Šventėme laisvę

Kovo 11-osios šventei „Atgimimo“ mokyklos mokytojai ir mokiniai ruošėsi iš anksto: karpė, spalvino, lankstė, dekoravo laisvės simbolį – paukštį. Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis dekoruoti paukščiai „suskrido“ į mokyklos vestibiulį, aktų salę, biblioteką, koridorių. Mokyklos pagrindinį įėjimą papuošė mokytojos J. Kygienės sukurtos Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų gėlės. Pertraukų metu mokiniai galėjo pinti šių vėliavų spalvų apyrankes iš pintinėse marguojančių siūlų.

Pirmąją pamoką visos klasės pradėjo sugiedodamos Lietuvos himną, išklausydamos Ukrainos himną ir pagerbdamos žuvusius už laisvę tylos minute.

Penktą pamoką aktų salėje vyko koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Į salę susirinko dalis mokinių iš kiekvienos klasės, kiti mokiniai su mokytojais žiūrėjo tiesioginę renginio transliaciją klasėse. Šventinį renginį pradėjo šios dienos veiklų koordinatorė mokytoja Lijana Lukošiūnienė: „Po ilgo šventinio ryto susitikome salėje švęsti mūsų tautai svarbios ir didžios dienos.“ Koncerto vedėjos priminė susirinkusiems Kovo 11-osios reikšmę, dovaną būti laisvu, būti savimi. Visus su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės diena pasveikino mokyklos direktorė Aušra Keturkienė: „Laba diena esantiems salėje ir esantiems klasėse. Nepriklausomybės aktas žymėjo Lietuvos išsivadavimą iš priklausomybės ir pradėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ir įtvirtinimo, jos tarptautinio pripažinimo laikotarpį. Jau 32 metus gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, kaskart prisimindami jos sunkų kelią į laisvę. Vedini didelio ryžto ir tikėjimo šiandien gyvename čia, laisvoje Lietuvoje. Didžiuokimės savo šalimi ir jos gyventojais. Mes esame šiandienos ir rytojaus kūrėjai. Prisiminkime: kiekvienas mūsų kasdien auginame valstybę. Sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės diena ir linkiu gražaus renginio.“ Toliau meninė mokinių kompozicija, sukurta mokytojo Sauliaus Lukošiūno, priminė į Kovo 11-ąją atvedusius Atgimimo metų įvykius. Į juos kompozicijos kūrėjai pažvelgė per Druskininkų Atgimimo laikotarpio įvykius. Kompozicijos atlikėjai priminė 1988 – 1989 m. Lietuvos istoriją: Gedulo ir vilties dienos minėjimą ant Druskininkų geležinkelio bėgių dedant gėles, M. K. Čiurlionio muziejaus kiemelyje prasidėjusią Sąjūdžio Druskininkų iniciatyvinės grupės veiklą, „Girios Aido“ teritorijoje vykusį pirmąjį mitingą, pasmerkusį Molotovo-Ribentropo paktą, Saulės take sodintą Sąjūdžio ąžuolyną, pirmą kartą po sovietinės okupacijos pašventintą ir Vilos Linksma bokštelyje iškeltą Trispalvę, 2009 druskininkiečius, stovėjusius Baltijos kelyje ir Kovo 11-osios akto paskelbimą Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje. Priminę šiuos svarbius įvykius mokiniai prieidavo prie nuotraukos, kurioje žmonių jūra Druskininkuose neša pašventintą Lietuvos vėliavą, ir prisegdavo paukštį – laisvės pranašą.

