Atostogos

 

Ugdymo procese  skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.

1-4 klasėms  nuo 2020-06-10 d. iki 2020-08- 31 d.;

5-8, 10 klasėms  nuo 2020-06-23 d. iki 2020-08- 31 d.;

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.