„Nepamiršk dainos gražiausios…”

Penktadienį, gegužės 18 d., „Atgimimo” mokyklos vokalinis ansamblis „Vivo”, vadovaujamas mokytojos Ritos Mikalčienės, ir būrelis mokytojų senjorų klubo “Bičiuliai” išvyko į Lenkiją susitikti su Seinų „Žiburio” gimnazijos bendruomene ir Lietuvos šimtmečio proga padovanoti Lenkijos lietuviams koncertą.

Seinuose mus pasitiko  kunigas Petras Gucevičius, kilęs iš Druskininkų, šiuo metu dirbantis Seinuose. Kunigas labai džiaugėsi sulaukęs svečių iš gimtinės ir pakvietė aplankyti Seinų Šv. Mergelės Marijos baziliką, kurioje pravedė įdomią ekskursiją. Jos metu sužinojome apie šios  barokinio stiliaus bažnyčios steigėją J.Grodzinskį ir perstatymo rėmėją R.Pliaterytę Strutinską, bažnyčios istoriją. Kunigas ne tik įdomiai pasakojo, bet  patikėjo ir patiems atrasti daug reikšmingų bazilikos krikščioniškųjų ir lietuvybės detalių, kaip ir šv. Kazimiero freską šventovės skliautuose. Dievo Motinos koplyčioje suklupome prieš atsidarančią Dievo Motinos skulptūrą bei pagerbėme ten palaidotą poetą ir vyskupą A.Baranauską. Mokytoja R.Mikalčienė padėkojo kunigui P.Gucevičiui už kelionę po Seinų baziliką ir įteikė jam paveikslą „Vytis”. P.Gucevičius druskininkiečius palydėjo į kitą lietuviams svarbią vietą – Seinų „Lietuvių namus”, kuriuose jų laukė kiltūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Ten, jaukioje salėje, mokytojos R.Mikalčienės vadovaujamas ansamblis „Vivo”  gausiai susirinkusiems Seinų lietuvių bendruomenės nariams, „Žiburio” gimnazijos mokiniams ir mokytojams surengė koncertą „Lietuva, kai aš tariu”. Koncerto programoje skambėjo mokytojos R.Mikalčienės skaitomi posmai apie Lietuvą, mūsų gimtąją kalbą, ansamblio „Vivo” atliekamos dainos „Mano kraštas”, „Vienas žodis”, „Pasakų šaly”, „Skambioji kalba”, „O Lietuva, o saule” ir kitos.   Ypač klausytojus sujaudino daina apie partizaną „Gal pavargai”. Seinų lietuvių bendruomenė susidomėjusi klausėsi koncerto ir džiaugėsi  lietuviška kalba, grožėjosi skambiais jaunųjų dainininkių balsais ir mielai pritarė geriau žinomų dainų atlikimui balsais ir plojimu.  Ansamblio vadovė R.Mikalčienė pristatė seiniškiams „Atgimimo” mokyklą, Druskininkus ir pakvietė atvažiuoti į svečius. Koncertą baigė visi kartu: susiėmę rankomis druskininkiečiai ir Seinų lietuviai atliko dainą „Žemėj Lietuvos”.  Kultūros skyriaus vadovė  padėkojo mokytojai R.Mikalčienei už jaudinantį renginį – Lietuvos šimtmečio dovaną tautiečiams Lenkijoje ir įteikė Padėkos raštą .

Grįžęs iš turiningos kelionės ansamblis „Vivo” su energingąja vadove R.Mikalčiene vakarop rinkosi į Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės  vienybės dienos renginį prie „Mergelės akių” memorialo. Ten ansamblis  pagerbė žuvusių partizanų  atminimą daina „Gal pavargai” ir prie laužo visus renginio dalyvius sujungė į bendrą – gražiausią – dainą apie Tėvynę.

 

Jūratė Šalengienė