Mokyklos  viltis – 2019

,,Mokytojai ir tėvai , netrukdykite mokiniams mokytis,“- su humoru pradėjo Seimo narys Zenonas Streikus, įteikdamas sveikinimą ir dovanas septintoko Vincento Akstino mamai, nes pats mokinys dar buvo negrįžęs iš šalies biologijos olimpiados Kaune. ,,Kuo didesnį tikslą turės mokiniai, tuo lengviau jiems bus  jį pasiekti‘‘- ir rimtai, ir juokais sakė  Seimo narys. Ir tikrai, į ,,Atgimimo“ mokyklos salę jau 12-ąjį kartą susirinko patys geriausi mūsų mokyklos mokiniai, turintys neabejotinai didelių tikslų ir nuosekliai to siekiantys.

Mokyklos vilties šventę pradėjo Juozo Mikolainio pučiamųjų orkestras, pagrojęs  linksmus kūrinius. Mokyklos direktorė Danutė Časienė paskelbdama šventės pradžią pasidžiaugė gausiu būriu mokinių, kuriems netrukus bus įteikti Vilties paukščiai-nominacijos už jų stropų mokymąsi, pasiekimus, indėlį į mokyklos gyvenimą, pastangas. Ji dėkojo mokyklos bendruomenei už bendrus taurius darbus ir pristatė svečius bei  Vilties paukščių  skulptūrėles sukūrusią  Viečiūnų dailės mokytoją Aureliją Vilūnienę. Metiniais  apdovanojimais-išskirtinėmis nominacijomis, Vilties skulptūrėlėmis  bei  Savivaldybės ir Vandens parko dovanotomis maudynėmis    šįmet  pagerbti  49  3-8 klasių puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai, kurie aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime, konkursuose, olimpiadose, sportinėse veiklose. Mokykla ir šiais metais tik per žingsnį nuo prizinės vietos Lietuvos mokinių žaidynėse-mes šalyje net ketvirti!

Viena svarbiausių nominacijų –  mokyklos įkūrėjo Domininko Viščinio vardinė premija, kurią įsteigė jo brolis, Druskininkų garbės pilietis Petras Viščinis, skirta geriausiam mokytojui ir mokiniui. Šią premiją, administruojamą Amerikos Lietuvių fondo, šįmet pelnė socialinė pedagogė pedagogei Agnė Gaidamavičienė ir aštuntokė Gustė  Šematovičiūtė. Apdovanojimą įteikė Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė. Ši premija mokiniui teikiama nuo 1998 metų, mokytojui-nuo 2000-ųjų. Sakydama padėkos kalbą Gustė pastebėjo, kad  visuomet norisi pateisinti  pasitikėjimą, būtent jis ir skatina atsakomybę, o tuomet ir rezultatai akivaizdūs…

Vilties paukščiais pirmiausiai buvo apdovanoti geriausi pradinukai: I. Lukaševičius, E. Frėzaitė, M. Juodeškaitė, J. Januškaitė, E. Dumskis, G. Kazlauskaitė. Mokytoja Jolita Miliauskienė kartu su Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown įteikė skulptūrėles, o netrukus  salę užliejo nuotaikinga Dalios Urniežienės mokinukų daina apie vasarą…

Kita mokinių grupė-penktokai- buvo pakviesti į sceną mokytojos Aidos Balčiūnienės. Tai M. Čepukėnaitė, L. Krupinskas, M. Maskalenka, P. Pileckaitė, G. Savukynaitė, P. Dumbliauskas, A. Moisiejus, L. Jurgionytė. Dar aštuoni paukščiai, rūpestingai įteikti Violetos Dumskienės, pateko į geras rankas…

