Mokytis – įdomu ir smagu

Prasidedant naujiems mokslo metams mokytojai dažnai reflektuoja, kas buvo nuveikta praeitais metais, kad galėtų su jau įgyta patirtimi ir naujomis mintimis bei idėjomis pradėti mokslo metus.

„Atgimimo“ mokykla 2018 m. rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti Erasmus+ KA1 programos “Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais“ projektą „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“, koordinuojamą Švietimo mainų paramos fondo. Ši tema buvo pasirinkta neatsitiktinai. Vienas pagrindinių mokyklos strateginio plano tikslų – gerinti ugdymo kokybę skatinant kūrybinio, kritinio mąstymo ugdymą, pasitelkiant edukacines naujoves. Vienas iš uždavinių yra sukurti metodinės veiklos sistemą, skatinančią bendruomenės narių tobulėjimą, akcentuojant mokytojų pasikeitimą gerąja patirtimi. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad šiuolaikinė mokykla turėtų didžiausią dėmesį skirti ne akademinių žinių, bet keturių pagrindinių įgūdžių ugdymui, tarp kurių yra ir kūrybiškumas bei kritinis mąstymas. Dvejus metus dešimties mokytojų ir administracijos darbuotojų komanda dalyvauja mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose įvairiose Europos šalyse.

Taigi, pats metas apžvelgti pirmų projekto vykdymo metų derlių…

Spalio mėnesį anglų kalbos mokytoja Audronė Dreinienė ir kūno kultūros mokytojas Deividas Šilanskas dalyvavo 6 dienų mokytojų tobulinimosi kursuose „Kūrybiškumo ir inovacijų integravimas mokymo procese“ Barselonoje. Grįžę mokytojai sakė: „Buvome mokomi kūrybiškų ir novatoriškų mokymo būdų ir jų taikymo savo pamokose. Didelis dėmesys buvo kreipiamas  netradicinių mokymo metodų integravimui į pamokas. Kursas buvo interaktyvus – po tradicinės paskaitos vyko diskusijos bei pasidalijimas darbo patirtimi. Daugiausiai naudos davė kursų praktinės užduotys, padėjusios suvokti, kas skatina mokinių kūrybiškumą. Kursų metu praplėtėme profesinį akiratį, pasidalijome gerąja patirtimi su kolegomis iš užsienio, išmokome naujų ugdymo metodų, pagilinome kalbinius bei kultūrinius įgūdžius.“

Balandžio mėnesį vokiečių kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė ir anglų kalbos mokytoja Aida Balčiūnienė dalyvavo pedagogų tobulinimosi kursuose „Kūrybiškumo ir inovacijų integravimas mokymo procese“ Berlyne. Kursų tikslas – supažindinti dalyvius su galimybėmis, kaip integruoti kūrybiškumą ir inovatyvius mokymo metodus ugdymo procese, skatinant ir aktyviai praktikuojant kūrybingumą, kaip vieną iš efektyviausių ugdymo metodų. Kursuose dalyvavo pedagogai iš trijų šalių: Ispanijos, Airijos ir Lietuvos. Mokytojos dalijosi, kad „kursų programa buvo informatyvi, naudinga ir veiksminga. Profesionaliai derėjo teorinės paskaitos su aktyviomis praktinėmis veiklomis. Smagu, kad kolegos ispanai ir airiai patvirtino tai, ką jau žinojome, – kūrybiškumas lavėja prisiliečiant prie konkrečių objektų, tarkim, žvelgiant į meno kūrinį – paveikslą –  ar analizuojant kitas aplinkos detales. Kūrybiškai mokomas vaikas įgauna praktinės patirties, kuri po truputį augs ir brandins jį, kaip visapusišką asmenybę. Tarptautinė mokytojų auditorija suteikė žinių apie geriausiai veikiančias mokymo metodikas. Kursai suteikė galimybę naudoti novatoriškus ir į mokinį orientuotus mokymo metodus bei praplėtė galimybių ratą, kaip, naudojantis internetiniais šaltiniais, parengti kūrybišką, šiuolaikinę pamoką“.

