Trisdešimtasis laisvės pavasaris „Atgimimo“ mokykloje

Trisdešimtasis laisvės pavasaris ,,Atgimimo‘‘ mokykloje

Kovo 10-ąją mokykloje įvyko laisvės trisdešimtmečio minėjimo baigiamasis renginys ,, Trisdešimt mano laisvės metų‘‘ , kurį parengė Tolerancijos centras ( vadovė istorijos mokytoja metodininkė L. Lukošiūnienė ).Gausiai aktų salėje susirinkę mokiniai, tėvai, mokytojai gėrėjosi teatro būrelio mokinių kompozicija ( vadovas S. Lukošiūnas), kurios metu, skambant patriotinėms dainoms, scenoje tarsi dėlionė buvo sudėliota Lietuvos Trispalvė ir Vytis.

Sugiedojus ,,Tautišką giesmę‘‘ , ,,Atgimimo‘‘ mokyklos direktorė Danutė Časienė visus pasveikino su gražia data. Jaunajai kartai direktorė palinkėjo augti savo šalies liepomis ir ąžuolais, kurie keis ir gražins Lietuvą , nepamiršdami gimtosios kalbos , literatūros, papročių. D. Časienė , prisimindama 1990 metų kovą, teigė, kad tuomet Nepriklausomybės atkūrimas prilygo stebuklui. Direktorė priminė, kad ,,Atgimimo‘‘ mokykloje mokėsi net trys Kovo 11- osios signatarai . Renginyje apsilankiusi Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Diana Brown ,sveikindama mokyklos bendruomenę , akcentavo , kad Lietuva – tai mes visi, todėl patys turim kurti šalį tokią , kokią norim matyti. D. Brown linkėjo siekti , kurti , didžiuotis tuo, ką jau turime. Druskininkų krašto metraštininkas istorikas Vytautas Valentukevičius, mokinius pavadinęs jaunaisiais dainaviečiais, priminė, kaip svarbu gyventi savo šalyje ir skirti jai svarbią asmeninio gyvenimo dalį, nes tik tada žmogus jaučiasi tikrai laimingas.

,,Atgimimo‘‘ mokyklos mokiniai, kurių kartai ,anot direktorės D. Časienės, 1990- ųjų Kovo 11– oji-  tikra istorija, susidomėję stebėjo filmuotą archyvinę medžiagą apie Nepriklausomybės atkūrimą, kai mūsų šalis atgavo savo vardą – iš LTSR vėl tapo Lietuvos Respublika. Tarsi malda už Tėvynę nuskambėjo mokinių deklamuojamos poeto Justino Marcinkevičiaus , kuriam kovo 10- ąją būtų sukakę 90 metų, eilės apie pakeltą Lietuvos vargų kryželį.

Renginyje ,,Trisdešimt mano laisvės metų‘‘ skambėjo įvairių laikotarpių lietuvių kompozitorių dainos, kurias atliko mokytojų Ronatos Balkaitienės ir Dalios Urniežienės paruošti dainininkai, smagius šokius šoko mokytojos Valės Šmitienės vadovaujamų kolektyvų šokėjai. Gražiu simboliu tapo šokių kolektyvo ,,Druskutis‘‘ merginų atliktas šokis ,,Sesės sodą sodino‘‘ ir po jo nuskambėję žodžiai apie obelį : ,, Obelis – tai motina, obuoliai – jos vaikai‘‘ . Jau trisdešimt metų mūsų sodui –laisvai Lietuvai- ir tik nuo mūsų pačių priklauso, koks jis bus, kokį paliksime ateities kartoms.

Druskininkų ,,Atgimimo‘‘ mokyklos Tolerancijos centro informacija