75 –ERI METAI ANT AUKSINĖS BANGOS

Šis ruduo  ,Atgimimo‘‘ mokyklos bendruomenei ypatingas – seniausia lietuviška Druskininkų krašto švietimo įstaiga mini gražų 75 – erių metų gimtadienį. Tai puiki proga draugėn suburti buvusius ir esamus mokyklos bendruomenės narius,  pasidžiaugti  pasiekimais ir  pokyčiais, pabūti kartu, pasidalyti prisiminimais, kurti naujus ugdymo projektus. Visą jubiliejinę savaitę mokykloje vyko daug įsimintinų susitikimų. Mokiniams netradicines pamokas vedė buvę mokyklos įvairių laidų abiturientai, labai šiltai prisimenantys savo mokyklą, pasiekę įspūdingų karjeros aukštumų.

Lapkričio 15 dieną mokykloje nuo pat ankstaus ryto skambėjo džiugūs žodžiai : ,,Su gimtadieniu!’’  .Pilnutėlėje aktų salėje įvyko įspūdingas renginys, kuris prasidėjo pradinių klasių mokinių choro sukurtu sveikinimu    mokyklai . ,,Atgimimo‘‘ mokyklos direktorė Danutė Časienė , sveikindama susirinkusius svečius bei bendruomenės narius, pabrėžė, kad mokykla – tai pirmiausia išsilavinimas, naujos galimybės, draugystė – pagrindas kiekvieno jauno žmogaus augimui ir tobulėjimui. Direktorė pasidžiaugė mokyklos pokyčiais, kuriamais kitokiais santykiais tarp kolegų, mokytojų ir mokinių,  moderniomis pamokomis, kai mokymosi veiklų kūrėjai yra ir mokytojai, ir jų mokiniai. ,,Atgimimo‘‘ mokyklos vadovė dėkojo garbingiems svečiams, kurie svariai prisidėjo prie ypatingos šventės kūrimo : Druskininkų savivaldybei, Druskininkų ,, Rotary‘‘ klubui , Druskininkų moterų LION‘S klubui, Druskininkų Klubui, VšĮ „Sofartas“,“Daugystės“ sanatorijai, Druskininkų Kultūros centrui, UAB „Malonės turtas“, UAB „Minolga“ už paramą ruošiantis šiai šventei.

Savivaldybės vicemeras Linas Urmanavičius , sveikindamas mokyklos bendruomenę gražios šventės proga, akcentavo mokytojų darbo svarbą. Vicemeras linkėjo išminties ir niekada nepristigti jėgų. Švietimo skyriaus vadovė Diana Brown linkėjo optimizmo, nesustoti kuriant ir įgyvendinant ateities viziją.

LR seimo narė Irena  Degutienė, buvusi mokyklos mokinė, džiaugėsi, kad tarp susirinkusiųjų mato ją mokiusius mokytojus. Seimo narė linkėjo ir toliau taip rūpestingai puoselėti pirmosios lietuviškos mokyklos šaknis, dėkojo už iniciatyvas, pabrėžė, kad ne tik didžiųjų miestų mokyklos kokybiškai ugdo jaunąją kartą. Seimo narys Zenonas Streikus, sveikindamas su mokyklos gimimo diena, priminė, kad bažnyčia, universitetas ir mokykla – svarbiausias pamatas, džiaugėsi veiklia ,, Atgimimo‘‘  mokyklos bendruomene.

Mokyklos tarybos pirmininkas M.Vitkauskas, kartu su jo vadovaujama taryba  nuoširdžiai besirūpinantis mokyklos veikla, padovanojo  reto paukščiuko-kolibrio-mozaiką,palinkėjo mokyklai būti išskirtine.

Mokytojų senjorų klubo  atstovai linkėjo visada vadovautis pamatinėmis vertybėmis, o buvusi ilgametė mokyklos direktoriaus pavaduotoja J. Dailidavičienė prasmingomis eilėmis visiems linkėjo Dievo palaimos, sveikatos, mokėti džiaugtis ne tik tuo , kas gera, bet ir tuo , kas ne visada yra šviesu.

