Neformalus ugdymas

 

 

NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ  TVARKARAŠTIS
2017-2018 m.m.

 

MOKYTOJAS NVŠ PROGRAMA SAVAITĖS DIENA LAIKAS AMŽIUS
Mindaugas
Streikus
„Pirmieji žingsniai į programavimą“ III 12.45-14.45 10-11 m.
Ona
Drūlienė
„Gero kino klubas su arbata“ III 13.45-14.45 4-5 kl.
Ona
Drūlienė
„Gero kino klubas su arbata“ V 17.00-20.00 6-10 kl.
Jonas
Jazepčikas
„Sportuokime ir būsime sveiki“ IV 14.30-16.00 12-14 m.
Diana
Gudavičienė
„Smalsučiai“ II ir IV 13.45-14.45 3-4 kl.
Snieguolė
Tamulevičienė
„Robotika“ II ir IV 14.00-15.30

14.00-15.30

3-4 kl.

2-5 kl.

Jolita
Miliauskienė
„Robotika“ I ir III 13.00-14.45

13.00-14.45

Prieš.-1 kl.

1-2 kl.

Žydrūnė
Baležentienė
„Pažink save ir draugą“ III 13.00-15.00 2-4 kl.

 

Patvirtinta direktoriaus
2017 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr.V2-64                           

NEFORMALUSIS MOKINIŲ UGDYMAS (BŪRELIAI)

1-4 klasės

Eil.

Nr.

Veiklos rūšis Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Klasė  Skirta  val.

 

Tvarkaraštis
1. Sportinė Aukime sveiki Diana
Gudavičienė
4 2 Trečiadienis 12.55

Ketvirtadienis 12.55
(Sporto salė)

2. Aukščiau, greičiau, taikliau Jolanta
Šikšnienė
2 2 Pirmadienis 12.55

Trečiadienis 12.55
(Pradinė mokykla)

3. Sportuojame ir augame sveiki Jolita
Miliauskienė
3 2 Antradienis 12.55
(sporto centras)
Ketvirtadienis 12.55
(pradinė mokykla)
4. Judėsi- augsi sveikas Violeta
Tamulionienė
1 2 Antradienis 12.55

Penktadienis 12.00

5. Šachmatų būrelis Aleksandras Gerutis Petrauskas 1-4 2 Pirmadienis  12.55

Penktadienis 12.00

6.  Meninė  Choras „Do-re-mi: Dalia
Urniežienė
1-3 2 Trečiadienis 12.55(1-3 kl.)

Penktadienis 12.00(1 kl.)

7. „Paletė“ Žydrūnė
Baležentienė
2 2 Antradienis  12.55-14.35
8. Senieji amatai Vilija
Valungevičiūtė
4 2 Trečiadienis 12.55-14.35
9. Jaunučių šokių kolektyvas Valė
Šmitienė
2-4 2 Antradienis 12.55

Ketvirtadienis 12.55
(Aktų salė)

10. Spalvų pasaulyje Violeta
Lekavičienė
3 2 Pirmadienis 12.55

Antradienis 12.55

11. Gamta Augink, rūpinkis, mylėk (gyvulininkystės programa) Daiva
Milevskienė
2 2 Antradienis 12.55

Trečiadienis 12.55

12. Augink, rūpinkis, mylėk (gyvulininkystės programa) Gitana
Zdanavičienė
3 2 Antradienis 12.55

Trečiadienis 12.55

13. Karjera Ką žmonės dirba Rūta
Mickevičienė
2 2 Ketvirtadienis 12.55-14.35
14. IT Pieškime kompiuteriu Edita
Žukauskienė
2 2 Penktadienį 12.55-14.35

 

                  

NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS

2017-2018 m.m.

5-10 klasės

 

 

Eil.

Nr.

Mokytojas   Val.

sk.

