Dovana muzikos mokytojoms

Dėkojame gerbiamai Rūtai Baronienei už Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai padovanotas savo mamos kompozitorės Aldonos Belazaraitės – Masionienės, kompozitoriaus Antano Belazaro sesers, sukurtų dainų natų rinkinius:

  1. „Saulės dainelės“ (45 dainelių vaikams)
  2. „Prie šaltinio skaidraus“ (45 dainos ir romansai).

2016 metais šias knygas išleido Muzikų sąjungos leidykla, jos buvo pristatytos 2016 m. Vilniaus knygų mugėje ir dabar parduodamos internetinėje svetainėje adresu: http://parduotuve.muzikusajunga.lt/natos.

Šios dainelės skambės mūsų koncertuose!