Darbo užmokestis

 

 

Eil.

Nr.

Pareigos 2018 m. IV ketv. 2019 m. I ketv.
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 1420 1 1945
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1243 3 1623
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 870 1 1136
4. Mokytojas 45,27 799 45,29 1132
5. Socialinis pedagogas, psichologas 3 689 3 1052
6. Specialusis pedagogas, logopedas 2 758 2 1134
7. Grupės auklėtojas 4,66 624 4,66 813
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,5 851 1,5 1222
9. Akompaniatorius 0,5 335 0,5 437
10. Mokytojo padėjėjas 7,5 490 7,5 640
11. Vyr. finansininkas 1 949 1 1239
12. Buhalteris 1 635 1 870
13. Raštinės vedėjas 1 602 1 825
14. Sekretorius 1 570 1 781
15. Bibliotekos vedėjas 1 701 1 915
16. Bibliotekininkas 1 546 1 713
17. Valytojas 10,5 440 10,5 583
18. Budėtojas 4,5 450 4,5 583
19. Darbininkas 2,75 440 2,75 583
20. Vairuotojas 1 468 1 583
21. Kiemsargis 1 440 1 583
22. Santechnikas, elektrikas 0,75 468 0,75 672
23. Technikas 1 466 1 609