Informacija

Projektas „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0004.

Siekiant sukurti modernias kūrybiškumą skatinančias erdves ir pagerinti ugdymo(si) kokybę Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, numatyta atnaujinti dalį pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92 Druskininkuose, patalpų, kuriose nuo 1969 metų nebuvo atliktas remontas ir kurios neatitinka šiuolaikinio ugdymo reikalavimų. Projekto investicijos numatytos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo II korpuso II aukšto modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą, atnaujinant ir įrengiant informacinių technologijų kabinetus. Projekto rezultatas – atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla, kurioje sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės. Projekto tikslinė grupė – mokiniai, kurie naudosis sukurta / atnaujinta infrastruktūra. Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, pritaikant universalaus dizaino principus.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Bendra projekto vertė – 163 877,00 eurų.


    Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos bendruomenės savaitė

( pamokos,renginiai, kita veikla)

2017-11-20-24 d.

 

Eil.

Nr.

Atsakingas (-i) asmuo (-enys)

(vardas pavardė)

Pamokos(renginio)  tema  

Klasė (dalyviai)

Pamoka, kabinetas, kita erdvė
Pirmadienis

2017-11-20

 

1. V.Šimkonytė,

R.Pakalienė,

D.Šilanskas

Golfo rungtynės. 5a,b,c kl. Mokyklos sporto salė (dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, dėstantys mokytojai), 17.30 val.
2. A.Balčiūnienė Valandėlė kitaip. Savanorystė. 8a kl. Jaunimo užimtumo centras

9.00 val.(2 pamoka)

3. Daiva Dumbliauskienė Susipažinimas su greitosios medicininės pagalbos veikla 8b kl. Druskininkų greitosios medicininės pagalbos skyrius
Antradienis

2017-11-21

1.

 

Lijana Lukošiūnienė

Danutė Platūkienė

Netradicinė istorijos pamoka Leipalingio kraštotyros muziejuje. 7a, 8a kl. 3,4 pam.
2. Deividas Šilanskas Pamoka-paskaita „Kodėl verta turėti tikslą?“ 10 7 pamoka, JUC
3. J.Jonušauskaitė

I.Urbonienė

D.Rusinienė

Protų mūšis skirtas Valstybės šimtmečiui 7 a, b, c kl. 42 kab. 54 kab., po septynių pamokų
4. Stasė Kirkliauskienė

Povilas Žarnauskas

Lina Maskalenkienė

Linksmosios estafetės 6a,6b,6c kl. Mokyklos sporto salė (dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, dėstantys mokytojai), 17.30 val.
5. E.Čepulienė, E.Senkevič,

S.Tamulevičienė

Integruota gamtos mokslų pamoka „ Eksperimentų karuselė“ priešmokyklinės grupės vaikams arba pradinukams

 

Priešmokyklinė grupė arba pradinės mokiniai 41,51,58
Trečiadienis

2017-11-22

1.

 

Lijana Lukošiūnienė

Danuta Grik

Salės Golfo turnyras tarp 9 -10 kl. komandų 9a, 10a kl. 17.00 val. sporto salė
2. D. Časienė ,,Šviesos“ dienyno pristatymas Metodinė taryba ir klasių auklėtojai 12 kab., 14.35 val.
Ketvirtadienis

2017-11-23

1. L.Šilanskienė Integruota pamoka su JUC „ Socialinis-psichologinis vaidmenų žaidimas „Vilkolakiai“. 6ab 6,7 pamoka JUC
2. A.Balčiūnienė

D.Dumbliauskienė

N.Zdančiuvienė

Įdomiosios estafetės. 8a/b/c kl. Mokyklos sporto salė (dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, dėstantys mokytojai), 18.00 val.
Penktadienis

2017-11-24

1. D. Časienė

E. Vysockienė

V. Šmitienė

J. Jazepčikas

J. Stankevičius

P. Žarnauskas

Gižycki miesto švietimiečių delegacija
2.

 

Mokyklos valgykla Sveiko maisto diena Mokyklos bendruomenė
3. D. Makselienė

I. Tamulevičienė

V. Jasienė

V. Urbanavičienė

Sveiko maisto stalas Mokytojai Mokytojų kambaryje, po trijų pamokų
4. A.Balčiūnienė

R.Kvaraciejūtė

Integruota anglų k.- kūno k. pamoka „Sport for all“.        7b Mokyklos sporto salė

8.55-9.40 val.(2 pamoka)

Povilas Žarnauskas

Jonas Jazepčikas

Krepšinio turnyras, skirtas išėjusiems kūno kultūros mokytojams atminti Aktyvus krepšinio klubas

Buvę ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniai

Mokyklos sporto salėje,

18.00 val.

