FR0512) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti..

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje – Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje – Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje – Jūsų adresas;
 • 5 laukelyje – rašyti 2014;
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – rašyti 2;
 • E2 laukelyje – rašyti 190030357;
 • E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai;
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2014 metus, rašykite 2014, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedė “Atgimimo” mokyklai 2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!