Druskininkų „Atgimimo“ mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos: mokyklos turto naudojimo priežiūra, atnaujinimas ir jo saugumo užtikrinimo priemonės, mokyklai priklausančių pastatų ir patalpų bei teritorijų priežiūra, techninio personalo darbo organizavimas ir kontrolė, viešieji pirkimai, mokyklos infrastruktūros tvarkymo projektų administravimas ir vykdymas, kitos ūkio tvarkymo ir priežiūros srities funkcijos.

Detalesnė informacija skelbiama mokyklos interneto puslapyje www.atgimimomokykla.lt

Dokumentus pateikti iki 2021 m. vasario 22 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Telefonas pasiteirauti (8 313) 53955