Gerbiami tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą!

Dėkojame visiems, 2018 metais parėmusiems mokyklą ir skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį. Mes jaučiame Jūsų pritarimą ir palaikymą. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo (si) aplinką, sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo (si) tikslus, projektuoti ir įgyvendinti naujas ir anksčiau svajotas idėjas. Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita 2018 metais buvo papildyta 1759, 54Eur

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, visuomeninei organizacijai irk t. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2019 m. gegužės 1 d.

Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdas – elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt

Duomenys reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas
 • 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris
 • 3V laukelyje – Jūsų vardas
 • 3P laukelyje – Jūsų pavardė
 • 4 laukelyje – Jūsų adresas
 • 5 laukelyje – rašyti 2018
 • 6S laukelyje – žymėti varnelę
 • E1 laukelyje – rašyti 2 (gavėjo tipas)
 • E1 laukelyje – rašyti 190030357
 • E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitas ne didesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą:
 • jei norite pildyti tik už 2018 metus, tai E5 laukelio nepildyti;
 • jei norite ilgesniam laikotarpiui įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metais, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems ,,Atgimimo” mokyklai 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio GPM sumą. Šiais metais Jūsų pervesta parama papildysime savo svajonės įgyvendinimą – išmaniosios klasės kūrimą pradinėse klasėse.

Pagarbiai

Direktorė Danutė Časienė