Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigos 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 1420 1 1420
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1135 3 1243
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 870 1 870
4. Mokytojas 48 771 45,27 799
5. Socialinis pedagogas, psichologas 3 687 3 689
6. Specialusis pedagogas, logopedas 2 659 2 758
7. Grupės auklėtojas 3,25 698 4,66 624
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,5 813 1,5 851
9. Akompaniatorius 0,5 335
10. Mokytojas konsultantas 1,5 433 0 0
11. Mokytojo padėjėjas 5,5 441 6,5 490
12. Vyr. finansininkas 1 949 1 949
13. Buhalteris 1 635 1 635
14. Raštinės vedėjas 1 602 1 602
15. Sekretorius 1 570 1 570
16. Bibliotekos vedėjas 1 701 1 701
17. Bibliotekininkas 1 546 1 546
18. Valytojas 10,5 440 10,5 440
19. Budėtojas 3,5 450 3,5 450
20. Darbininkas 2,5 440 2,5 440
21. Vairuotojas 1 468 1 468
22. Naktinis sargas 4,5 589 4,5 589
23. Kiemsargis 1 440 1 440
24. Santechnikas, elektrikas 1 468 1 468
25. Technikas 0,5 466 1 466