Tą patį mėnesį pavaduotoja L.Šilanskienė, anglų kalbos mokytojos R.Kvaraciejūtė, J.Jonušauskaitė ir kūno kultūros mokytojas D.Šilanskas dalyvavo stebėjimo vizite Seyhan Danisment Gazi Anadolu Lisesi mokykloje, Adanos mieste, Turkijoje. Pagal kolegų sudarytą intensyvią programą mokytojai stebėjo įvairių dalykų pamokas mokykloje ir kitose erdvėse, dalyvavo popamokiniuose renginiuose ir mokyklos šventėse. Lankyta mokykla yra mums nelabai girdėto Anatolijos tipo. Šios mokyklos buvo įkurtos kaip alternatyva brangioms privačioms mokykloms ir orientuojasi į gerą mokinių paruošimą stojamiesiems egzaminams į universitetus. Šios mokyklos taip pat akcentuoja projektinį mokymą. Mokiniai pristatė kas mėnesį vykdomus įvairių sričių projektus. Beje, dauguma jų organizuojami kitose erdvėse – universitete, ligoninėje, botanikos sode ir panašiai. Mokykloje įrengti du kabinetai skirti projektinėms veikloms – juose gausu įvairių priemonių, reikalingų projektinių veiklų vykdymui. Projektais siekiama ne tik suteikti akademinių žinių, bet taip pat ugdyti moralines nuostatas bei vertybines kompetencijas. Pavyzdžiui, projektas su universitetu ugdo motyvaciją, kūrybiškumą ir skatina sėkmės pajautimą; kitas projektas su vaikų ligonine skatina socialinę atsakomybę ir ugdo savivertę.

Paskutinis mobilumas vyko Faro mieste, Portugalijoje. Kvalifikacijos tobulinimosi kursuose „Pažangių mobiliųjų aplikacijų naudojimas pamokose“ dalyvavo anglų kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė. Seminarų ciklas buvo skirtas pristatyti internetines platformas ir mobilias aplikacijas, skirtas mobiliems telefonams, nes, pasak lektorių, jie yra pažangesni ir teikiantys daugiau galimybių nei dauguma kompiuterių. Be to kiekvienas moksleivis juos turi visada ir visur. Taigi juos galima naudoti ne tik klasėje, bet ir pamokose kitose erdvėse. Mokymuose dalyvavo kolegos iš Vokietijos, Kroatijos, Čekijos ir Ispanijos. Lektoriai kvietė patirti mokymą ir mokymąsi ateities mokyklose, kritiškai renkantis informacines technologijas. Jie pabrėžė, kad svarbu priemones pasirinkti pagal individualų mokinių mokslumo lygį ir mokomą dalyką. Taip pat reikia atsižvelgti, kad jos būtų lengvai integruojamos į mokymo turinį ir kad jų naudojimas turėtų tęstinumą, o ne būtų naudojamos priešokiais. Nors dauguma mobilių aplikacijų skirta turinio įsisavinimui, taip pat buvo pademonstruotos programėlės, kurios padeda mokytojui pasiruošti pamokoms, tinkamai pasirinkti turinį ir gelbsti mokinių vertinimui bei įsivertinimui. Nors mokymai skatino informacinių komunikacinių technologijų integraciją pamokose, lektoriai skatino mokyti paauglius kritiškai vertinti internetinį turinį, nepasitikėti vienu šaltiniu ir ypač pabrėžė, kad suaugę privalo kontroliuoti vaikų ir paauglių mobilių įrenginių naudojimo laiką, nes dažnai jie taip panyra į virtualią realybę, kad neatsieja jos nuo realaus pasaulio.

Po kiekvienų kursų mokytojai nauja patirtimi dalijosi su kolegomis, vedė atviras pamokas, organizavo praktinius mokymus. Visi mokymų dalyviai pabrėžė, kad dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose ir stebėjimo vizituose padėjo jiems reflektuoti savo pedagoginę veiklą, naudojamus metodus ir strategijas kolegų iš kitų Europos šalių kontekste. Taip pat jie suteikė galimybę tobulėti tiek asmeninėje, tiek profesinėje erdvėje.

Antrais projekto vykdymo metais laukia dar ne vienas mobilumas – vyksime ir į pedagogų tobulinimosi kursus, ir į darbo stebėjimo vizitus.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projekto koordinatorės Rovena Kvaraciejūtė ir Loreta Šilanskienė