„Atgimimo“ mokyklos pedagogių stažuotė Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje

Kovo 18-22 d. dienomis Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja Loreta Šilanskienė ir fizikos mokytoja Snieguolė Tamulevičienė  stažavosi  Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje. Stažuotojos  stebėjo ne tik pamokas, bet ir įvairias mokykloje vykstančias veiklas bei renginius, kuriais mokykla tikrai gali pasigirti ir pristatyti kaip gerąją patirtį. Buvo labai naudinga gilintis į procesinio konsultavimo subtilybes, stebėti ir aptarti integruotas bei atskirų dalykų pamokas, prevencinį renginį, socialinio-emocinio ugdymo metodinę dieną, bendrą dailės mokytojų renginį su Klaipėdos mokyklos atstovais, dalintis patirtimi su Kretingos rajono švietimo skyriaus vedėju ir policijos komisaru bei jų komandomis.

Stažuotojos buvo sužavėtos šiuolaikine lietuvių kalbos ir etninės kultūros pamoka, kurios metu charizmatiškosios mokytojos skatinami,  dirbdami grupėmis mokiniai gyvai perteikė smulkiąją, dainuojamąją  ir pasakojamąją tautosaką. Integruotoje lietuvių kalbos ir informatikos pamokoje buvo idealiai suderintos užduotys: taisyklingas teksto surinkimas ir kalbos dalių atpažinimas. Pasaulio pažinimo ir muzikos pamokoje Lietuvos regionų pristatymai derėjo su mokinių atliekamomis kiekvieno regiono dainomis jų tarme. Visų stebėtų pamokų ir renginių metu stažuotojas puikiai nuteikė šiltas mokyklos administracijos, mokytojų ir mokinių bendravimas, apsikabinimai, palinkėjimai: „Esate šaunūs, aš jus visus myliu!“, „Smagu tave matyt!“… Visose veiklose mokiniai įsivertino ir buvo vertinami, užduotys ir veiklos buvo apibendrintos, vyko grupinių projektinių darbų pristatymai. Ypač patiko apibendrinamoji užduotis „Žurnalistas“. Kartu su kitais rajono pedagogais „Atgimimo“ mokyklos atstovės stebėjo nuoširdų mokyklos darželio grupių mokytojų Kimochi programos įgyvendinimo pristatymą, gėrėjosi mažiausių ugdytinių emociniu lavinimu, jų nuoširdžiu bendravimu ir elgesiu. Stažuotojos taip pat stebėjo glaudų bendradarbiavimo projektą, prevencinį konkursą  „Ateik, sužinok, varžykis“  tarp septynių Kretingos rajono mokyklų. Po teorinių užduočių sekė sportinės estafetės, kurių metu mokiniai rungtyniavo „malkų nešimo“, „bulvių sodinimo“ rungtyse, kas, pasak mokyklos mokytojos, „ S.Daukantui buvo darbas, o mums – žaidimas“. „Atgimimo“ mokyklos mokytojoms buvo naujovė, kad  Žemaitijos mokytojai integruoja pamokas ne tik su savo mokyklos kolegomis, bet ir su mokytojais bei mokiniais iš Klaipėdos ir jas gali stebėti jų rajono bei visos respublikos mokytojai. Paskutiniąją stažuotės dieną mokytojos buvo pakviestos į 2-4 klasių mokinių mokslinę konferenciją, skirtą Žemės dienai. Mažieji ugdytiniai skaitė pranešimus, vaidino aplinkosaugines scenas.

Penkios stažuotės dienos prabėgo labai greitai ir turiningai. Mokyklų mokytojai ir mokiniai norėtų toliau tęsti bendradarbiavimą.

Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja

Snieguolė Tamulevičienė, fizikos mokytoja