Pagarba knygai ir gimtajai kalbai

Balandžio 23-ąją, Pasaulinės knygos ir autorių teisių dieną, mokytojos lituanistės organizavo knygų skaitymo pamokas, 5b klasės mokiniai klausėsi bibliotekininkės Vilmos Krasnickienės pasakojimo apie bibliotekas, darbą jose. Buvo organizuotos kelios akcijos. Visų klasių mokiniai gamino knygų skirtukus, padovanojo bibliotekai aštuoniolika knygų. Mokyklos koridoriuje pastatyta  įvairiems spaudos leidiniams skirta spinta, kad mokiniai skaitytų, domėtųsi gyvenimo įvairenybėmis. Juk kad skaitytume, reikia tik knygos, skaitytojo ir patogios vietos.

Svarbi Lietuvai ir gegužės 7-oji- Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tądien daugiau dėmesio skyrėme mokytojams ir lietuvių kalbai. Jau rugsėjo mėnesį nutarėme, kad 2017/18 mokslo metais kiekvienas mokytojas stengsis kalbėti taisyklingai, susirūpins dalyko terminų kirčiavimu, taisys savo ir mokinių tarimą, rašybą. Mokytojai kabinetuose pasidarė sunkiau kirčiuojamų žodžių žodynėlius, mokytojų kambaryje lietuvių kalbos stende kalbos kultūros, kirčiavimo patarimai. Mokiniai klausėsi mokytojų aiškinimų ir taisyklingo žodžių tarimo, vartojimo. Anot mokinių, gražiai kalba mokytojos E.Čepulienė, J.Maskalenkienė, S.Tamulevičienė, E.Sekevič. Tačiau taisyklingiausiai- istorijos mokytoja Danutė Platūkienė. Pasveikinome kūno kultūros mokytoją Danguolę Makselienę. Tai mokytoja, kuri daug skaito, myli knygą. Nemažai knygų padovanojo ir mokyklos bibliotekai. Lituanistės kolegoms organizavo popietę. Mokytojai suko galvas, atsakydami į literatūros, leksikos, kalbos istorijos klausimus. Skaitė poeziją apie pavasarį ir bandė atpažinti eilėraščio autorių.

Knyga gali nuraminti, pralinksminti, paskatinti kokybiškiau gyventi. Dėkojame visiems mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams, aktyviai dalyvavusiems lietuvių kalbos, knygos renginiuose.

 

                      Lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė Rima Pakalienė