Naujos mokytojų patirtys su Erasmus+

Naujos mokytojų patirtys su Erasmus+

Kovo 2 dieną  Erasmus+  Ka1 programos „Mobilumas mokymosi tikslais“ projekto „Mokytojų lyderystės skatinimas pereinant prie mokymosi paradigmos“ dalyviai dalijosi gerąja patirtimi apie nuveiktus darbus. 2020 metais prasidėjęs projektas dėl pandemijos buvo pratęstas dar vieneriems metams. Projektas apima tris veiklos sritis – mokytojų dalyvavimą kursuose, stebėjimo vizitus ir mokymo vizitus. Dalyviai pristatė, kaip jiems pavyksta praturtinti savo mokymo procesą naujai įgytomis užsienio patirtimis.

Vokiečių – anglų kalbos mokytoja Daiva Dumbliauskienė pristatė, kaip jos kartu su pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaite lankytoje mokykloje Vokietijoje stebėjo įtraukiojo ugdymo patirtį. Aspe mokykla jau dešimt metų atvira įvairių rasių, tautybių ir gebėjimų mokiniams, padedanti kiekvienam ugdyti savo gebėjimus ir rasti savo vietą mokymo procese. Socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė, pradinių klasių mokytojos Rūta Mickevičienė ir Violeta Vaitukevičienė stebėjo, kaip ugdomi pradinukai Ispanijoje. Kolegas jos pakvietė išbandyti vieną populiarų metodą „Kas aš?“, efektyviai padedantį ugdyti kalbinius mokinių gebėjimus.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Audronė Dreinienė trumpai pristatė visame pasaulyje garsėjančią suomių švietimo sistemą, nes šioje šalyje dalyvavo kursuose “Effective pedagogies for 21st Century Learning” (liet. „Efektyvi XXI a. mokymo pedagogika“). Dalyvės taip pat pasidalino savo pamokose išbandytu naujai išmoktu metodu “Jigsaw”  (liet. Dėlionė), puikiai atspindinčiu mokymosi paradigmą.

Buvo pristatyti kursai “Outdoor learning”, “New trends in P.E”  (liet. „ Mokymasis lauke“, „Naujos fizinio ugdymo mokymo tendencijos“),  kuriuose Ispanijoje rugsėjo mėnesį dalyvavo fizinio ugdymo mokytojai Deividas Šilanskas ir Povilas Žarnauskas.

Anglų kalbos mokytoja Aida Balčiūnienė ir matematikos mokytoja Lina Maskalenkienė džiaugėsi įdomiais ir intensyviais kursais Kroatijoje Teaching the fun way in the digital era“ (liet. „Smagus mokymas skaitmeninėje eroje“). Mokytojos taip pat pristatė įrankį „Stop motion“ (liet. „Sustabdytas judesys“), lengvai padedantį mokiniams ugdyti(s) skaitmeninę kompetenciją.

Pavaduotoja ugdymui Janina Jonušauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė dalyvavo kursuose “Leadership and management in schools“ (liet. „Lyderystė ir vadyba mokyklose“)  Italijoje. Mokytojos dalijosi patarimais, kaip efektyviai spręsti problemas, valdyti konfliktus ir praktikuoti įvairius lyderystės įgūdžius.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Loreta Šilanskienė, Rovena Kvaraciejūtė, projekto koordinatorės


Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Atgimimo” mokykloje

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Atgimimo” mokykloje

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla nuo 2019 m. vykdo Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Sportinių erdvių saugumas – ne privalumas, o sveikatinimosi sąlyga“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto vertė – 30 740,00 Eur, iš kurių 28 588,00 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos ir 2 152,00 Eur skyrė Druskininkų savivaldybė.

