Specialistai

Koordinavimo grupės:

Prevencinio darbo koordinavimo grupė (pagalbos mokiniui):

 • Danutė Časienė, mokyklos direktorė,
 • Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas,
 • Irena Lukošienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Rasa Kazlauskaitė, psichologo asistentė,
 • Agnė Aleksonytė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Darbo su specialiojo ugdymo (si) poreikių turinčiais mokiniais koordinavimo grupė:

 • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė,
 • Danguolė Jančiūnienė, logopedė,
 • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Adaptacinio 2 trimestrų laikotarpio pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pradedantiems 5 klasių mokiniams priežiūros grupė:

 • Irena Lukošienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • 5-tų klasių auklėtojai.

Adaptacinio 1 trimestro laikotarpio pagrindinio ugdymo programos antrąją pakopą pradedantiems 9 klasių mokiniams priežiūros grupė:

 • Irena Lukošienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas,
 • 9 –tų klasių auklėtojai.