Mėnesio veiklos planas

Druskininkų ,,Atgimimo“  mokykla

2018 m. sausio  mėn.

V E I K L O S   P L A N A S

 

Eil.

Nr.

Veiklos pobūdis

 

Laikas, vieta, dalyviai Atsakingas

 

 

Lietuvos himno žodžių prasmė, svarba Sausio mėn. Lietuvių kalbos mokytojai
Pradinių klasių mokinių Žiemos sporto šventė Sausio mėn., pagal oro sąlygas D. Gudavičienė,

J. Miliauskienė,

J. Šikšnienė,

V. Tamulionienė

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Data derinama su Švietimo centro planu. D. Gudavičienė,

J. Miliauskeinė

Epistolinio rašinio konkursas Sausio 9 d., 5-7 kl. V. Gintutienė
Pasaulio vaikų haiku konkursas ,,Gyvosios būtybės“ Sausio 11 d., 5-10 kl. R. Pakalienė
Tėvų saviugdos klubo susitikimas Sausio 11 d. 18.00 val., 13 kab. A. Balčiūnienė
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Sausio 12 d., 8.00 val. Pradinių klasių mokytojos
Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegamos atminties žvakutės languose, laisvės gynėjai pagerbiami tylos minute, mokytojai kalba su mokiniais apie Sausio 13- osios įvykius, apie mūsų laisvės reikšmę. Sausio 12 d., 8.00-8.10 val. L. Lukošiūnienė
Jaunųjų filologų konkursas Sausio 12 d., 9-10 kl. R. Pakalienė
Netradicinė istorijos pamoka, skirta Sausio 13- osios įvykiams atminti. Sausio 13 d., 3 pam., vyks lauke prie aukuro

Dalyvauja 7a, 7b, 7c kl.

L. Lukošiūnienė
Jaunųjų mokytojų, klasės auklėtojų pirmo pusmečio  veiklos aptarimas Sausio 16 d., 14.30 val., direktorės kab. D. Časienė
Kūrybinės dirbtuvės Sausio 17 d., 5-8 kl. I. Urbonienė
Užsienio kalbų savaitė (pagal atskirą planą) Sausio 22-26 d. N. Zdančiuvienė

A. Balčiūnienė

Mokytojų tarybos posėdis Sausio 24 d., 14.30 val., aktų salėje D. Časienė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Sausio 25 d., 9-10 kl. J. Šalengienė
Nacionalinė meninė konferencija „Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusių žydų istorijos“ Sausio 26 d. Ariogalos mokykla Tolerancijos centras
Atviros pamokos
Rusų kalba. Savaitės dienos. Sausio 8 d. , 1 pam., 30 kab., 6 b kl. V. Šimkonytė
Anglų kalba, Desribing places Sausio 16 d., 1 pam., 5 b kl. G. Valentukevičiūtė
Anglų kalba.People‘s possessions. Sausio 17 d., 1 pam., 6 b kl. G.Valentukevičiūtė
Anglų kalba, technologijos

„Makaronai Itališkai“

Sausio 17 d., 6-7 pam., technologijų kab., 7 c kl. J. Jonušauskaitė,

V. Jasienė

Integruota anglų k. pamoka „My school‘ ( mokyklos taisyklės, ekskursija po mokyklą, dėstomieji dalykai) Sausio 18 d.,1 pam., 3 a kl. A. Dreinienė
Atvira interguota anglų k. pamoka „My school“ Sausio 18 d., 1 pamoka, 3 a kl. A. Dreinienė

K. Žakevičiūtė – Vyšniauskienė

Anglų k. My favourite possession. Sausio 18 d., 6 – 7 pam., 6 a, b kl. L. Šilanskienė
Anglų k. Let‘s explore Australia. Sausio 19 d., 2 pam., 39 kab., 7 b kl. A. Balčiūnienė
Anglų kalba. Free time activities. Sausio 23 d., 3 pam., 6 b kl. G. Valentukevičiūtė
Rusų kalba. ,,В мире сказки“. Sausio 23 d. , 5 pam., 55 kab., 6 b kl. N. Zdančiuvienė
Integruota rusų k. ir vokiečių k. pamoka. Ar žinai, kad …? Įdomūs faktai apie Rusiją ir Vokietiją Sausio 23 d. 7 pam., 30 kab., 6 b, c kl. V. Šimkonytė,

D. Dumbliauskienė

Integruota pamoka – anglų kalba su daile

Tema – „Visual art – colours“ („Vaizduojamasis menas: spalvos“)

Sausio 24 d., 3 pam., 32 kab., 5 a kl. R. Kvaraciejūtė,

E. Maračinskaitė

Anglų kalba. My family. Sausio 25 d,. 2 pam., 2 b kl.

Atgimimo mokyklos pradinės klasės anglų kalbos kabinetas

K. Žakevičiūtė-Vyšniauskienė
Anglų k.- Geografija. Geographical features in New Zealand. Sausio 25d., 2 pam., 33 kab., 6 c kl. A. Balčiūnienė

S. Kirkliauskienė

Anglų k. Pocket money.      Sausio 25 d., 6 – 7 pam., 6 a, b kl. L. Šilanskienė
Anglų kalba. My school. Sausio 25 d., 3 pam., 3 c kl.

Atgimimo mokyklos pradinės klasės anglų kalbos kabinetas

K. Žakevičiūtė-Vyšniauskienė
Rusų kalba. ,, Мой день“. Sausio 25 d., 4 pam., 55 kab., 7 b kl. N. Zdančiuvienė
Anglų k. „Fun: favourite things“. Sausio, 26 d., 1 pam., 4 b kl. A. Dreinienė
Rusų k. „Mano diena“. Sausio 30 d., 1 pam., 7 c kl., 56 kab. E. Marcinonienė
Integruota pamoka – anglų kalba su istorija

Tema – „Past times – The Vikings“ (Praeitis – Vikingai“)

Sausio 30 d., 5 pam., 32 kab., 5 c kl. R. Kvaraciejūtė,

L. Lukošiūnienė

Atvira integruota pamoka

„Kaip sveikai maitintis“ svečiuose Vsb atstovas Povilas Jagelavičius

Sausio 31 d, 2 pamoka, 7 c kl., 51 kab. E. Čepulienė
Atvira lietuvių kalbos ir matematikos pamoka.

Datų rašymas, matų, piniginių vienetų santrumpos

 

Sausio 31 d., 5 pam., 40 kab., 7 c kl. J. Šalengienė

L. Maskalenkienė

Atvira integruota rusų k. ir dailės pamoka.

„Rusų liaudies suvenyras- Matrioška. Formos ir spalvos dermė“

Sausio 31 d., 6 – 7 pam., 54 kab., 8 b kl. V. Šimkonytė

J. Kygienė

Integruota pamoka – Anglų kalba su muzika visoms trečioms klasėms kartu „Dainuojame angliškai“ Vasario 7 d., 5 pam., 3 a, b c, d kl. A. Dreinienė

 

_________________________________