Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas –  Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas.

Sekretorė – Gitana Zdanavičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Nariai:

  • Danutė Časienė, mokyklos direktorė
  • Irena Lukošienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Agnė Aleksonytė, socialinė pedagogė,
  • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė,
  • Danguolė Jančiūnienė, logopedė,
  • Rasa Kazlauskaitė, psichologo asistentė,
  • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Diana Gudavičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
  • Dalia Rusinienė, matematikos vyresnioji mokytoja.