Projekto veiklų prioritetas – vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas, įvairių bendruomenės žmonių grupių įtraukimas į sveikatinimosi įgūdžių formavimą per reguliarų fizinį aktyvumą ir sportiness veiklas. Renovuotame mokyklos dirbtinės dangos futbolo stadione įrengti 4 mobilūs futbolo vartai, 4 futbolo aikštės kamuolių gaudyklės, treniruoklių aikštelė papildyta 2 dvifunkciais lauko treniruokliais, pritaikytais neįgaliesiems. Mobilūs futbolo vartai pagerino aikštės ir žaidimo kokybę – dabar vienu metu gali treniruotis arba žaisti dvi komandos, komandose gali būti nestandartinis žaidėjų skaičius. Įrengus kamuolių gaudykles žaisti tapo patogiau ir saugiau ne tik žaidėjams, bet mažiau rūpesčių keliama ir aplinkinių namų gyventojams. Įsigijus ir sumontavus 2 papildomus dvifunkcius lauko treniruoklius, pritaikytus neįgaliesiems, padidėjo treniruoklių aikštės funkcionalumas ir kokybė – atnaujinti treniruokliai saugesni ir pritraukia daugiau įvairaus amžiaus ir sveikatos rizikas turinčių žmonių.

Taip pat atnaujinta kita mokyklos sportinė infrastruktūra: įsigyti ir sumontuoti du lauko stalo teniso stalai, sportinis įrenginys su skersiniais ir švediška sienele, kuriais kieme naudojasi pradinių ir kitų klasių mokiniai, ypač tai populiaru pertraukų tarp pamokų metu.

Įsigyta daug sportinio inventoriaus: 9 gimnastikos čiužiniai, 8 gimnastikos suolai, 2 pompos kamuoliams pūsti, 20 estafečių lazdų, 40 lankų gimnastikai, 10 vikrumo kopetėlių treniruotėms, jėgos virvė, 14 kimštinių kamuolių, 10 stalo teniso rakečių, 100 aprangos skirtukų varžyboms, 18 šokdynių. Panaudojant įsigytą įrangą ir inventorių į sporto projekto veiklas buvo tiesiogiai įtraukta virš 200 vaikų ir jaunimo. Organizuotas futbolo turnyras ,,Kamuolys apvalus”, ,,5×5 mažojo futbolo turnyras”, kuriuose dalyvavo Druskininkų savivaldybės jaunesniųjų klasių komandos, ,,Atgimimo” mokyklos 6 klasių mokiniams buvo organizuojamos mažojo (salės) futbolo įgūdžių lavinimo treniruotės. Veikloms ruošė ir jas organizavo mokyklos fizinio lavinimo mokytojai Danguolė Makselienė, Povilas Žarnauskas, Deividas Šilanskas, Juozas Stankevičius, Jonas Jazepčikas. Organizuoti įvairaus amžiaus ir socialinio statuso mokyklos ir miesto bendruomenės nariams skirti, renginiai. Pagal Pasaulio lietuvių žaidynių programą vyko krepšinio ir futbolo varžybos, neatlygintinai vyksta bendruomenės įvairių sporto šakų treniruotės ir varžybos.

Įgyvendinus projektą, sudarytos palankesnės ir saugesnės sąlygos sportuoti ne tik mokyklos mokiniams, bet ir visai bendruomenei, nes „Atgimimo“ mokyklos sportinė bazė yra miesto centre, gausiai lankoma miesto gyventojų, svečių bei sportininkų. Ja naudojasi ir Druskininkų sporto centro auklėtiniai bei mieste ir savivaldybėje veikiantys sporto klubai, miesto organizacijos. Pagerėjo sportinės infrastruktūros funkcionalumas, atitinkantis šiuolaikinius reikalavimus, bei saugumas, padidėjo galimybė organizuoti respublikines varžybas ir renginius, sportinė bazė tapo turtingesnė ir saugesnė, labiau prieinama įvairaus amžiaus sportuojantiems žmonėms ir skirtingų sričių sportininkams.

