Socialinių mokslų savaitė

Kovo 4-8 dienomis ,,Atgimimo” mokykloje vyko socialinių mokslų savaitė.

Kovo 4 diena -švento Kazimiero – Lietuvos globėjo diena. Tikybos vyr. mokytoja Z. Lapinskienė parengė video pristatymą apie šventąjį Kazimierą.

Ilgųjų pertraukų metu mokiniai labai aktyviai įsitraukė į linksmą istorijos viktoriną. Mokiniai turėjo ne tik ištraukti  klausimą ,bet ir žaisti  žaidimą ,,klasės“. Jiems  tai buvo naujas, nežinomas, bet įtraukiantis žaidimas.

Kovo 5 dieną   visos trys šeštos klasės smagiai nusiteikę įsitraukė į ,,Kahoot“ interaktyvią istorijos viktoriną. Šis žaidimas skatina prisiminti ir panaudoti turimas istorijos žinias, jis žadina smalsumą, reikalauja susikaupimo ir greitos reakcijos. Savo žiniomis ir greita reakcija nepralenkiami buvo  Matas Bogušis 6c kl., Martynas Plukys 6b kl., Jokūbas Rojus Koviešnikovas 6c kl. Paskatinimo prizai įteikti Monikai Vaitkutei 6b kl. bei Miglei Gulgytei 6b kl. Sveikiname nugalėtojus!

Pertraukų metu visi skubėjome į šurmuliuojančią Kaziuko mugę.

Kovo 6 dieną  mokyklos aktų salėje vyko netradicinės istorijos pamokos ,,Linksmasis istorijos labirintas“. Jose dalyvavo 5a, 7b, 6a,9 klasių mokiniai .Pamokas parengė ir vedė istorijos mokytojos metodininkės L. Lukošiūnienė ir D. Platūkienė. Klasių komandos keliavo istorijos labirintu ir turėjo atsakyti į įdomius klausimus bei atlikti ir pristatyti kūrybinę užduotį. Tai puiki galimybė prisiminti ir panaudoti turimas istorijos žinias bei kūrybinius gebėjimus. ,,Linksmąjį istorijos labirintą“ laimėjo 7b bei 9 klasių mokiniai.

Ilgosios pertraukos metu visų dėmesį prikaustė mokyklos fojė sustoję ir rankomis susikibę mokiniai. Taip buvo prisiminti istorijos faktai, atvedę į Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Visi norintys buvo raginami paimti voką su užduotimis, surinkti informaciją ir kitą pertrauką ją pristatyti. Prisiminėme bei daug sužinojome apie tautinių simbolių grąžinimą, Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimą, mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo, Katedros grąžinimą tikintiesiems bei kitus istorijos faktus. Kompoziciją bei viktoriną kartu su mokiniais paruošė etikos vyr. mokytojas S. Lukošiūnas.

Kovo 7dieną  mokyklos aktų salėje rinkosi 8a, 8b, 8c, 9 ir 10 klasių mokiniai ir dėstantys mokytojai. Vyko parodos ,,Šaulys – Tėvynės labui“ pristatymas bei R. Šerpatausko paskaita apie Lietuvos šaulių bei Druskininkų šaulių organizacijos veiklą. R. Šerpatauskas pasidžiaugė, kad šaulys – tautos veidrodis, kad šie žmonės yra pasiruošę ginti Tėvynę be jokio atlygio. Šaulių kuopos vadas kvietė visus norinčius ir galinčius jaunuolius  jungtis prie jaunųjų šaulių organizacijos.

Mokyklos fojė pertraukų metu mokiniai skaitė legendas bei padavimus. Norintys pagilinti istorijos ir geografijos žinias sprendė kryžiažodžius, laiptažodžius, rebusus. Mokiniai buvo susidomėję  šia veikla.

Kovo 8 dieną  kvietėme mokinius rinktis mokyklos vidiniame kieme. Čia vyko pilietiškumo iniciatyva ,,Gyvasis Tautos žiedas“. Ketvirtų bei penktų klasių mokiniai , mokytojos ir auklėtojos sukūrė gražų ,,gyvą“ ratą. Visus dalyvius  pasveikino mokyklos direktorė D. Časienė. Direktorė linkėjo būti laisviems, laimingiems, aktyviems lietuviams ir kur bebūtume prisiminti savo Tėvynę.

Socialinių mokslų savaitės renginius baigėme  protmūšiu ,,Ką žinai apie Lietuvą? “. Protų mūšį parengė ir vedė geografijos mokytoja metodininkė S. Kirkliauskienė. Renginyje savo jėgas išbandė 8a, 8b, 8c klasių mokinių bei jungtinė mokytojų ir administracijos komandos. Komandoms teko įveikti tris etapus ir atsakyti į  dešimt kiekvieno etapo klausimų . Didžiausia sėkmė lydėjo jungtinę mokytojų bei administracijos komandą. Nuo jų mažai atsiliko 8b klasės komanda. 8a ir 8c klasių komandos liko treti. Tai puiki proga pasitikrinti , kiek  žinome apie  geografinius bei istorinius Lietuvos objektus.

Socialinių mokslų savaitės metu dalyvaudami įvairiose veiklose dar kartą įsitikinome, kad galima įdomiai mokytis bei švęsti  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

                                           Socialinių mokslų metodinės grupės vardu L. Lukošiūnienė