Mokinių tėvai, pernai nominuoti už pagalbą mokyklai, Aušra ir Tauras  Česnulevičiai įkūrė savo  premiją mokiniui, padariusiam didžiausią asmeninę pažangą. Šįkart tai-Steponas  Paulėkas.  Tėvų padėka įteikta jo mamai Angelė Paulėkaitei  už edukacines pamokas mokyklos mokiniams Parapijos namuose, išvykas, ekskursijas  ir daugelį kitų gražių veiklų. Šventišką nuotaiką kūrė Meno ir mūsų mokyklos mokiniai. Salėje skambėjo dainos, šoko Valės Šmitienės parengti mokiniai, dainavo mokytojų Gražinos Vosylienės, Ronatos Balkaitienės, Dalios Urniežienės dainininkai. Vilties paukščių įteikimas neprailgo…

Šeštų klasių nominantai:E. Zuberniūtė, E. Orliukaitė, V. Slidziauskaitė, V. Nanartonytė, A. Pečiukevičius, M. Plukys, M. Vaitkutė, M. Bogušis, M. Labanauskaitė, G. Jautakas. Mokytoja Rima Pakalienė pristatydama mokinius pastebėjo ,kad šie mokiniai daro tai ,ką pamėgo,   todėl jiems ir sekasi… O Meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, įteikdama skulptūrėles, palinkėjo mokiniams  augti visomis prasmėmis.

Druskininkų LIONS klubas jau dešimtmetį skiria 300 Eur stipendiją jaunam talentingam druskininkiečiui, gabiam vienai iš meno sričių. Šįkart ši premija pagal M.K.Čiurlionio Meno mokyklos rekomendaciją skirta mūsų  aštuntokei Ugnei Janeliauskaitei už pelnytas  pirmąsias  vietas   prestižiniuose  dailės  konkursuose ir  savivaldybės dailės olimpiadoje. Stipendiją įteikė Druskininkų moterų LIONS klubo prezidentė Lina Viselgienė.

Dar viena premija – Mokyklos Tarybos- įteikta septintokui Dominykui Lukošiūnui, veikliam ir kūrybingam mokiniui, nestokojančiam iniciatyvių idėjų. Ją įteikė „Atgimimo“ mokyklos Tarybos pirmininkas Modestas Vitkauskas.

Po rimtų ir įpareigojančių nominacijų teikimo salę užliedavo  akordeono( V.Stankauskas, L. Aukštuolytė, T. Mikučionis), klarneto( D.Milius, J. Čijunskas) ir kitų instrumentų garsai. O kur dar dainos…

Septintokų nominaciją skelbė mokytoja Stasė Kirkliauskienė. Tai A. Katčenkaitė, V. Malūnavičiūtė, M. Kisialeuski, P. Mizeraitė, A. Galčiūtė, A. Orliukaitė, M. Dobelinskas, V.Akstinas. ,,Sėkmės paukštę stipriai laikykite savo rankose“,-palinkėjo mokytoja. Nominacijas įteikė Seimo narys Zenonas Streikus.

Šiai šventei puošusi mokyklos erdves skoningais karpiniais ir akcentais mokytoja Rūta Mickevičienė paskelbė aštuntų klasių nominantus: A. Jasiūną , D. Milių, A. Streikutę, E. Sadauskaitę, M. Nikitinaitę, K. Kurlavičiūtę, E. Zuberniūtę, A. Matulevičiūtę.

Direktorė Danutė Časienė vieną iš šio būrio –Augustą Jasiūną-apdovanojo  vardine Dariaus Šavolskio, Europos Komisijos pareigūno,  premija, kuri skiriama už labai gerą mokymąsi ir puikius laimėjimus olimpiadose.

Renginio vedėjai Gitana Zdanavičienė ir Povilas Žarnauskas  skelbdami šventės pabaigą  pažadėjo , kad dar ne kartą ,,Atgimimo“ mokykloje bus dalinami Vilties paukščiai ,kurie suteiks visiems sparnus nuskristi į savo svajonę, į tą didįjį tikslą…

 

Vaiva Gintutienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nuotraukos Roberto Kisieliaus