Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

,,Raktai iš paliktų namų”- tokia simbolinė idėja sklandė rengiantis paminėti 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjusius masinius gyventojų trėmimus į Sibirą.

Ratnyčios bažnyčioje 10 val. vyko iškilmingos šv.mišios, skirtos Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Susirinko druskininkiečiai, nepamiršę tragiško mūsų istorijos fakto-tremties, kuomet okupacinė valdžia išsiuntė nebūtin tūkstančius mūsų tautiečių ir bandė ištrinti iš atminties jų pavardes. Po mišių  ,,Atgimimo “ mokyklos Tolerancijos centras, vadovaujamas Lijanos Lukošiūnienės,  parengė šios skaudžios tautai dienos poetišką įprasminimą.

Mokytojos Valės Šmitienės merginos pašoko šv.Antano dienos atgarsius menantį šokį,,Prie Verknės”. Tautiniai rūbai, rugiagėlių vainikai nuteikė šventiškai,bet jau kitą dieną prasideda tremtis…

Užkalamų langų garsai, plaktukų taukšėjimas,spynos,raktai ir ,žinoma,ištremtųjų prisiminimai -visa tai jautrūs ir skausmingi tremties simboliai.,,Ta akimirka,kai paskutinį kartą stovėjom prie gimtojo namo slenksčio,pasirodė be galo klaiki…Palikom neužrakintus namus,”- tremtinių atsiminimus kartojo mokiniai. Šią iškalbingą kompoziciją parengė mokytojas Saulius Lukošiūnas ir Vaiva Gintutienė, o ženklai , kurie buvo pasitelkti idėjai išsakyti , ne vieną sujaudino.

Žodžiai iš tremtinių atsiminimų visuomet skaudūs,tačiau įtampą atitirpdė paguodžianti Austėjos ir jos mokytojos Dalios Urniežienės daina.

Birželio 14-osios paminėjimas-tai ir Tremtinių choro dainos. Jų vadovė Antanina Laurenčikienė visus subūrė į darnų ratą-dainavo visi,bene keturios kartos. Toks darnus visų dalyvių susibūrimas –tai vienybės išraiška.

Buvęs Tremties  ir rezistencijos muziejaus direktorius Gintautas Kazlauskas padėkojo šios dienos dalyviams , o ,,Atgimimo “mokyklos direktorė Danutė Časienė  priminė, jog Lietuva tuomet neteko    penkių dešimčių mokyklų, tūkstančių mokytojų  ir tėvų, kurie taip ir neatvedė savo pirmoko į  jo laukiančią mokyklą. Viltingai palinkėjo tautos susitelkimo ir išvykusiųjų svetur grįžimo į Lietuvą, kad pagaliau neskaičiuotume ekonominės tremties mokinių klasių svetur…

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas – prasminga pilietiškumo pamoka mūsų mokiniams. Jie  taip pat turės prisiminti tautos istoriją , kad atmintis tęstųsi…

                                                                               Vaiva Gintutienė