Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

Eil.

Nr.

Pareigos 2017 m. II ketv. 2016 m. IV ketv.
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 1271 1 1270
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1118 3 1117
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 779 1 778
4. Mokytojas  (pilnas krūvis) 49 742 50 713
5. Mokytojas  (nepilnas krūvis) 15 226 12 232
6. Socialinis pedagogas, psichologas 2,5 667 2,5 648
7. Specialusis pedagogas, logopedas 2,5 620 2,5 624
8. Grupės auklėtojas 3,5 638 3,5 635
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 452 3 452
10. Mokytojas konsultantas 1,5 427 1,5 405
11. Mokytojo padėjėjas 4,5 411 4 399
12. Vyr. finansininkas 1 850 1 850
13. Buhalteris 1 567 1 567
14. Raštinės vedėjas 1 539 1 498
15. Sekretorius 1 510 1 509
16. Bibliotekos vedėjas 1 690 1 690
17. Bibliotekininkas 1 538 1 537
18. Valytojas 10 418 9,5 418
19. Budėtojas 4 434 4 430
20. Darbininkas 2,5 418 2,5 418
21. Vairuotojas 1 418 1 418
22. Naktinis sargas 4,5 558 4,5 556
23. Kiemsargis 1 418 1 418