Vieta Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  Povilas
Žarnauskas
Judėti sveika 2 Sporto salė   14.35-16.05      
  Juozas
Stankevičius
Bendras sportinis pasirengimas ir sportiniai žaidimai 3 Sporto salė   14.35-16.05    
  Deividas
Šilanskas
Sportas-sveikata 3 Sporto salė       14.35-16.05 13.50-14.35
  Danguolė
Makselienė
Judrieji ir sportiniai žaidimai 1 Sporto salė 14.35-15.20        
  Jonas
Jazepčikas
Sportiniai žaidimai 2 Sporto salė   14.35-16.05      
  Aleksandras Petrauskas Šaškių – šachmatų būrelis 1 13 kab.         14.00-14.45
  Valė
Šmitienė
Jaunuolių šokių kolektyvas 3 Aktų salė 14.35-15.45   14.35.-15.40    
  Jūratė
Kygienė
„Savo rankomis“ 2 54         13.50-15.20
  Leonas
Galinis
Dailieji medienos dirbiniai 2 49   13.50-15.20      
  Vita
Jasienė
Siuvinių dizainas 2 46   13.50-15.20      
  Rovena
Kvaraciejūtė
Japonų kalbos ir kultūros klubas „Sakuros žiedas Druskininkuose“ 1 32 13.50-14.35       13.50-14.35
  Valė
Šmitienė
„Ateik, kartu nuveiksime daugiau“ 3 Mokyklos muziejus    13.50-14.35   14.45-16.05  
  Lijana
Lukšiūnienė
Tolerancijos ugdymo centras 1 34   14.35-15.20      
  Aušra Klevinskaitė Burzdžienė Jaunieji šauliai 1 13 kab.     15.10-15.55    
  Rita
Mikalčienė
„Vivo“ 2 50 kab.     12.55-13.40

14.35-15.20

   
   

 

2017-2018 m.m.

1-4 klasės

 

Eil.

Nr.

Veiklos rūšis Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Klasė Val.skaičius
1. Sportinė Aukime sveiki Diana Gudavičienė 4 2
2. Aukščiau, greičiau, taikliau Jolanta Šikšnienė 2 2
3. Sportuojame ir augame sveiki Jolita Miliauskienė 3 2
4. Judėsi- augsi sveikas Violeta Tamulionienė 1 2
5. Šachmatų būrelis Aleksandras Gerutis Petrauskas 1-4 2
6.  Meninė  Chorėas „Do-re-mi: Dalia Urniežienė 1-3 3
7. „Paletė“ Žydrūnė Baležentienė 2 2
8. Senieji amatai Vilija Valungevičiūtė 4 2
9. Jaunučių šokių kolektyvas Valė Šmitienė 2-4 2
10. Kompiuteris – mano draugas( pagrindas- piešimo programos) Edita Žukauskienė 2 2
11. Spalvų pasaulyje Violeta Lekavičienė 2 2
12. Gamta Augink, rūpinkis, mylėk (gyvulininkystės programa) Daiva Milevskienė 2 2
13. Augink, rūpinkis, mylėk (gyvulininkystės programa) Gitana Zdanavičienė 3 2
14. Karjera Ką žmonės dirba Rūta Mickevičienė 2 2

 

  

2016-2018 m.m.

5-10 klasės

 

Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Klasė  Val.skaičius
Bendro sportinio parengimo ir sportinių žaidimų būrelis Juozas Stankevičius 7-8 3
Sportas- sveikata Deividas Šilanskas 5-6 3
Judėti sveika Povilas Žarnauskas 6-7 2
Sportiniai žaidimai Jonas Jazepčikas 5-6 2
Judrieji ir sportiniai žaidimai 5-8 kl. mokiniams Danguolė Makselienė 5-8 2
Šaškių – šachmatų būrelis A. G.Petrauskas 5-10 1
Jaunuolių šokių kolektyvas Valė Šmitienė 8 3
„Savo rankomis“ Jūratė Kygienė 5-8 2
Dailieji medienos dirbiniai Leonas Galinis 5-8 2
Siuvinių dizainas Vita Jasienė 6-8 2
Japonų kalbos ir kultūros klubas „Sakuros žiedas Druskininkuose“ Rovena Kvaraciejūtė 5-8 2
„Mus jungia Nemunas“ Nijolė Zdančiuvienė, Vilija Šimkonytė 7-9 1

1

„Ateik, kartu nuveiksime daugiau“ Valė Šmitienė 6-9 3
Prancūzų kalbos būrelis Audronė Dreinienė 6-8 1
Tolerancijos ugdymo centras Lijana Lukšiūnienė 5-8 1
  ERASMUS+programos projektas „Let‘s meet together Janina Jonušauskaitė 7-8 1
Jaunieji šauliai Aušra Klevinskaitė – Burzdžienė 5-10 1
 „Vivo“ Rita Mikalčienė 5-10 2