Mokslo metų užbaigimas

 

Šiemet Druskininkų ,,Atgimimo‘‘ mokyklos mokytojai baigti mokslo metus nusprendė aktyviai-išsiruošė į baidarių žygį Ūlos upe. Už sumanymą esame dėkingi kūno kultūros mokytojams, ypač mokytojui metodininkui Jonui Jazepčikui.

Atvykę į Varėnos rajone esantį Krokšlio ( Šumo ) kaimą, greitai susiruošėme ir leidomės Ūlos upe. Kolegos, kurie ne kartą taip aktyviai leido laisvalaikį, negailėjo patarimų dar nedaug patirties turintiesiems. O tų patarimų ir pagalbos tikrai prireikė, nes Ūla – ne tik įstabaus grožio , bet ir įnoringa upė. Rodos, plauktum ir plauktum žavėdamasis pakrančių vaizdais, kurie greičiau primena ne lietuvišką peizažą, o kokį nors filmą apie džiunglių nuotykius, bet staiga jauti, kad jau atsidūrei seklumoje ar įsipainiojai į šakų raizgalynę… Prireikia ir išradingumo, ir fizinės ištvermės, kad galėtum plaukti tolyn. Tačiau kaip smagu įveikti visas kliūtis .Ne vienas ir dainą iš to smagumo užtraukė!

Įveikę numatytą atstumą, gardžiavomės mūsų šauniųjų technologijų mokytojų  Vilijos ir Vitos suruoštomis vaišėmis. O kadangi ne už kalnų ir gražiausia vasaros šventė Joninės, sveikinome ir gražiausiu vainiku apdovanojome mūsų nenuilstantįjį Joną Jazepčiką. Nuskambėjus tradicinei Joninių dainai, mokytojas Jonas visus pakvietė į ekskursiją po jo gimtąjį Krokšlio kaimą. Reikia paminėti, kad mūsų šaunusis mokytojas – Krokšlio kaimo bendruomenės pirmininkas , taip pat ir kaimo garbės pilietis. Ekskursiją vedė mokytoja Birutė Švagždienė. Visus nustebino Krokšlio memorialas , skirtas legendiniams Lietuvos lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui. Kai 1933 m. perskridę Atlantą lakūnai žuvo, jų atminimui kaimo viduryje buvo pasodinti du ąžuoliukai. Vėliau , XX a. šeštame dešimtmetyje, pastatytas cementinis paminklas. Dar vėliau lakūnų atminimo memorialą papildė Stavario ąžuolas – Baublys.

Žavėjomės, kad Krokšlio bendruomenė tokia vieninga ir aktyvi – nuo Atgimimo pradžios prie memorialo kasmet vyksta kaimo šventė, kurioje nepamirštamas nei senas, nei mažas. Reikia paminėti, kad iš Krokšlio kilęs medžio drožėjas Antanas Česnulis padovanojo kaimui paties išdrožtą stogastulpį su varpu viršuje ir išraižytu užrašu: „Skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos“. Vėliau A. Česnulis iš 1933 m. sodintų ąžuoliukų sukūrė Dariui ir Girėnui skirtą skulptūrą, kurios viršuje mažytė ,,Lituanika‘‘. Atgimimo pradžioje virš Stavario ąžuolo Baublio kaimo vyrai iškėlė vėjarodę su stiebu trispalvei, kuri keliama per valstybines ir kaimo šventes. Trispalvė, perrišta juodu kaspinu, keliama Krokšlyje ir liūdnomis progomis, kai kaimas į paskutinę kelionę palydi savo gyventoją. Iš Krokšlio kaimo bendruomenės galime pasimokyti , kaip reikia puoselėti patriotiškumą ir bendruomeniškumą.

Greitai prabėgo turininga ir aktyvi birželio diena. Jau čia pat vasaros atostogos. Tegu jos būna šviesios, nerūpestingos, kupinos gražių naujų įspūdžių . Gražios vasaros!

 

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Urbonienė