Prasidėjo nuotolinis mokymas(is)

Dauguma pradinių klasių mokytojų ir visi 5-8,10 klasių auklėtojai pirmadienį, kovo 30d,virtualiai „susitiko“ su savo mokiniais-buvo daug gerų emocijų ir naujų patirčių.
Pagal iš anksto klasėms pateiktą tvarkaraštį vyko vaizdo pamokos. Visi metodinių grupių pirmininkai mini vaizdo konferencijoje teigė, jog pirmoji diena pavyko, beveik visi mokiniai prisijungė prie sistemos, dalyvavo pamokose.
Mokytojai, intensyviai mokęsi, ruošęsi, pritaikė naujoves veiklose, įtraukė įvairias senąsias ir naująsias technologijas, padėjo kolegoms. Sulaukė grįžtamojo ryšio iš mokinių.
Mūsų pasirinkto dienyno, kaip ir visų kitų, aplinka dažnokai strigo, todėl įžvalgūs mokytojai buvo pasirengę užduotis ir pateikę jas dienyno sistemoje iš vakaro. Kiti susitarė ir perkėlė pamokas vėlesniam laikui, netrikdydami kolegų darbo.
Siekdami turėti stabilią alternatyvą ir ja sinchroniškai naudotis, mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui darbuotojai prisijungė ir mokosi naudotis Microsoft Office 365 aplinka, gauta dovanų iš savivaldybės.
Šią savaitę turime neskubėdami susitvarkyti prisijungimus prie Office 365 sistemos: klasių auklėtojai informuoja, pateikia tėvams/mokiniams nuorodas. Kiekvienas mokinys/tėvai kartu, padedami klasių auklėtojų/mokytojų per šią savaitę prašomi prisijungti prie sistemos.
Mokytojai prisijungia savo klases, dalyvauja mokymuose. Jau šios savaitės eigoje kai kurios klasės galės mokytis ir naujoje aplinkoje.

Kiekvieną antradienį ir vėl vyksta VGK pasitarimai, mums svarbu, kiek vaikų prisijungė, kas stokoja priemonių, su kokiais sunkumais susiduria mokyklos bendruomenės nariai, kaip sekasi visoms vaikų grupėms mokytis.

Dėkojame mokinių tėveliams, ypač jaunesniųjų mokinių, už geranoriškumą ir kantrybę, solidarumą ir pagalbą savo vaikams, mokytojams. Ačiū mokiniams už aktyvų bendradarbiavimą, motyvaciją.
Kiekviena diena atneš savus džiaugsmus ir problemas-jas mes spręsime kartu.

Laukiame konstruktyvių skambučių, klausimų, nuomonių.
Mokyklos administracija, Metodinė taryba, mokytojai siekia tobulėti ir kviečia drauge kurti kitokią mokyklą.