Atostogos

Ugdymo procese  skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos, priešmokyklinio ugdymo mokiniams ir 1-4 klasėms 2020 m. gruodžio 11 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15d. – 2021 m. vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 6 d. – 2020 m. balandžio 9 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

priešmokyklinio ugdymo mokiniams nuo 2021-06-01 iki 2021-08-31 d.;

1-4 klasėms  nuo 2021-06-17 d. iki 2021-08- 31 d.;

5-8 klasėms  nuo 2021-06-22 d. iki 2021-08- 31 d.;

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.