Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos tėvų, mokinių ir mokytojų tęstinis forumas „Gera mokykla“  

Mokykla neatsiejama nuo pamokos, kurioje svarbiausias kūrėjas -mokytojas, o svarbiausi pamokos dalyviai ir vertintojai – mokiniai. Mokinių tėvai suinteresuoti, kad jų vaikai mokytųsi saugioje aplinkoje ir gautų geriausia.

Mokyklos gyvenimas turėtų duoti mokiniui kryptį, išugdyti esminių, jam svarbių, kompetencijų visumą. Pirmiausia reikėtų ugdyti kūrybingą asmenybę, išmokyti spręsti problemas, koordinuoti veiklas, lavinti emocinį intelektą, kritinį mąstymą, derybinius gebėjimus ir kognityvinį lankstumą.

Kokia ir kada pamoka yra gera?

Tai sprendė į pirmąjį Mokyklos forumą susirinkusi mokinių, jų tėvų ir mokytojų (iš viso 47 žmonių) grupė. Žaismingoje ir kūrybingoje Išmaniojoje erdvėje mokyklos bendruomenės nariai dirbdami grupelėse (3 tėvai, 2  mokytojai ir 2 mokiniai) ieškojo bendro geros pamokos vardiklio.

Paklausę mokytojos Janinos Jonušauskaitės  Geros mokyklos koncepcijos pristatymo, mokytojos Rovenos Kvaraciejūtės moderuojami šešių grupių nariai pasiūlė bene 30 geros pamokos kriterijų. Jiems padėjo konsultantai, o ekspertų komanda atsirinko iš kiekvienos grupelės po keletą kriterijų. Kol ekspertai rinkosi, mokytoja Staselė Kirkliauskienė pristatė mūsų mokyklos mokytojų patirtį – įdomių pamokų pavyzdžius.

Smagu, kad aktyviai dalyvavo mokiniai, tėvai, ir, aišku, mokytojai, kad šmaikščiose diskusijose dauguma Forumo dalyvių pareiškė savo nuomonę.

Buvo pasiūlyti ir atrinkti šie Geros pamokos kriterijai:

 1. Aiškūs tikslai ir uždaviniai.
 2. Jauki atmosfera, abipusė pagarba.
 3. Į pamokos planavimą įtraukti mokiniai (bendri susitarimai).
 4. Pamoka kitoje erdvėje, erdvės keitimas.
 5. Metodų įvairovė. Įtraukianti pamoka. Mokiniai moko vieni kitus.
 6. Tinkamas pamokos tempas.
 7. Aktyvių veiklų kaita, teorijos ir praktikos dermė. Integruotos pamokos.
 8. Eksperimentai gamtamokslinėse pamokose.
 9. Kitokia pamoka kartą per savaitę (kviestiniai svečiai, interaktyvus mokymas, diskusijos).
 10. Diferencijavimas ir individualizavimas.
 11. Refleksija. (Įsi)vertinimas.
 12. Asmeninės pažangos matavimas.
 13. Tikslo ir rezultato dermė. Išliekamoji vertė.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, organizatoriams, o tęstinumas bus jau kitų mokslo metų pradžioje, juk temų turime nemažai. Gera drauge kurti savo mokyklą.