Išmokome plaukti

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos antrokai aktyviai dalyvauja Druskininkų sporto centro projekte „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Projekto tikslas- kuo daugiau  mūsų vaikų  išmokyti plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, o taip pat skatinti vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti  sveikatą ir gerinti jų fizinį pasiruošimą. Iš 93-ų antrokų Vandens pramogų parko baseine plaukti mokėsi 75 ir visi, pasak juos mokiusių mokytojų Jono Jazepčiko ir Povilo Žarnausko, išmoko plaukimo pagrindų. Jiems buvo skirtos 22 valandos plaukimo pamokų iš viso. Daugumos mokinių įvertinimai-„labai gerai“ ir tuo labai džiaugėsi visi: plaukimo mokytojai, mokiniai, jų tėveliai. Vaikai lavins plaukimo įgūdžius su tėveliais, o pradžia-labai puiki.

Smagu, kad  šiam antrokų projektui finansuoti rugsėjo – gruodžio mėnesiais   7000 Eur skyrė  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas, prie šio projekto vykdymo prisidėjo ir Druskininkų savivaldybė, apmokėdama pedagogams dalį darbo užmokesčio.

Džiugu, kad  projektas padėjo vaikams atsikratyti įvairių baimių bei   mokytis kitų gerų dalykų: padėti vienas kitam, kultūringai elgtis viešose vietose, pačiam susitvarkyti savo asmens higieną, tvarkyti savo laiką.

Ačiū visoms Antrokų mokytojoms Astai, Violetai, Vilmai, Laimai, kurios padėjo mokiniams nueiti į Vandens pramogų parką ir  palaukdavo jų, kol baigsis užsiėmimai. Arba kartu su tėveliais vežiojo savo automobiliais vaikus į baseiną. Ačiū mokinių tėveliams už nuolatinį rūpestį ir pagalbą mokyklai sprendžiant logistikos klausimus.

Visiems projekte dalyvavusiems 75 mokiniams  gruodžio 19d. mokyklos aktų salėje   plaukimo pažymėjimus įteikė Druskininkų Sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė, dalyvaujant  mokytojams Jonui Jazepčikui ir Povilui Žarnauskui. Mokyklos direktorė Danutė Časienė padėkojo organizatoriams, mokyklos mokytojams, pasidžiaugė mokinių laimėjimais.