Antikorupcinės savaitės „Sąžiningumas – gyvenimo gerumo pagrindas“ renginiai

Antikorupcinės savaitės „Sąžiningumas – gyvenimo gerumo pagrindas“ renginiai

Gruodžio 5-9 dienomis Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyko antikorupcinės savaitės „Sąžiningumas – gyvenimo gerumo pagrindas“ renginiai. Gruodžio 5 d. klasių valandėlių metu 5-8 klasių mokiniai žiūrėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva sukurtus ir išleistus komiksų filmukus apie korupciją ir jos pasekmes bei juos aptarinėjo su klasių auklėtojais. Mokiniai padarė išvadą, kad dėl neteisėtų veiksmų visada susilaukiama problemų ir labai konkrečių pasekmių. 3-4 klasių mokiniai kūrė akrostichą. 5-6 klasių mokiniai ir bibliotekos vedėja Gabrielė ant didelio lapo nupiešė aštuonkojį, ant jo čiuptuvų kiekviena klasė užrašė savo mintis tema “KORUPCIJAI NE”. Plakatas eksponuojamas mokyklos ilgajame koridoriuje, kad kuo daugiau bendruomenės narių jį pamatytų. Gruodžio 7 dieną skaitykloje prie židinio mokinių taryba ir jų kuratorė Valė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta, istorijos mokytoja Lijana, bibliotekos vedėja Gabrielė diskutavo aktualia antikorupcine tema. Džiaugiamės, kad mokiniai drąsiai išsakė savo nuomonę, dalyvavo diskusijose šio renginio ir klasių valandėlių metu. Savaitę baigėme mokinių tarybos akcija – skrajučių su antikorupcija susijusiais posakiais ir citatomis dalijimu mokiniams ir mokytojams.

„Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“

„Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ir Vilniaus Gabijos progimnazijos bendruomenės yra nuolat besimokančios. Besibaigiant metams, mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu, 29 progimnazijos atstovai atvyko į Druskininkus ir kartu su „Atgimimo“ mokyklos atstovais dalyvavo seminare „Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“, dalijosi patirtimi.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino susirinkusius ir papasakojo apie mokyklą nuo jos susikūrimo iki šių dienų, kalbėjo apie kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Loreta Šilanskienė dalijosi patirtimi, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, skaitė pranešimą „Erasmus+” projektų įtaka mokytojų lyderystės skatinimui”. Išklausėme anglų kalbos mokytojos metodininkės Rovenos Kvaraciejūtės, kuri ne vienerius metus stažavosi ir mokėsi Japonijoje, pranešimą „Japonų ir lietuvių bendrystė“. Svečiai apžiūrėjo mokyklos muziejų, kitas erdves.

Gabijos progimnazijos direktorius Andrius Kniška drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkeliene pasidalijo Vilniaus Gabijos progimnazijos kūrimosi istorija, pasidžiaugė mokyklos pasiekimais, kuriamomis tradicijomis, skaitė pranešimą „Sėkmės formulės paieškos: 2011–2022“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė / biologijos mokytoja ekspertė Virginija Kriaučiūnaitė dalijosi patirtimi, kaip pamokose naudodama projektų metodą motyvuoja kiekvieną mokinį tyrinėti, eksperimentuoti, pažinti. Ji skaitė pranešimą „Mokinių poreikiai ugdymo procese ir geroji patirtis“.

Pasidaliję patirtimi su Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojais, Gabijos progimnazijos pedagogai pasivaikščiojo po šventiškai pasipuošusį Druskininkų miestą, visi norintys aplankė M. K. Čiurlionio muziejų ir kitus žymius objektus.

Esame tikri, kad bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, dalijimasis sėkmės istorijomis plečia akiratį, todėl esame atviri kaitai ir naujiems potyriams.

Tekstą parengė Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkelienė
ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė

Kviečiame nemokamai dalyvauti Mediacijos ir teisinių paslaugų centro projekte „JAUNIEJI MEDIATORIAI”.

Kviečiame nemokamai dalyvauti Mediacijos ir teisinių paslaugų centro projekte „JAUNIEJI MEDIATORIAI”.

Gebėti taikiai išspręsti konfliktus yra labai svarbu. Viena iš aktualiausių mokyklos problemų yra nesugebėjimas juos spręsti efektyviai. Dažnai konfliktams spręsti vaikai pasirenka nekonstruktyvius jų sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Dauguma jų mano, kad turi tik tris išeitis: kreiptis į vyresniuosius, griebtis jėgos arba atsitraukti.  

Mūsų mokyklos bendruomenė kviečiama nemokamai dalyvauti Mediacijos ir teisinių paslaugų centro projekte „JAUNIEJI MEDIATORIAI”. Šių metų spalio 4 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje vyks projekto pristatymas, kuriame kviečiami dalyvauti visi mokyklos mokytojai ir darbuotojai, visų klasių mokinių tėvai ir 7-8 klasių mokiniai.  

