,,Atmintis gyva, nes liudija”

Keturioliktą kartą Lietuvoje organizuojama pilietinė iniciatyva. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 2008 m. pirmą kartą surengtą akciją organizavo apie 100 mokyklų, nuo 2010-ųjų prie iniciatyvos prisijungė valstybės institucijos ir Lietuvos ambasados užsienyje. Iniciatyvos organizatorių teigimu, artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES narė, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Kaip pažymi akcijos rengėjai, ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys.

Prabėgo 30 metų po Sausio 13-osios įvykių. Mums tai sava, išgyventa istorija, o dabartiniams vaikams – istorijos įvykis, žinomas ne tik iš istorijos vadovėlių ir pamokų, bet ir iš mūsų – jų tėvų, artimųjų, mokytojų – liudijimų. Keturiolika metų sausio 13 dieną   “Atgimimo” mokykloje vyksta pirmoji pamoka, skirta Sausio 13-ajai atminti. Ant palangių brėkštančio ryto prieblandoje plevena žvakių liepsnelės, kurių šviesoje mokytojai ir mokiniai pagerbia žuvusius Laisvės gynėjus tylos minute, prisiminimais, liudijimais ir mintimis apie tos nakties įvykius.

Šių dienų sąlygomis  Sausio 13-osios pamoka taip pat įvyko. Laisvės gynėjų dienos atminimo šviesą skleidė žvakelės mokinių ir mokytojų languose ir atsiųstose jų nuotraukose. Nuotolinei Sausio 13-osios pamokai mokyklos bendruomenė ruošėsi iš anksto: kiekviena klasė parengė vieno iš žuvusių Laisvės gynėjų pristatymą. Iš atsiųstų kūrybinių darbų buvo sukurtas filmukas, skirtas Sausio 13-osios Laisvės gynėjams atminti. Susitikę nuotolinėje pamokoje mokiniai ir mokytojai pagerbė žuvusius Sausio 13-osios naktį tylos minute, žiūrėjo kartu sukurtą filmą, dalinosi prisiminimais ir mintimis, kaip mes turime puoselėti iškovotą laisvę. Šios pamokos metu mokiniai galėjo sužinoti daugiau apie Sausio 13-ąją dalyvaudami viktorinoje, kahoot žaidime, patys išsakė, ką jiems reiškia Laisvės gynėjų diena. Apie šią įsimintiną dieną jie ne tik žino  iš istorijos vadovėlių, mūsų pasakojimų ir prisiminimų, bet ir išgyvena  jos kuriančią būtį švęsdami Laisvę Sausio 13-osios pamokoje. Teneužgęsta Laisvės gynėjų atminties žiburėlis.