Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

 

Eil.

Nr.

Pareigos 2018 m. I ketv. 2017 m. IV ketv.
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 1291 1 1271
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1135 3 1118
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 791 1 779
4. Mokytojas  (pilnas krūvis) 48 771 49 749
5. Mokytojas  (nepilnas krūvis) 14 253 15 280
6. Socialinis pedagogas, psichologas 3 687 3 677
7. Specialusis pedagogas, logopedas 2 659 2 650
8. Grupės auklėtojas 3,25 698 3,25 687
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,5 813 1.5 801
10. Mokytojas konsultantas 1,5 433 1,5 427
11. Mokytojo padėjėjas 5.5 441 3.75 427
12. Vyr. finansininkas 1 863 1 850
13. Buhalteris 1 635 1 624
14. Raštinės vedėjas 1 602 1 592
15. Sekretorius 1 570 1 561
16. Bibliotekos vedėjas 1 701 1 690
17. Bibliotekininkas 1 546 1 538
18. Valytojas 10,5 440 10,5 418
19. Budėtojas 3,5 450 3.5 426
20. Darbininkas 2,5 440 2,5 418
21. Vairuotojas 1 468 1 461
22. Naktinis sargas 4,5 589 4,5 558
23. Kiemsargis 1 440 1 418
24. Santechnikas, elektrikas 1 468 1 461
25. Technikas 0,5 466 0.5 460