Mokymosi džiaugsmas „Atgimimo“ mokykloje

 

2017 m. gegužės mėn. Druskininkų savivaldybėje startavo projektas „Lyderių laikas 3“ – nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Viena iš projekto grupių yra kūrybinė komanda, joje dalyvavo trys Druskininkų “Atgimimo” mokytojos: Aida Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė, Agnė Gaidamavičienė. Į projekto neformaliąsias studijas įsitraukė mokyklos direktorė Danutė Časienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė. Švietimo lyderystės vadybos magistrantūroje studijavo pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Janina Jonušauskaitė. Projektas  Lyderių laikas 3 jau baigėsi, o jų pasėta  sėkla mokytis su džiaugsmu ir dalintis idėjomis brandinama druskininkiečių švietimo bendruomenėje.

Vasario 28 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto alumnėms Loretai Šilanskienei ir Janinai Jonušauskaitei buvo įteikti magistro diplomai. Absolventės, sėkmingai apgynusios magistrinius darbus, baigė universitetinių studijų vadybos krypties švietimo lyderystės programą ir įgijo verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Šia puikia proga, linkėdami  gražias  idėjas invenstuoti  ir jomis dalintis savo mokykloje, savivaldybės bendruomenėje, „naująsias“ magistres į savo būrį priėmė „senieji“ „Atgimimo“ mokyklos  švietimo vadybos, edukologijos, atskirų specialybių ir kitų sričių magistrinį diplomą turintys mokytojai, administracijos darbuotojai, socialiniai pedagogai: Agnė Gaidamavičienė, Alvydas Zdančius, Rovena Kvaraciejūtė, Deividas Šilanskas, Asta Žuromskienė, Gabrielė Gudaitienė, Danutė Časienė, Laima Streikuvienė.

Mūsų mokykla – besimokanti bendruomenė. Džiaugiamės, kad  noras mokytis, keistis ir tobulėti visada žiba mūsų  kolektyvo narių   akyse.

                                                        Druskininkų  „Atgimimo‘ mokyklos  informacija