Istorija

Mokyklos direktoriai

1944 – 1949 m.Domininkas Viščinis
1949 – 1950 m.Leonas Švėgžda
1950 – 1953 m.Petras Gvazdaitis
1953 – 1960 m.Marija Janulevičiūtė – Kalvelienė
1960 – 1962 m.Vytautas Gavelis
1962 – 1988 m.Vytautas Bazys
1988 – 2000 m.Stasys Papartis
2000 – 2021 m.Danutė Časienė
Nuo 2021 m.Aušra Keturkienė

Istorija ir svarbios datos

1944 m. Įkurta Druskininkų miesto progimnazija – 4 vidurinės mokyklos klasės. Mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius Domininkas Viščinis. 1944 – 1945 m.m. Mokyloje mokėsi 105 mokiniai, dirbo 6 mokytojai.

1947 m. Progimnazija reorganizuota į Druskininkų miesto gimnaziją. Moksleivių skaičius išaugo iki 121 mokinio, dirbo 12 mokytojų.

1949 m. Išleista pirmoji laida, kurioje buvo 27 mokiniai, klasės vadovė M. Marazauskaitė. Mokykloje dirbo 14 mokytojų.Iš Druskininkų išvyksta mokyklos direktorius Domininkas Viščinis. Nuo rugsėjo pirmos dienos mokykla vadinama Druskininkų miesto I vidurinė mokykla.

1958 m.Mokykla persikelia į M. K. Čiurlionio gatvėje esančias patalpas. Mokykloje dirba 34 pedagogai.

1959 m. I vidurinė mokykla pertvarkyta į Druskininkų mokyklą – internatą, dirbo 34 pedagogai.

1964 m. Mokykla – internatas likviduota ir pertvarkyta į Druskininkų miesto I vidurinę mokyklą. Mokykloje mokosi 784 mokiniai, dirba 52 pedagogai.

1966 m. Mokykla persikelia į naujas patalpas M. K. Čiurlionio 92. Naujoje mokykloje dirbama kabinetine sistema, mokosi 1001 mokinys, dirba 52 mokytojai.

1972 m. Mokykloje mokosi per 1600 mokinių, dirba 76 mokytojai.

1994 m. Mokyklai suteiktas “Atgimimo” vidurinės mokyklos vardas, dirba 55 mokytojai.

2007 m. Išleista 59 laidos, mokyklą baigė per 3000 abiturientų.

2007-2008 m.m. mokėsi 1194 mokiniai, dirbo 84 mokytojai. Sukurta 5-11 klasių mokinių ugdymo(si) motyvacijos sistema, 9-12 klasėse įvestas elektroninis dienynas.

2008-2009 m.m. mokėsi 1141 mokinys ir dirbo 97 mokytojai. Įkurta APPLE klasė – žinioms gilinti, užduotims bei kūrybiniams darbams atlikti.

2009-2010 m.m. mokėsi 1069 mokiniai, dirbo 91 mokytojas. Užmegzti ryšiai su Japonijos Nagano miesto Shiozaki mokykla, pradedamas vykdyti bendras projektas „Sakuros žiedas Druskininkuose“. Mokykloje praktiką atliko Comenius kalbų asistentas C. Viscasillas.

2010-2011 m.m. mokėsi 908 mokiniai, dirbo 81 mokytojas. Mokykloje praktiką atliko Comenius kalbų asistentas G. Taskin. Vykdoma „Lions Quest“ programa „Paauglystės kryžkelės“ 6-7 klasių mokiniams.

2011-2012 m.m. mokėsi 789 mokiniai, dirbo 70 mokytojų. Individualus mokinių mobilumas su Ispanijos Ordes miesto „Maruxa Mallo“ mokykla.

2012-2013 m.m. mokėsi 752 mokiniai, dirbo 73 mokytojai. Nuo 2012 m. rugsėjo 1d. mokykla neformuoja 11-12 klasių. Pradedamas vykdyti projektas „Ugdymas karjerai“.

2013-2014 m.m. mokėsi 708 mokiniai ir dirbo 71 mokytojas. 2014m. mokykla organizavo tarptautinę konferenciją „Donelaitis Europos kultūroje“, skirtą lietuvių literatūros klasiko K. Donelaičio 300-osioms metinėms.

2014-2015 m.m. mokėsi 669 mokiniai, dirbo 65 mokytojai. Įrengta Aktyvioji klasė, suburtas „Tėvų saviugdos klubas“.

2015-2016 m.m. mokėsi 727 mokiniai, dirbo 77 mokytojai. 2015 m. pradėta vykdyti Sporto ir sveikatos ugdymo programa.

2016-2017 m.m. mokykloje mokėsi 727 mokiniai, dirbo 73 mokytojai.

2017-2018 m.m. mokėsi 738 mokiniai, dirbo 73 mokytojai.

2018-2019 m.m. mokėsi 743 mokiniai, dirbo 73 mokytojai.

2019-2020 m.m. 

2020-2021 m.m. 

2022-2022 m.m.

2022-2023 m.m.