Gerosios praktikos pavyzdžiai neformaliojo vaikų švietimo srityje iš Estijos ir Suomijos

2018 m. gegužės 14-18 d. Druskininkų savivaldybės „Atgimimo“ mokyklos socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė ir Jaunimo užimtumo centro jaunimo darbuotoja bei  Leipalingio progimnazijos socialinė pedagogė Aistė Fedaravičiūtė kartu su dar 40 atstovų iš visos Lietuvos dalyvavo pažintinėje kelionėje po Estiją ir Suomiją. Vizito tikslas – susipažinti su pažangiausiais neformaliojo vaikų švietimo principais ir metodais, švietimo sistemų ypatumais ir neformaliojo vaikų švietimo sėkmės faktoriais, pasisemti gerosios patirties.

Pažintinis vizitas prasidėjo Estijos Tartu miestelyje. Dalyviai aplankė gamtos mokslų pažinimo centrą. Erdvus, šiuolaikiškai įrengtas, su vešliu žiemos sodu, laboratorija bei įvairių pomėgių klasėmis, atviru parku, paukščių stebėjimo aikštele ir kt. erdvėmis, kurios skirtos pažinimui, eksperimentams, yra laisvai prieinamos visiems tyrinėtojams. Antras stabtelėjimas buvo Lile Maja atvirajame jaunimo centre. Čia, kaip ir Lietuvoje jaunimo centras jaunimui atviras ištisą dieną, siūlydamos įvairiausios veiklas: nuo maisto gaminimo iki įvairių kūrybinių, prevencinių, aktyvaus laisvalaikio. Estijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovų teigimu, „hobby activity“ (Lietuvoje vadinamus būrelius) lanko 90 % jaunų žmonių, o didžiausią dėmesį asmenybės formavimui valstybė skiria 1 – 9 kl. mokiniams, kurie po pagrindinės mokyklos renkasi mokymąsi profesinėse mokyklose arba tęsia akademines studijas gimnazijose, kurios įrengtos pagal pažangiausias technologijas. Dalyviams didelį įspūdį paliko AHHAA mokslo centras. Mokslą ir pažangias technologijos AHHA centre buvo galima pažinti eksperimentuojant. Čia organizuojamos veiklos, pastatyti įrenginiai leidžia laisvai judėti, pačiam mokytis, pažinti gamtos, fizikos, chemijos, anatomijos paslaptis.

Atkeliavusi į Suomiją, lietuvių komanda pirmiausia dalyvavo susitikime su skautų ir vadovų organizacijos valdybos nariais. Šioje šalyje skautų bendruomenė yra labai populiari ir stipri, ji skatina ir moko būti atsakingais, socialiais valstybės piliečiais. Kas penktas suomis yra skautas arba kažkada juo buvo, nes tai suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose, mokytis visą gyvenimą, tobulėti, įgyti įvairių žinių, kurias galima panaudoti aukštojoje mokykloje, paverčiant į tam tikro dalyko kreditus taip pat suteikia didesnes galimybės įsidarbinant. Suomijoje tarp jaunimo populiari savanorystė, atstovų teigimu, kas trečias šios šalies gyventojas savanoriauja apie 18 val. per mėnesį. Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijoje buvo pristatyta jaunimo situacija, čia skirtingai nei Lietuvoje jaunimu laikomi asmenys nuo gimimo iki 29 m. Pagal jaunimo aktą ypač svarbus darbo ir užimtumo skatinimas, vykdomi tyrimai, kokiomis veiklomis nori užsiimti jauni žmonės, kas jiems yra įdomu ir naudinga, pagal tai nustatomas jaunimo neformalaus užimtumo poreikis. Jaunimo centrai yra neformalaus švietimo ekspertai, jie organizuoja patyriminius mokymus, lauko edukacijas, šviečia apie aplinkos saugojimą, naudojasi aktyviais metodais, kurie leidžia išeiti iš komforto zonos, įgauti daugiau pasitikėjimo savimi. Jaunimo skyriaus darbuotojai pristatė bendrą Suomijos Jaunimo centrų ir Jaunimo namų situaciją, taip pat plačiau papasakojo apie kai kurių centrų veiklas. Suomijoje yra 60 centrų, kuriuose dirba 300 jaunimo darbuotojų. Vienas darbuotojas gali dirbti su 8 ugdytinių grupėmis, juos rekomenduoja mokykla arba vaiko teisių apsaugos tarnyba. Jaunimo centrai organizuoja mokymus tėvams, kuriose kartu su  mokyklų socialiniais pedagogais/ darbuotojais kalba apie patyčias, alkoholį, narkotikus. Vizitas baigėsi prie Talino esančioje Kloogaranna jaunimo stovykloje, kurioje susipažinome su Kloogaranna jaunimo stovyklos kompleksu ir veikla. Taip pat vyko vizito apibendrinimas, refleksijos.

Svarbu buvo sužinoti ne tik užsienio šalių neformalaus švietimo pagrindinius aspektus, darbo su jaunimu stipriąsias puses, stovyklų organizavimo principus, bet pažinti ir kartu vykusius Lietuvoje dirbančius neformalaus švietimo mokytojus, kurie organizuoja stovyklas, veda įvairaus pobūdžio užsiėmimus bei būrelius vaikams ar kitaip yra susiję su vaikų ugdymu, mokymu, švietimu.

Pažintinis vizitas buvo vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK2)“ lėšomis. Projektą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas.

Agnė Gaidamavičienė, socialinė pedagogė,

Aistė Fedaravičiūtė , JUC jaunimo darbuotoja