Atostogos

Ugdymo procese  skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. spalio 3 d. – spalio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos, priešmokyklinio ugdymo mokiniams ir 1-4 klasėms 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 22 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

priešmokyklinio ugdymo mokiniams nuo 2022-06-24 iki 2022-08-31 d.;

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.