Tarptautinė mokytojų diena

2017 m. spalio 5 d. Jaunimo užimtumo centre vykusioje  tarptautinės Mokytojo  dienos šventėje Druskininkų savivaldybės mero padėkos raštais buvo apdovanoti šie ,,Atgimimo“ mokyklos mokytojai:

 

Aida Balčiūnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – už labai gerą anglų kalbos mokytojos darbą, atsakingą Tėvų saviugdos klubo vadovės veiklą, gražią ir šiuolaikišką klasės auklėtojos misiją, sėkmingą vadovavimą ,,Atgimimo“ mokyklos klasės auklėtojų metodinei grupei, iniciatyvių idėjų generavimą.

 

Agnė Gaidamavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė – už nuoširdų, sąžiningą ir kruopštų socialinį – pedagoginį darbą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą kuriant socialinius projektus bei renginius pradinių klasių mokiniams.

Mažųjų vasaros stovykla neįsivaizduojama be Agnės Gaidamavičienės energijos ir puikios organizacinės veiklos, o tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams Agnės dėka yra patraukli ir sėkminga.

 

Povilas Žarnauskas, kūno kultūros mokytojas – už aktyvią ir inovatyvią metodinę veiklą telkiant ,,Atgimimo“ mokyklos kūno kultūros mokytojų komandą mokinių sporto ir sveikatos stiprinimo veiklai bei kartu pasiektą aukštą 4 vietą 2016-2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynėse, tarptautinę įstaigos sportinės veiklos sklaidą, nuoširdų bendradarbiavimą su kiekvienu mokyklos bendruomenės  nariu organizuojant sportinius renginius, pozityvumą ir geranoriškumą dirbant su mokiniais.

 

Juzefa Savilionienė, ,,Atgimimo“ mokyklos mokytojų – senjorų klubo ,,Bičiuliai“ narė  – garbingo 90-mečio proga.

 

Taip pat šio renginio metu Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus ,,Atgimimo“ mokyklos bendruomenei padovanojo gražiai įrėmintą profesoriaus L. Mažylio atrasto Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją bei rašytojo – filosofo Vydūno raštų rinkinį.

 

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ,,Eglės“ sanatorijos direktoriui Artūrui Saldai už spalio 5 d. mokytojams  dovanotą poilsį ,,Eglės“ pirčių ir baseinų komplekse.