Kviečiame nemokamai dalyvauti Mediacijos ir teisinių paslaugų centro projekte „JAUNIEJI MEDIATORIAI”.

Gebėti taikiai išspręsti konfliktus yra labai svarbu. Viena iš aktualiausių mokyklos problemų yra nesugebėjimas juos spręsti efektyviai. Dažnai konfliktams spręsti vaikai pasirenka nekonstruktyvius jų sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Dauguma jų mano, kad turi tik tris išeitis: kreiptis į vyresniuosius, griebtis jėgos arba atsitraukti.  

Mūsų mokyklos bendruomenė kviečiama nemokamai dalyvauti Mediacijos ir teisinių paslaugų centro projekte „JAUNIEJI MEDIATORIAI”. Šių metų spalio 4 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje vyks projekto pristatymas, kuriame kviečiami dalyvauti visi mokyklos mokytojai ir darbuotojai, visų klasių mokinių tėvai ir 7-8 klasių mokiniai.  

Mokinių mediacijos programa gali pasiūlyti dar vieną, ketvirtą, išeitį – ieškoti mediatoriaus. Mokyklinės mediacijos būdu sprendžiami ne tik mokinio – mokinio konfliktai, bet ir konfliktai kylantys tarp mokinio – mokytojo, mokytojo – tėvų, mokinio – tėvų, mokytojo- mokytojo. ”  

Projekto metu bus siekiama parengti mokinių koordinatorius (2 asmenis kiekvienoje mokykloje: mokytojus, socialinius pedagogus, mokyklos psichologus ar kitus darbuotojus), ne tik padedančius mokiniams taikiai spręsti ginčus tarp bendraamžių, bet ir kuriančius taikios mokyklos aplinką (mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklos administracijos darbuotojų bei kiti ginčai: konfliktų prevencija, jų valdymas). 

Projekto metu (2022-2023 m.): 

  • mokyklos bendruomenei bus pristatyta mokyklinė mediacija (trukmė – 2 ak. val.); 
  • apmokyti du mokykloje dirbantys specialistai (mokytojai, socialinis pedagogas, mokyklos psichologas ar kiti darbuotojai): 40 val. teoriniai bei 28 val. praktiniai mokymai, kurie taps jaunųjų mediatorių koordinatoriais; 
  • apmokyti ne mažiau keturi (pageidautina, 7-8 klasių) mokiniai (8 val. kontaktiniai mokymai tik mokiniams ir 16 val. bendri su koordinatoriais), kurie taps jaunaisiais mediatoriais; 

Daugiau informacijos rasite čia:  

https://ppi.lt/uploads/Mediacija%20LT%20-%2003-2.pdf