Mėnesio veiklos planas

Druskininkų ,,Atgimimo“  mokykla

2019 m.  balandžio mėn.

V E I K L O S   P L A N A S

Eil.

Nr.

Veiklos pobūdis

 

Laikas, vieta, dalyviai Atsakingas

 

 

1. „Erasmus+“ programos „Veiklus jaunimas“ 7-8 klasių mokinių mainai su Lenkijos ir Čekijos mokyklomis „Be smart – be eco“ Kovo 31 d. – balandžio 6 d. L. Šilanskienė

R. Kvaraciejūtė

 

2. Bendruomenės savaitė (pagal atskirą planą). Balandžio mėn. Klasių auklėtojai

Dalykų mokytojai

3. Saugaus eismo dienos :

1) atšvaito konkursas;

2) saugaus eismo pamokėlė, pr. ug. B

3) Šviesoforo konkursai klasėse;

4) piešinių konkursas saugaus eismo tema( kiekviena klasė po 2-3 piešinius);

4)1-4 klasių  ,,Šviesoforo“ konkursas

Balandžio 1-12 d.

Balandžio 3 d.

 

Balandžio 8 d., 10.30 val.

Iki balandžio 10 d.

 

Balandžio 12 d.

V. Žėkaitė,

Pradinių klasių mokytojos

 

 

 

 

 

4. 8 – tų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada Balandžio 1 d., 33 kab., 5-6 pamoka. A. Balčiūnienė

R. Kvaraciejūtė

J. Jonušauskaitė

5. 9 – 10 klasių išvyka į Alytaus profesinio rengimo centrą. Pintis su profesijomis. Balandžio 2 d. S. Tamulevičienė

L. Lukošiūnienė

6. TIMSS tyrimas 8 C klasėje Balandžio 2 d. 9.00 val. I. Lukošienė

M. Streikus

7. Komiksų konkurso laureatų apdovanojimas Balandžio 2 d., 13.00 val., Marijampolės viešoji biblioteka J. Šikšnienė
8. 4a kl. ekskursija į Kauną (botanikos sodas, batutų parkas, filmo peržiūra) Balandžio 2d. G. Zdanavičienė
9. Strateginio darbo grupė Balandžio 3 d., 14.35 val. D. Časienė

R. Kvaraciejūtė

V. Vaitukevičienė

M. Vitkauskas

10. Leidyklos ,,Nieko rimto“ knygų mugė Balandžio 3 d. žurnalo pristatymas, pradinių klasių korpuse  ilgųjų  pertraukų metu V. Žėkaitė
11. Leidyklos ,,Nieko rimto“ knygų mugė Balandžio 4 d., pradinių klasių korpuse  ilgųjų  pertraukų metu V. Žėkaitė
12. Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus KA2 projekto „Chance“ mokinių mainai su partneriais iš Prancūzijos ir Vokietijos. Balandžio 7 – 13 d. L. Šilanskienė

R. Kvaraciejūtė

 

13. Pasaulinei sveikatos dienai: akcija „Pažadėk savo sveikatai“ Balandžio 8 d. 11.40 – 12.00 val. I. Tamulevičienė
14. Seminaras vadovams Jaunimo užimtumo centre Balandžio 10 d. D. Časienė
15. Pasaulinei sveikatos dienai: paskaita „Valgymo sutrikimai“ Balandžio 10 d., 12.00 val. I. Tamulevičienė
16. Mokyklos knyga Balandžio 11 d., 14.35 val. Knygos sudarytojai, leidėja
17. 8 – tų klasių mokinių ir jų tėvų susirinkimas (į „Saulę“ išeinantys mokiniai ir jų tėvai) Balandžio 11 d., 17.30 val. D. Časienė
18. Vakaras su šeima keramikos dirbtuvėse. Balandžio 11d., 18.00 val.

