Mėnesio veiklos planas

Druskininkų ,,Atgimimo“  mokykla

2018 m. balandžio  mėn.

V E I K L O S   P L A N A S

 

Eil.

Nr.

Veiklos pobūdis

 

Laikas, vieta, dalyviai Atsakingas

 

 

1. Prevencinės darbo grupės posėdis Kiekvieną antradienį, 8.00 val.

 

D. Časienė
2. Klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimas Balandžio 3 d., 9.00 val., 12 kab. I. Lukošienė

A. Balčiūnienė

3. Susitikimas su DVSB direktore

Inga Kostina dėl vasaros stovyklos projekto

Balandžio 3 d. 11.00 val. D. Časienė
4. Susitikimas su „Ema“ pratybų atstovais Balandžio 3 d., 11.30 val. D. Časienė
5. Respublikinė konferencija „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ Balandžio 4-5 d., Alytuje D. Časienė

D. Makselienė

P. Žarnauskas

6. Respublikinė mokytojų konferencija „Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“ Balandžio 5 d., 10.00 val.

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje

D. Časienė

 

7. Išplėstinis LL3 seminaras Druskininkų mokytojams dėl emocinių kompetencijų ugdymo. Veda Saulius Jovaišas. Balandžio 10 d.10.30val.

Dalyvauja 20 „Atgimimo“ mokyklos mokytojų

D. Časienė
8. Pateikti Vandens konkursui darbus iki balandžio 9d. Iki balandžio 9d. Dailės mokytojos

J. Kygienė

E. Maračinskaitė

9. Saugaus eismo savaitė. Šviesoforo konkurso I etapas(04-13) Balandžio 9-13 d., 1-4 klasių mokiniai Klasių mokytojos
10. Sveikatingumo savaitė (pagal atskirą planą) Balandžio 9-13 d. Kūno kultūros metodinė grupė
11. Pasaulinei sveikatos dienai:

– akcija-paroda „Tavo sveikatos receptas“ ;

– vaidinimas (nutukimo prevencijos tema) „Tai – ne pasaka!“.

Balandžio 11 d., 10.35 val.

Pradinių klasių korpuse.

VSPS I. Tamulevičienė

E. Čepulienė

12. Mokyklinė 8 kl. mokinių rusų kalbos olimpiada Balandžio 12 d. N. Zdančiuvienė
13.

 

Pasaulinei sveikatos dienai:

– aktyvi veikla lauke „Sveikatos labirintas“

Balandžio 13 d., 10.35 val.

 

VSPS I. Tamulevičienė

E. Čepulienė

14. Penkiolikmečių tyrimo testavimas Balandžio 17 – 18 d., 9.00 val., 39 kab. I. Lukošenė

M. Streikus

15. 6 kl. istorijos viktorina ,,Pažink Lietuvą“ Balandžio 18 d., 12.00 val. Saulės pagrindinėje mokykloje L. Lukošiūnienė
16. Savivaldybės pradinio ugdymo mokinių Meninio skaitymo konkursas- šventė Balandžio 19 d., 10.00 val., Viečiūnų progimnazija Ž. Baležentienė
17. Regioninio  švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų meninio  skaitymo  konkursas ,,Vieversėliai “.  Tema –  „ Gimtinė – Lietuva“. Balandžio 19 d., 10.00 val. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija V. Vaitukevičienė

E. Vysockienė

 

18. Savivaldybės mokyklų pradinių klasių ,,Šviesoforo“ varžybos Balandžio 20 d. , 10.00 val., pradinių klasių korpuse V. Žėkaitė,

A. Gaidamavičienė,

R. Mickevičienė

19. Edukacinių idėjų mugė „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“. Tema skirta specialiųjų poreikių vaikams. Balandžio 20d. V.Žėkaitė

I.Lukošienė

20. Integruota biologijos-sveikatos priežiūros pamoka „Žalingų įpročių įtaka žmogaus organizmui“ Balandžio 23 d., 9.50 val. VSPS I. Tamulevičienė

E. Čepulienė

21. Jurginių šventė. Balandžio 23 d. G. Zdanavičienė,

Z. Lapinskienė

22. Mokyklinių uniformų primatavimas Balandžio 24 d., nuo 12.00 val.

Pradinėje mokykloje

V. Žėkaitė

 

23. Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai:

– meditacinė veikla „Gongų garsų pasaulyje“.

Balandžio 25 d., 10.00 val. VSPS I. Tamulevičienė

 

24. Metodinės tarybos susirinkimas Balandžio 26 d., 14.35 val. I. Lukošenė

S. Kirkliauskienė

25. Tarptautinei gyvybės dienai:

– paskaita „Ankstyvas lytinis gyvenimas ir jo pasekmės“.

Balandžio 30 d., 9.00 val. VSPS I. Tamulevičienė

 

26. Pasiruošimas edukacinių erdvių apžiūrai Iki gegužės 1d. J,Jančiulis

St.Kirkliauskienė

27. Dėl antrokų mokymo plaukti. Sudaryti vaikų sąrašą ir pateikti raštinei iki balandžio 13d. Balandžio mėn. 30d  V.Žėkaitė

A. Gaidamavičienė

2018 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.) Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

(nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min.* Balandžio 23 d. Balandžio 23 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 23 d. Balandžio 23 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 17 d. Balandžio 17 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.
MATEMATIKA 45 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
8 KLASĖ
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 20 d. Balandžio 20 d.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Balandžio 24 d. Balandžio 24 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Balandžio 26 d. Balandžio 26 d.