Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

areigos 2018 m. I ketv. 2017 m. IV ketv.
Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1135 3 1118
Mokytojas  (pilnas krūvis) 48 771 49 749
Mokytojas  (nepilnas krūvis) 14 253 15 280
Socialinis pedagogas, psichologas 3 687 3 677
Specialusis pedagogas, logopedas 2 659 2 650
Grupės auklėtojas 3,25 698 3,25 687
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,5 813 1.5 801
Mokytojas konsultantas 1,5 433 1,5 427
Mokytojo padėjėjas 5.5 441 3.75 427
Valytojas 10,5 440 10,5 418
Budėtojas 3,5 450 3.5 426
Darbininkas 2,5 440 2,5 418
Naktinis sargas 4,5 589 4,5 558