Informacija

Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą arba įsigyti versto liudijimą . Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos – atvykus i bet kuri valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinj.

Jei veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.

VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su versto liudijimais.

Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.


Priėmimas

Visą informaciją apie priėmimą į mokyklą galite rasti čia
2015 m. gruodžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-145 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-239 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“

 

Prašymo blankas„Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tai:

programa tiems, kurie ieško būdų užmegzti glaudesnius ir šiltesnius santykius su vaikais ar auklėtiniais;

 • geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas, dalijimasis asmenine patirtimi;
 • artėjimas link tokių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą;
 • dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų tarpusavio pagarba, palaikymas.

Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

 

Programa remiasi T. Gordono koncepcija „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A. Faber ir E. Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“ mokymais.

 

Vienos dalies programos trukmė: 10-12 užsiėmimų po 3 valandas.

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Grupės dydis: 12-15 dalyvių.

Programą veda psichologė Jona Kirkauskienė

Pirmų susitikimų laikas: 2018 m. rugsėjo 25 d. 17.30 val. ir 2018 m. spalio 1 d. 17.30 val. Druskininkų švietimo centre – M. K. Čiurlionio g. 80. PP tarnyboje.

Registruotis tel. 868316477

 

 


 


Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir vienkartinę 57 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (183 Eur).

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108 kab.), seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt ir www.druskininkai.lt

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 313) 52 543, el. p. parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918.


Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė: https://www.facebook.com/emokykla/ .

 


 

Projektas „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0004.

Siekiant sukurti modernias kūrybiškumą skatinančias erdves ir pagerinti ugdymo(si) kokybę Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, numatyta atnaujinti dalį pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92 Druskininkuose, patalpų, kuriose nuo 1969 metų nebuvo atliktas remontas ir kurios neatitinka šiuolaikinio ugdymo reikalavimų. Projekto investicijos numatytos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo II korpuso II aukšto modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą, atnaujinant ir įrengiant informacinių technologijų kabinetus. Projekto rezultatas – atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla, kurioje sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės. Projekto tikslinė grupė – mokiniai, kurie naudosis sukurta / atnaujinta infrastruktūra. Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, pritaikant universalaus dizaino principus.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Bendra projekto vertė – 163 877,00 eurų.


Druskininkų „Atgimimo“ mokykla dalyvauja „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Pagal šį ES projektą mokykla jau gavo priemonių rinkinį, kurios bus naudojamos eksperimentiniams darbams nuo 2018m. rugsėjo mėn.

 

    

MAITINIMAS

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos valgiaraštis

Dėl nemokamo maitinimo kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą Alvydą Zdančių tel. +370 313 52270


1-4 klasių mokiniai, norintys lankyti Robotikos užsiėmimus, registruojasi internete adresu www.robotikosakademija.lt (įėjus į šį tinklapį spausti ,,Registruokitės į būrelius“, pasirinkti ,,Kiti miestai“, susirasti savo miestą ir užpildyti registracijos duomenis)


Karate užsiėmimai Jūsų mokykloje!!!

Karate – iš Japonų kalbos reiškia tuščia beginklė ranka, todėl ir per užsiėmimus nenaudojami jokie ginklai.

Užsiėmimu metu lavinami vaikų ne tik fiziniai gebėjimai tokie kaip greitis, jėga, koordinacija, ištvermė, vikrumas, tačiau ir dvasinės ypatybės tokios kaip drąsa, drausmė, atsakingumas ir kt.

Užsiėmimą sudaro apšilimo pratimai, pagrindinė treniruotės dalis (dažniausiai naudojamas specialus inventorius) ir atsipalaidavimo pratimai (žaidimai, estafetės, tempimo pratimai).

Treniruočių metu vaikai sustiprės, išmoks apsiginti, mokysis įvairios technikos, kurią vėliau demonstruoja egzaminuose laikydami kvalifikacinius egzaminus aukštesniam karate diržui gauti, taip pat sportuojantys karate gali išbandyti save varžybose ar vasaros stovyklose.

Karate treniruotes veda visuomenės sveikatos specialistas Laurynas Kasperavičius. Treneris sukaupęs 16 metų sportininko bei 8 metus trenerio patirtį.

Visus norinčius kviečiame prisijungti.

Daugiau informacijos tel. +37063600913 ir el. p. kasperaviciuslaurynas@gmail.com

 

Akimirka iš karate vasaros stovyklos.

karate1

Akimirka iš egzamino.

karate2

 


 

 Išrašas iš Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo (patvirtinta Druskininkų „Atgimimo“  mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V2- 254)

MOKYKLOS PATVIRTINTA UNIFORMA

 Privaloma dėvėti: 1-4 kl. mokiniams – sarafaną arba sijoną (mergaitėms) ir megztinį (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema; 5-10 kl. mokiniams – švarką arba megztinį su mokyklos emblema.

 

 


Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“
parsisiųsti

 


 

Vaikų sveikatos tikrinimas – ką turėtų žinoti tėvai!

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad besirengdami naujiems mokslo metams tėvai ar globėjai privalo iki rugsėjo 15d. pasirūpinti visų vaikų iki 18 metų vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) pristatymu į ugdymo įstaigas.

Šeimos gydytojas turi įvertinti vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Prireikus moksleivis siunčiamas konsultuotis pas gydytojus specialistus ir atliekami papildomi reikalingi tyrimai.

Sveikatos pažymėjime gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją; ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per kūno kultūros ugdymo veiklas gali daryti visus pratimus. Taip pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl mitybos, fizinio krūvio, regos, vengtinų alergenų ir kt.

Visuomenės sveikatos  specialistai atkreipia dėmesį, kad sveikatos pažymėjimo forma papildyta  punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“, tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas. Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę.

Dėl Vaiko sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku.

Labai svarbu, kad sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija apie vaiko sveikatos būklę, kurią išanalizavę mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų tinkamai patarti pedagogams, į ką atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu vaiko sveikatai nebūtų  pakenkta. Pažymėjimas galioja metus.


Mokyklinė uniforma


Uniformos aprašas

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykloje privalomos mokyklinės uniformos:

1-4 kl. mokiniams – sarafanas arba sijonas (mergaitėms) ir megztinis (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema;

5-10 kl. mokiniams – švarkas arba megztinis su mokyklos emblema.

Kitos uniformos dalys – pagal pageidavimą.

Siūlomi tokie uniformų pavyzdžiai:
uniforma2016 uniforma2016-3

uniforma2016-2