„Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ir Vilniaus Gabijos progimnazijos bendruomenės yra nuolat besimokančios. Besibaigiant metams, mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu, 29 progimnazijos atstovai atvyko į Druskininkus ir kartu su „Atgimimo“ mokyklos atstovais dalyvavo seminare „Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“, dalijosi patirtimi.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino susirinkusius ir papasakojo apie mokyklą nuo jos susikūrimo iki šių dienų, kalbėjo apie kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Loreta Šilanskienė dalijosi patirtimi, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, skaitė pranešimą „Erasmus+” projektų įtaka mokytojų lyderystės skatinimui”. Išklausėme anglų kalbos mokytojos metodininkės Rovenos Kvaraciejūtės, kuri ne vienerius metus stažavosi ir mokėsi Japonijoje, pranešimą „Japonų ir lietuvių bendrystė“. Svečiai apžiūrėjo mokyklos muziejų, kitas erdves.

Gabijos progimnazijos direktorius Andrius Kniška drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkeliene pasidalijo Vilniaus Gabijos progimnazijos kūrimosi istorija, pasidžiaugė mokyklos pasiekimais, kuriamomis tradicijomis, skaitė pranešimą „Sėkmės formulės paieškos: 2011–2022“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė / biologijos mokytoja ekspertė Virginija Kriaučiūnaitė dalijosi patirtimi, kaip pamokose naudodama projektų metodą motyvuoja kiekvieną mokinį tyrinėti, eksperimentuoti, pažinti. Ji skaitė pranešimą „Mokinių poreikiai ugdymo procese ir geroji patirtis“.

Pasidaliję patirtimi su Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojais, Gabijos progimnazijos pedagogai pasivaikščiojo po šventiškai pasipuošusį Druskininkų miestą, visi norintys aplankė M. K. Čiurlionio muziejų ir kitus žymius objektus.

Esame tikri, kad bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, dalijimasis sėkmės istorijomis plečia akiratį, todėl esame atviri kaitai ir naujiems potyriams.

Tekstą parengė Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkelienė
ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė