Mokytojas – svarbiausias kūrybiškumo įgalintojas

Šių metų rugsėjo mėnesį mūsų mokykloje prasidėjo Erasmus+ KA1 programos “Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais“ projektas, kurį koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas. Dvejus metus dešimties mokytojų ir administracijos darbuotojų komanda dalyvaus mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose įvairiose Europos šalyse.

Spalio pradžioje į 6 dienų mokytojų tobulinimosi kursus „Kūrybiškumo ir inovacijų integravimas mokymo procese“ Barselonoje buvo išvykę kūno kultūros ir sveikatos ugdymo mokytojas D.Šilanskas ir anglų kalbos mokytoja A.Dreinienė. Ši kursų tema buvo pasirinkta atsižvelgiant į modernaus švietimo paradigmą, iškeliančią kūrybiškumo kompetenciją kaip vieną svarbiausių šiuolaikinės asmenybės formavimui.

Pirmojo susitikimo metu sužinojome, kad norėdami išlaikyti aukštą kokybę, organizatoriai kursų dalyvius moko labai mažose grupėse. Dėstytojas Christian Gonzales Ribes pristatė mūsų grupę, kurią sudarė 5 mokytojai iš Vokietijos, Vengrijos ir Lietuvos. Taigi, mokymasis tokioje mažoje grupėje buvo intensyvus, nes didžiąją kursų dalį užėmė praktiniai užsiėmimai. Kursai vyko anglų kalba. Pirmiausiai pristatėme mums iš anksto paskirtus namų darbus: savo mokyklą ir dėstomo dalyko metodus skirtingo amžiaus grupėms. Išklausę visus pristatymus, lyginome savo bei kitų šalių dėstymo metodologijas ir darbo sąlygas mokyklose. Kolegos užsieniečiai ypač susidomėjo mūsų naujais  IKT kabinetais,  o mus sudomino mokymo metodologija „Flexibility“ – „lanksčiosiose“  klasėse Vokietijoje, kai toje pačioje klasėje mokomi pirmų – antrų klasių mokiniai.

Buvome mokomi kūrybiškų ir novatoriškų mokymo būdų ir jų taikymo savo pamokose. Didelis dėmesys buvo kreipiamas  netradicinių mokymo metodų integravimui į pamokas. Kursas buvo interaktyvus- po tradicinės paskaitos vyko diskusijos bei pasidalijimas darbo patirtimi. Daugiausiai naudos davė kursų praktinės užduotys, padėjusios suvokti, kas skatina mokinių kūrybiškumą. Šių veiklų metu gaudavome užduotį, kurią turėdavome atlikti kūrybiškai. Laikas buvo ribotas – 15 minučių pasiruošimui ir pristatymas grupės nariams. Pavyzdžiui, reikėjo išeiti į gatvę, nufotografuoti savo pamokai tinkamą vaizdą ir grįžus papasakoti, kaip mokinių kūrybiškumą skatina aplinka. Pagrindinė mintis ta, kad kūrybiškumo idėjų visada galima pasisemti iš artimosios aplinkos.

Žaidėme kūrybiškumą skatinantį žaidimą lauke „Escape Room“. Taip pat susipažinome su tradicinę pamokos struktūrą pakeičiančiu interaktyviuoju „Flipped classroom“ metodu. Buvo akcentuojama  meno, muzikos įtaka vaiko kūrybiškumo lavinimui.

Susipažinome su tikslingais išmaniųjų įrenginių naudojimo pamokoje būdais ir interaktyviomis pamokomis. Taip pat išbandėme šiuos internetinius įrankius ir interaktyviąsias mobiliąsias programėles: „Pear Deck“, „Padlet“, „Canvas“, „Kahoot“, „Powtoon“, „Plickers“, „Quizlet“ „Wordwall“. Visiems labai patiko Piper short film Pixar trumpametražis filmukas.

Kursų metu praplėtėme profesinį akiratį, pasidalijome gerąja patirtimi su kolegomis iš užsienio, išmokome naujų ugdymo metodų, pagilinome kalbinius bei kultūrinius įgūdžius. Savo patirtimi bei naujai įgytomis žiniomis noriai pasidalinsime su kolegomis, eksperimentuosime ir išbandysime šias naujoves ugdymo procese.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Audronė Dreinienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Deividas Šilanskas, kūno kultūros mokytojas