Toliau dainomis ir šokiais šventėme laisvę. Mokytojos Ronatos Balkaitienės mokinių ansamblis atliko dainą „Mano Lietuva“, mokytojos Valės Šmitienės šokėjai smagiai šoko šokį „Gintariniai riešutai“. Direktorės pavaduotoja Virginija Žėkaitė pakvietė pasidžiaugti „Auksinės knygos“ nominantais, priminė, kad šios knygos idėją parvežė mokytojos Rovena ir Daiva iš Vokietijos, kur dalyvavo projekte „Šansas“. „Knygoje rašome nuo 2020 m. Mokytojai, pastebėję mokinio asmeninę pažangą, gerus darbus, įrašo jo vardą ir pavardę. Tai darome du kartus per metus. Šiandien įteiksiu padėką tiems, kurie įrašyti šioje knygoje auksinėmis raidėmis. Nesvarbių žmonių žemėje nėra, visi esame svarbūs, visi galime daryti gerus darbus. Kviečiame visus pabūti šioje knygoje.“- teigė V. Žėkaitė ir pakvietė 8c klasės mokinius Beatričę Novickają, Ugnę Konstantinavičiūtę, Vestą Kačinskaitę, Igną Šerpatauską, 7c Martyną Šarucką, Agotą Granatauskaitę, įrašytus „Auksinėje knygoje“. Visus pasveikino mokytojos Dalios Urniežienės vadovaujamų mokinių ansamblis daina „Tai aš“ ir V. Šmitienės mokiniai šokiu „Virė virė košę“.

Mokytoja Aida Balčiūnienė pakvietė dar pasidžiaugti „Auksinėje knygoje“ įrašytais mokiniais. Mokytoja teigė: „Kiekvienas vaikas yra kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis yra beribis ir nesuvaldomas. Labai norėčiau pakviesti 7d klasės mokinius Mindaugą Stepanovą, Skaistę Mariją Jasiulevičiūtę, Kajų Varžaitį, 6b – Eiviną Marcelį, Kotryną Veščiovaitę, Edviną Kalašnikovą.“ Po nominantų pagerbimo nuskambėjo eiliuotas sveikinimas Lietuvai – 3d klasės mokinys Vėjas padeklamavo Vlado Mozūriūno „Legendą apie Vilniaus pilį“. Renginio vedėjos eilėraščio žodžiais pakvietė pasigrožėti savo Tėvyne, jos žodžiu ir dainomis. Nuskambėjo D. Urniežienės mokinių daina „Baltos lelijos“, o šokio garsais ir ritmu džiugino V. Šmitienės šokėjai.

Mokytoja Nijolė Zdančiuvienė perskaitė jauniausių „Auksinės knygos“ nominantų vardus. Tai 5a klasės mokiniai Vakarė Čmukaitė, 5c – Izabelė Žeromskytė, 4a mokiniai Arijus Kacas, Emilija Nagijeva, Lukas Balčiūnas. N. Zdančiuvienė teigė: „Mažų darbų nebūna. O jūs esate dideli savo mažais ir dideliais darbais. Didžios ir garbingos Lietuvai dienos išvakarėse linkiu, kad būtumėt dideli savo svajonėmis, tikslais, siekiais. Svajokite ir būkite dideli.“ Mokytoja R. Balkaitienė pakvietė visus sušokti ritminį šokį. Kad būtų smagiau ir visi įsijungtų į šokį, scenoje susėdę šokį atliko penktokai, vienoje salės pusėje šoko mokytojos V. Šmitienė, D. Gudavičienė, V. Remenčienė, I. Urbonienė, A. Balčiūnienė, L. Maskalenkienė, kitoje pusėje – mokytojas P. Žarnauskas su mokinių komanda mušinėjo kamuolius šokio ritmu. Visa salė šėlo: „Pakartot!”

Mokyklos direktorė Aušra Keturkienė sakė: „Iš tikrųjų širdis dainuoja. Mes pasiilgę tokių renginių.”

Palinkėjusi kurti ir būti laimingiems šiandien savo Lietuvoje, direktorė priminė šių dienų aktualijas: „Šiandien kaip niekad stebėdami situaciją Ukrainoje, suprantame, kokia trapi yra laisvė ir kokia aukšta kaina mokama už ją. Turime būti labai atidūs informacijai, sklindančiai internete, nepasiduoti provokacijoms, išlikti tolerantiški ir pagarbūs kitų tautybių žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Nesvarbu, kokios tautybės yra jūsų klasiokas, kaimynas, komandos narys. Tegu jūsų santykiams neturi įtakos konfliktas, vykstantis tarp valstybių. Dėkoju renginio organizatoriams, mokytojams ir mokiniams už nuostabią šventę.”

Mokytoja Jūratė Šalengienė