(vieta tikslinama)

J. Šikšnienė
19. Sveikatingumo savaitė (pagal atskirą planą) Balandžio 15 – 19 d. Kūno kultūros metodinė grupė
20. Programos „Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais KA1 projekto „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“ mokymai Vokietijoje. Balandžio 15 – 21 d. R. Kvaraciejūtė
21. Mokyklinių uniformų primatavimas kitiems mokslo metams Balandžio 17 d.,

12.00 val., pradinių klasių korpuse.

V. Žėkaitė
22. Metodinės tarybos susirinkimas (Vadovėliai) Balandžio 17 d., 14.35 val.,12 kab. S. Kirkliauskienė

N. Papartienė

J. Jančiulis

23. Forumas „Gera mokykla“ Balandžio 18 d., 17.30 val. D. Časienė
24. Jurginių šventė Balandžio 19 d.(laikas tikslinamas) Z. Lapinskienė

D. Urniežienė

25. Integruota biologijos ir sveikatos priežiūros pamoka „Lytinis brendimas ir ankstyvi lytiniai santykiai“ Balandžio 19 d. 12.00 val. I. Tamulevičienė

E. Čepulienė

26. Programos „Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais KA1 projekto „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“ darbo stebėjimo vizitas. Balandžio 22 – 28 d. L. Šilanskienė
27. Švietimo vadovų susitikimas Balandžio 23 d., 10.00 val. D. Časienė
28. Susitikimas su savivaldybės vadovais dėl progimnazijos Balandžio 23 d., 13.00 val., aktų salėje. Mokytojų bendruomenė D. Časienė
29. Paskaitos – grupinės konsultacijos apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą (projektas „Psichologinės pagalbos teikimas“). Lektorė psichologė J. Dimšienė. dalyviai: tikslinė 30 mokytojų grupė, dirbančių mokiniais, turinčiais didelius specialiuosius poreikius,  autizmo spektro sutrikimus Balandžio 24 d., 9.00 val. V. Žėkaitė
30. Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai: akcija „Valgykla – tylos zona!“ Balandžio 24 d., 10.00 – 10.30 val., pradinė mokykla I. Tamulevičienė

A. Gaidamavičienė

31. Tarptautinė šokio diena Balandžio 29 d. V. Šmitienė
32. Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai: diskusija „Triukšmo poveikis sveikatai“ Balandžio 29 d., 9.00 val., skaitykloje I. Tamulevičienė
33. Edukacinė išvyka į sporto klubą „Būki aktyvus – būsi patrauklus“ Balandžio 30 d., 14.00 val. I. Tamulevičienė
34. Susirinkimas su 1 d klasės mokinių tėvais Balandžio 30 d., 17.30 val. V. Žėkaitė

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

  

Balandžio mėnesio atviros pamokos

 

Mokytojo vardas, pavardė Pamokos tema Klasė Data (diena, pamoka, kabinetas) Stebėtojai  
J. Stankevičius   8 a, c Balandžio 2 d., 1 pamoka    
J. Jazepčikas   7 b Balandžio 2 d., 5 pamoka    
D. Dumbliauskienė

S. Kirkliauskienė

  8 a, b Balandžio 2 d., 7 pamoka    
J. Stankevičius   8 b Balandžio 3 d., 4 pamoka    
D. Makselienė   6 b Balandžio 5 d., 1 pamoka    
J. Jazepčikas   7 a Balandžio 8 d., 4 pamoka    
E. Čepulienė,

S. Tamulevičienė

 

Integruota biologija- fizikos pamoka „Žmogaus raumenys ir rankos sverto taisyklė“ 9 kl.

 

Balandžio 10 d., 2 pamoka, 51 kab.    

 

2019 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

Nurodyto dalyko / ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.) Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

 

(nurodytos dienos 12.00 val.)

2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min. Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS apie 45 min. Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS apie 45 min. Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS apie 45 min. Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS apie 45 min. Balandžio 15 d. Balandžio 15 d.
SKAITYMAS apie 45 min. Balandžio 17 d. Balandžio 17 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.