Mokinių mediacijos programa gali pasiūlyti dar vieną, ketvirtą, išeitį – ieškoti mediatoriaus. Mokyklinės mediacijos būdu sprendžiami ne tik mokinio – mokinio konfliktai, bet ir konfliktai kylantys tarp mokinio – mokytojo, mokytojo – tėvų, mokinio – tėvų, mokytojo- mokytojo. ”  

Projekto metu bus siekiama parengti mokinių koordinatorius (2 asmenis kiekvienoje mokykloje: mokytojus, socialinius pedagogus, mokyklos psichologus ar kitus darbuotojus), ne tik padedančius mokiniams taikiai spręsti ginčus tarp bendraamžių, bet ir kuriančius taikios mokyklos aplinką (mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, mokyklos administracijos darbuotojų bei kiti ginčai: konfliktų prevencija, jų valdymas). 

Projekto metu (2022-2023 m.): 

  • mokyklos bendruomenei bus pristatyta mokyklinė mediacija (trukmė – 2 ak. val.); 
  • apmokyti du mokykloje dirbantys specialistai (mokytojai, socialinis pedagogas, mokyklos psichologas ar kiti darbuotojai): 40 val. teoriniai bei 28 val. praktiniai mokymai, kurie taps jaunųjų mediatorių koordinatoriais; 
  • apmokyti ne mažiau keturi (pageidautina, 7-8 klasių) mokiniai (8 val. kontaktiniai mokymai tik mokiniams ir 16 val. bendri su koordinatoriais), kurie taps jaunaisiais mediatoriais; 

Daugiau informacijos rasite čia:  

https://ppi.lt/uploads/Mediacija%20LT%20-%2003-2.pdf

Tvaraus ir sveiko gyvenimo link su Erasmus+ projektu

Tvaraus ir sveiko gyvenimo link su Erasmus+ projektu

2022 m. birželio 25 d. Erasmus+ programos „Veiklus jaunimas“ projekto „Sustainable healthy lifestyle“ (liet. „Tvarus ir sveikas gyvenimo būdas“) dalyviai iš Čekijos Respublikos, Italijos, Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos pradėjo ilgai laukto ir dėl Covid19 dvejiems metams atidėto projekto veiklas. Iš kiekvienos institucijos dalyvavo po 5 mokinius ir 1 vadovą. Labai džiaugiamės, kad projekto svarbą ir reikšmę jaunimo ugdymui suprato ir parėmė ne tik „Atgimimo“ mokyklos mokiniai ir mokytojai, bet ir jų tėveliai bei draugai parūpindami transportą, apgyvendindami 2 dienom anksčiau atvykusius Turkijos atstovus savo namuose, padėdami organizuoti kūrybines dirbtuves. Kadangi projektinės veiklos vyko Druskininkuose, kiekvieną dieną, be 5 oficialių „Atgimimo“ mokyklos dalyvių, veiklose dalyvavo 5 ir daugiau „Atgimimo“ mokyklos mokiniai savanoriai.

Pirmąją dieną buvo pristatyta programa, taisyklės, kurių visi turime laikytis projekto metu, veiklų vertinimo būdai, projekto sklaida, veiklų dienoraščio rašymo principai, Youthpass (liet. Jaunimo pasas) galimybės. Kiekvienas dalyvis išsakė lūkesčius ir baimes rašydami savo mintis į oro baliono trafaretą, vyko integraciniai susipažinimo žaidimai. Viską vainikavo lietuvių tautinis vakaras, kurio metu pristatėme savo komandą: Mileną, Irtautę, Ivaną, Airidą ir Adrijų, ir savanorius Elzę, Romualdą, Urtę, Silviją, Kariną, Arną, Liviją, Simoną, Gabrielių, Emą, Liuciją, Viltę bei vadoves Loretą ir Roveną, žaidėme susipažinimo žaidimus, vaišinome lietuviškais saldumynais, savanoris Gabrielius nuostabiai grojo
saksofonu.


