Tobulėjame mokydamiesi

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai sėkmingai vykdo Erasmus+ Ka1 programos projektą „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“.

Balandžio 22-26 dienomis pavaduotoja L.Šilanskienė, anglų kalbos mokytojos R.Kvaraciejūtė, J.Jonušauskaitė ir kūno kultūros mokytojas D.Šilanskas pagal Erasmus+ Ka1 programos projektą „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“ Seyhan Danisment Gazi Anadolu Lisesi mokykloje, Adanos mieste, Turkijoje dalyvavo stebėjimo vizite. Pagal kolegų sudarytą intensyvią programą mokytojai stebėjo įvairių dalykų pamokas mokykloje ir kitose erdvėse, dalyvavo popamokiniuose renginiuose ir mokyklos šventėse.

Pirmą dieną mokiniai pristatė savo mokyklą, miestą ir regioną. Anglų kalbos mokytoja E.Karaali pristatė švietimo sistemą. Turkijoje yra privalomas 12 metų išsilavinimas. Kiekvienas etapas (pradinis, pagrindinis ir aukštesnių klasių) padalintas kas ketverius metus. Aukštesniųjų klasių mokyklos yra net penkių tipų – viešosios mokyklos, Anatolijos mokyklos, mokyklos su tiksliųjų mokslų pakraipa, amatų mokyklos ir karinės mokyklos. Baigę pagrindinę mokyklą, turkų mokiniai laiko egzaminus, pagal kurių rezultatus renkasi norimą iš penkių tipų mokyklą.

Mūsų lankyta mokykla yra mums nelabai girdėto Anatolijos tipo. Šios mokyklos buvo įkurtos kaip alternatyva brangioms privačioms mokykloms ir orientuojasi į gerą mokinių paruošimą stojamiesiems egzaminams į universitetus. Šios mokyklos taip pat akcentuoja projektinį mokymą. Mokiniai mums pristatė kas mėnesį vykdomus įvairių sričių projektus. Beje, dauguma jų organizuojami kitose erdvėse – universitete, ligoninėje, botanikos sode ir panašiai. Mokykloje įrengti du kabinetai skirti projektinėms veiklos – juose gausu įvairių priemonių, reikalingų projektinių veiklų vykdymui. Projektais siekiama ne tik suteikti akademinių žinių, bet taip pat ugdyti moralines nuostatas bei vertybines kompetencijas. Pavyzdžiui, projektas su universitetu ugdo motyvaciją, kūrybiškumą ir skatina sėkmės pajautimą; kitas projektas su vaikų ligonine skatina socialinę atsakomybę ir ugdo savivertę. Mums teko lankytis projektinėje muzikos pamokoje, vykusioje miesto koncertų salėje. Universiteto simfoninis orkestras, siekdamas jaunimą supažindinti klasikine muzika kas mėnesį kviečia įvairių mokyklų mokinius į pamoką, kurios metu žaismingai ir įdomiai pristato simfoninio orkestro instrumentus bei atlieka populiarius klasikinės muzikos kūrinius.

Lankydamiesi pamokose pastebėjome, kad visų dalykų mokytojai naudoja elektroninius vadovėlius ir išmaniąsias lentas. Ypač didelis dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio individualios pažangos fiksavimui ir grįžtamajam ryšiui. Kūno kultūros pamokos vyksta mokyklos aikštyne, kuriame mokiniai mėgsta žaisti ir pertraukų metu. Kadangi oras visus metus yra geras, mokykla neturi uždaros sporto salės, o kūno kultūrai yra įrengtos krepšinio, tinklinio, teniso, futbolo  ir kitos aikštelės lauke. Retais atvejais, jei oro sąlygos neleidžia žaisti lauke, vyksta teorinės pamokos klasėse.  Visų dalykų  mokytojai didelę dalį pamokų veda kitose erdvėse. Kiekvienais metais tam tikrų klasių mokiniai ir istorijos bei geografijos mokytojai vyksta į 2 dienų kelionę  į Kapadokiją,  svarbią istorinę sritį įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ten susipažįsta su vulkaninės kilmės kraštovaizdžiu, urvais ir požeminiais miestais bei gražiausiais kanjonais, o po to kūrybingai pristato praktiškai išmoktus dalykus. Biologijos pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir mokyklos teritorijoje įkurtame darželyje, kuriame mokiniai rūpinasi savo pasodintais augalais, bei universiteto botanikos sode. Praktinių veiklų tikslas ne tik pasodinti ar susipažinti su augalais, bet ir juos prižiūrėti net vasarą, stengtis, kad kiekvienos klasės lysvė trauktų praeivių akį ir žavėtų menišku augalų išdėstymu bei spalvine gama. Dailės pamokos vyksta  klasėje, bet kai mokiniai tapo kraštovaizdį ar istorines vietas, jų klasės tampa „be sienų“- gražiausiose Adanos vietose. Buvome sudominti integruotomis, inovatyviomis fizikos-matematikos, vokiečių-anglų kalbų pamokomis. Turkijoje mokiniai per užsienio kalbų pamokas neskaidomi į grupes, bet dėka turimų inovatyvių technologijų- skaitmeninių vadovėlių, interaktyvių programų, išmaniųjų lentų, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose ir vietinėse projektinėse veiklose, angliškai kalba gana gerai.

Stebėdami Turkijos pedagogų darbą – inovatyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus, dalyvaudami diskusijose su mokiniais, mokytojais ir administracija,  sėmėmės gerosios patirties, kurią taikysime savo mokykloje.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Projekto koordinatorės Rovena Kvaraciejūtė ir Loreta Šilanskienė