Atostogos

Mokinių atostogos:

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

Vasaros atostogos priešmokyklinio ugdymo, 1-4 kl. – 2018 m. birželio 1 d.- rugpjūčio 31 d., 5-10 kl. – 2018 m. birželio 18 d. – rugpjūčio 31d.

 

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.