,,Atgimimo‘‘ mokykla džiaugiasi, turėdama daug bičiulių ir partnerių įvairiose pasaulio šalyse ir galėdama lavinti  mokinius bendradarbiavimo veiklose. Į renginį negalėjęs atvykti Japonijos ambasadorius atsiuntė vaizdo sveikinimą, kuriame linkėjo gražios šventės bei vylėsi, kad su mokyklos pagalba draugystė tarp Lietuvos ir Japonijos toliau tęsis ir plėtosis. Šventėje dalyvavo ir kitos bendradarbiavimo partnerės Baltarusijos atstovai. Gardino gimnazijos Nr. 1 direktorius B. Sebrovskis linkėjo mūsų mokyklai ir toliau klestėti ir žydėti, džiaugėsi jau vienuolika metų besitęsiančiu bendru projektu ,, Mus jungia Nemunas‘‘.

Jubiliejaus proga mokyklą sveikino Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai ir linkėjo naujų prasmingų darbų bei idėjų įgyvendinimo. Druskininkų Klubo narys Albertas Katilovskis sveikindamas akcentavo, kad bet kurios įstaigos sėkmė priklauso nuo vadovo , ir džiaugėsi , kad ,,Atgimimo‘‘ mokyklos direktorė D. Časienė – lyderė, kuri visada turi naujų idėjų ir drauge su mokytojais, mokiniais ir tėvais  sėkmingai jas paverčia realybe. Su 75- uoju gimtadieniu mokyklą šiltais ir nuoširdžiais žodžiais sveikino Moterų LION‘S, klubo narės G. Kuneikienė ,  buvusi ,,Atgimimo‘‘ mokyklos abiturientė, ir V. Kašėtienė . Druskininkų PSPC direktorės pavaduotojas J.Stankevičius ir VSB vadovė Inga Kostina visiems linkėjo sveikatos ir meilės.

Šventiniame renginyje mokyklos direktorė D. Časienė bei  iniciatyvūs mokyklos mokytojai ir veiklūs mokiniai buvo apdovanoti Savivaldybės mero, LR seimo nario Z. Streikaus, LION‘S klubo padėkomis ir atminimo dovanomis. Mokykla pasibaigus renginiui  gavo Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro Padėkos raštą „Atgimimo“ mokyklos bendruomenei. Susirinkusieji gėrėjosi  esamų ir buvusių mokyklos auklėtinių bei pedagogų meniniais pasiekimais: tautiniais ir sportiniais šokiais, dainomis, ritmo grupės pasirodymu. Šventės metu buvo pristatytas   75-ajam  gimtadieniui išleistas proginis leidinys, kurį kūrybinės grupės nariai dovanojo mokyklos  svečiams.

Po renginio mokyklos kiemelyje, kuris nuo šiol vadinsis pirmojo direktoriaus vardu,  kunigas E. Markauskas pašventino mokyklos įkūrėjui Domininkui Viščiniui skirtą atminimo lentą ir „Atgimimo“ mokyklą. Druskininkų miesto istorikas V. Valentukevičius papasakojo apie atminimo lentos įamžinimo idėją.

Visi mokyklos svečiai, mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai buvo pakviesti į neatpažįstamą, jaukiai papuoštą  valgyklą pasivaišinti šventiniu Draugystės tortu

Šventė baigėsi. Liko daug gražių akimirkų, šiltų prisiminimų, naujų susitarimų dėl mokinių veiklų gerinimo, aplinkos gražinimo. Tegu mūsų mokykla visuomet išlieka ant auksinės bangos, kaip finalinėje renginio dainoje dainavo mokytojos Ronatos Balkaitienės vadovaujami jaunieji dainininkai.

Druskininkų ,,Atgimimo‘‘ mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Irena Urbonienė, mokyklos 44 – osios laidos abiturientė

Ievos Dovidauskienės ir 8a kl. mokinio Luke Pūtys-Gallagher nuotraukos