 

 

  

MAITINIMAS

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos valgiaraštis

Dėl nemokamo maitinimo kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą Alvydą Zdančių tel. +370 313 52270


1-4 klasių mokiniai, norintys lankyti Robotikos užsiėmimus, registruojasi internete adresu www.robotikosakademija.lt (įėjus į šį tinklapį spausti ,,Registruokitės į būrelius“, pasirinkti ,,Kiti miestai“, susirasti savo miestą ir užpildyti registracijos duomenis)


Karate užsiėmimai Jūsų mokykloje!!!

Karate – iš Japonų kalbos reiškia tuščia beginklė ranka, todėl ir per užsiėmimus nenaudojami jokie ginklai.

Užsiėmimu metu lavinami vaikų ne tik fiziniai gebėjimai tokie kaip greitis, jėga, koordinacija, ištvermė, vikrumas, tačiau ir dvasinės ypatybės tokios kaip drąsa, drausmė, atsakingumas ir kt.

Užsiėmimą sudaro apšilimo pratimai, pagrindinė treniruotės dalis (dažniausiai naudojamas specialus inventorius) ir atsipalaidavimo pratimai (žaidimai, estafetės, tempimo pratimai).

Treniruočių metu vaikai sustiprės, išmoks apsiginti, mokysis įvairios technikos, kurią vėliau demonstruoja egzaminuose laikydami kvalifikacinius egzaminus aukštesniam karate diržui gauti, taip pat sportuojantys karate gali išbandyti save varžybose ar vasaros stovyklose.

Karate treniruotes veda visuomenės sveikatos specialistas Laurynas Kasperavičius. Treneris sukaupęs 16 metų sportininko bei 8 metus trenerio patirtį.

Visus norinčius kviečiame prisijungti.

Treniruotės vyks Atgimimo mokykloje antradieniais ir ketvirtadieniais. I-III klasėms treniruotės vyks 14:00, kitų klasių mokiniams treniruotės vyks 14:45. Pirmoji treniruotė antradienį (09.13). Treniruotės vyks pradinės mokyklos sporto salėje.

Daugiau informacijos tel. +37063600913 ir el. p. kasperaviciuslaurynas@gmail.com

 

Akimirka iš karate vasaros stovyklos.

karate1

Akimirka iš egzamino.

karate2

 


 

 Išrašas iš Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo (patvirtinta Druskininkų „Atgimimo“  mokyklos direktoriaus2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V2- 254)

MOKYKLOS PATVIRTINTA UNIFORMA

 Privaloma dėvėti: 1-4 kl. mokiniams – sarafaną arba sijoną (mergaitėms) ir megztinį (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema; 5-10 kl. mokiniams – švarką arba megztinį su mokyklos emblema.

 

 


Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“
parsisiųsti

 


 

Vaikų sveikatos tikrinimas – ką turėtų žinoti tėvai!

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad besirengdami naujiems mokslo metams tėvai ar globėjai privalo iki rugsėjo 15d. pasirūpinti visų vaikų iki 18 metų vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) pristatymu į ugdymo įstaigas.

Šeimos gydytojas turi įvertinti vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Prireikus moksleivis siunčiamas konsultuotis pas gydytojus specialistus ir atliekami papildomi reikalingi tyrimai.

Sveikatos pažymėjime gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją; ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per kūno kultūros ugdymo veiklas gali daryti visus pratimus. Taip pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl mitybos, fizinio krūvio, regos, vengtinų alergenų ir kt.

Visuomenės sveikatos  specialistai atkreipia dėmesį, kad sveikatos pažymėjimo forma papildyta  punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“, tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas. Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę.

Dėl Vaiko sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku.

Labai svarbu, kad sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija apie vaiko sveikatos būklę, kurią išanalizavę mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų tinkamai patarti pedagogams, į ką atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu vaiko sveikatai nebūtų  pakenkta. Pažymėjimas galioja metus.


Mokyklinė uniforma
Uniformos aprašas

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykloje privalomos mokyklinės uniformos:

1-4 kl. mokiniams – sarafanas arba sijonas (mergaitėms) ir megztinis (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema;

5-10 kl. mokiniams – švarkas arba megztinis su mokyklos emblema.

Kitos uniformos dalys – pagal pageidavimą.

Siūlomi tokie uniformų pavyzdžiai:
uniforma2016 uniforma2016-3

uniforma2016-2