Atsisveikinu

Mielieji,

Išleidusi visus savo mylimos „Atgimimo“ mokyklos mokinius į vasarą, mokytojus – į ramias vasaros atostogas, išeinu ir pati, bebaigdama  21-ųjų metų vadovo kadenciją šioje įstaigoje. Bedirbdama mokiausi nuolat – nuo tarptautinės švietimo vadybos magistrantūros 2002 m. iki nuoseklaus ir sistemingo mokymosi tarptautinėse ir šalies stažuotėse, seminaruose, NMVA seminaruose. Nuolat mokėsi visi mūsų mokytojai. Džiaugiuosi, kad likimas lėmė man dirbti būtent šioje mokykloje, kartu su aktyviais, energingais, nuolat besimokančiais, kūrybiškais, aukštos kvalifikacijos mokytojais, kurių nemažą dalį atradau ir priėmiau į darbą pati. Ačiū, kad iniciatyvūs ir geranoriški mokinių tėveliai, netgi sakyčiau, kelių kartų mokinių tėveliai buvo neatsiejama mokyklos bendruomenės aktyvaus gyvenimo dalis. Daugelio kartų mokiniai, atradę savo gyvenimo kelius, prasmes ir tikslus, mokosi ar dirba. Gera žinoti, kad mūsų mokykla padėjo jiems atrasti save, o gal tiesiog tai buvo geras ir ramus mokymosi etapas. Dabarties mokiniai, besimokydami  nelengvomis Covid‘19 karantino sąlygomis, pasiekė daug gražių laimėjimų vykusiose olimpiadose ir konkursuose, mokymosi pažangoje ir pasiekimuose. Tai atsispindėjo ir mūsų kasmet rengiamoje „Mokyklos vilties“ šventėje. Dėkoju visoms mokykloje dirbusioms Mokyklų taryboms,  jų pirmininkams, kurie stengėsi dėl mokyklos gerovės.

Noriu padėkoti visų savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams ir kolektyvams už įvairiapusę nuoširdžią pagalbą mūsų mokyklai organizuojant kitokias pamokas, karjeros savaites ir renginius, netradicinio ugdymo dienas, ekskursijas, pamokas – išvykas, studijas, tarptautinių projektų veiklas, svečių iš daugelio Europos Sąjungos ir kitų šalių mokyklų pamokas – priėmimus. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mes, nedidelė, nors pati didžiausia Druskininkuose, mokykla sėkmingai tarptautinių projektų veiklų metu atstovavome savo mokyklai, savo miestui, Lietuvai daugiau nei dvidešimtyje ES šalių ir net Japonijoje. Populiarinome savo  mokyklą ir kurortą, pristatinėdami jo privalumus, patrauklumą, grožybes, žmonių geranoriškumą ir darbštumą, gaudami reikiamą pagalbą ir palaikymą iš Savivaldybės. Tapome žinomi ir gerbiami toli už mokyklos ribų, net japonai, kurdami filmą apie Lietuvą, nemažą brangaus eterio laiko dalį skyrė mūsų mokyklai ir miestui. Gavome ne vieną apdovanojimą iš Socrates, vėliau Švietimo mainų paramos fondo už puikią, kokybišką veiklą su vaikais tarptautiniuose projektuose. Savivaldybė taip pat yra apdovanojusi mokyklą už kūrybiškumą, inovacijas ir projektinę veiklą Mineralinio vandens statulėle. Tapome Europos mokyklų klubo nariais, sėkmingai  dirbome Gabiųjų mokinių ugdymo srityje, o nuo pernai metų esame Gabiųjų mokinių ugdymo metodikos projekto 3-8 kl. mokykla dalyvė. Sistemingai bendradarbiaujame su Amerikos Lietuvių Fondu, pagerbiame kasmet geriausius metų mokytojus ir mokinius Druskininkų Garbės piliečio P. Viščinio įkurtos mokyklos įkūrėjo D. Viščinio Garbės premija. Dėkoju mokyklos kolektyvui, kad turėjau progos šį apdovanojimą pelnyti pradėdama ir baigdama kadenciją… Galėčiau rašyti ir rašyti, vardinti gražius mūsų bendrus darbus, apibūdindama aktyvų darbą išmaniojoje klasėje, vedant seminarus šalies mokyklų mokytojams, sportinio profilio aktyvų diegimą ir aukštas vietas šalies mokyklų žaidynėse, inicijuotus mokyklos vidinių ir išorinių erdvių projektus (skaitykla su židiniu, vidinis  kiemelis su fontanėliu, aukuras ir jo aplinka, skaitmeninės erdvės idėja, laimėtas tarptautinis Pradinės mokyklos aikštyno sutvarkymo projektas ir kt.), bet palikime ateities kartoms juos keisti, tobulinti, kurti kitaip…

        Dėkoju visam šauniam mokyklos kolektyvui už drauge nueitą nelengvą, bet labai įdomų kelią. Aš buvau laiminga direktorė, nes mes su mokyklos bendruomene visada buvome „ant auksinės  bangos“ , kaip rašė mokytoja Irena apie 75-ečio šventę,-ugdymo pokyčiuose, naujovių įprasminime, kūryboje, veiklose. Mokytojams gal ne visada su mano tempais ir poreikiais buvo paprasta, bet mūsų  pasiryžimas ir noras keistis, neatsilikti nuo greitos pasaulio pažangos davė rezultatų – mūsų mokykla visada buvo ta, į kurią norinčiųjų patekti mokinių skaičius daug didesnis nei turėta galimybių juos priimti. Tegul mokyklos himno, mūsų kūrybingų mokytojų sukurto, prasmingi žodžiai ir skambi melodija pakylėja Jus sėkmingiems darbams su jaunaisiais druskininkiečiais, kurie sukuria prasmingą laiko bėgsmą mokykloje… Linkiu mokyklos vertybių tęstinumo – laimingas mokytojas – sėkmingi mokiniai – tobulėjanti bendruomenė.

Pagarbiai                                                                                           Danutė Časienė