Atostogos

Mokinių atostogos:

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

8.7. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

Vasaros atostogos:

Priešmokyklinio ugdymo – 2019-06-03-2019-08-31 d.,

1-4 kl. – 2019-06-10 – 2019-08-31 d.,

5-10 kl. – 2019-06-24 – 2019-08-31 d.

8.8. Priešmokyklinio ugdymo,1-4 kl. skiriama 10 d. ir 1 d. suderinus su steigėju ugdymo proceso dienų kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.