Nuo antrosios dienos kiekvieną rytą vis kita komanda vedė mankštą, taip sveikai ir aktyviai pradėdami dieną. Ypač kūrybingi buvo rumunai, kurie pirmieji parodė pavyzdį, kad sportas yra ne tik reikalaujanti fizinės ištvermės, užsispyrimo, bet ir labai linksma ir naudinga veikla. Po sočių pusryčių 8c klasės savanoriai pravedė informatyvų, su sveika gyvensena susijusį „Miesto žaidimą“, kurio metu tarptautinės komandos, atlikdamos užduotis, turėjo galimybę
geriau pažinti mūsų miestą, ypač erdves, teikiančias sveikatinimo galimybes. Kūrybinių dirbtuvių karuselę (kiekviena šalis buvo pasiruošusi po 2 kūrybines dirbtuves) pirmieji pradėjo rumunai. Jų komanda kvietė visus padiskutuoti, ką galime daryti kasdien norėdami gyventi tvariau. Po to mokė pasigaminti ekologišką muilą, praktiškai pademonstruodami tvarumo svarbą ir ekologišką požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Kiekvieną vakarą tarptautinė
žurnalistų komanda (po vieną kiekvienos šalies atstovą) rašė tos dienos dienoraščio puslapį bei kėlė nuotraukas į socialinį tinklą Facebook. Antrąjį vakarą visi dalyviai ir savanoriai susirinkome prie muzikinio fontano, aptarėme ir įsivertinome nuveiktas veiklas, žaidėme integracinius žaidimus.


Trečiąją projektinę dieną lyderystės ėmėsi čekų grupė, kurie rytinės mankštos metu, pasitelkdami dziudo pradmenis, mokė aktyviai pradėti dieną. Kūrybinės dirbtuvės vyko K.Dineikos parke. Čekai mokė, kaip išgyventi ekstremaliomis sąlygomis ir, turint tik ežero vandenį, paversti jį geriamu. Buvo smalsu pamatyti, kurios komandos vanduo tapo
skaidriausias. Taip pat jie kvietė padiskutuoti, kaip bendrauti, keliauti ir pramogauti be išmaniųjų technologijų. Stengdamiesi tą dieną maksimaliai sumažinti visų išmanių priemonių naudojimą, patraukėme į pėsčiųjų žydį į Snow areną. Žygio metu dalyviai ugdė taiklumą, šoklumą, koordinaciją, nes „Atgimimo“ mokyklos fizinio ir sveikatos ugdymo mokytojai Danguolė, Deividas ir Povilas buvo parengę užduotis, susijusias su 4 elementais: žeme, vandeniu, oru ir ugnimi (integracija su kitu mokykloje vykstančiu Erasmus+ projektu „Žemė, ugnis, vanduo, vėjas“). Po linksmų ir komandinę dvasią formuojančių estafečių nuvykome į Snow areną, stebėjome slidininkų meistriškumą, aptarėme sniego ir šalčio poveikį mūsų sveikatai. Vakarop italai organizavo kūrybines dirbtuves „Erasmus vizija“. Jų metu tarptautinės komandos kūrė muziką ir savo įvaizdį naudodami gamtines medžiagas ir buities objektus. Pademonstruoti rezultatai pranoko lūkesčius – visos komandos atliko savo kūrinį ir pristatė idėją akcentuodami ekologijos svarbą. Dieną baigėme įvertindami atliktas veiklas po emociukų veidukais – linksmas, nustebęs, liūdnas – parašydami dienos veiklų įspūdžius. Žurnalistų komanda, be abejonės, įrašė dar vieną dienoraščio puslapį. Vakare gėrėjomės Druskonio ežeru ir jį supančia aplinka, su miesto bendruomenės jaunimu žaidėme tinklinį prie Vijūnėlės ežero.


Ketvirtoji diena prasidėjo turkų rytine mankšta ir net 3 kūrybinėmis dirbtuvėmis. Mokėmės atsakingo vartojimo, plastikinių pakuočių panaudojimo kelis kartus skirtingoms reikmėms, diskutavome, kaip galime prisidėti prie tvarios planetos kūrimo. Puikus galutinis produktas, pirkinių krepšys iš naudotų marškinėlių, kurį kiekviena grupės net tik pagamino, kūrybingai dekoravo, bet ir išmoningai pristatė idėją. Po pietų lankėmės Vandens parke, kad atkreiptume dėmesį ne tik į geriamojo vandens poveikį sveikatai, bet ir fizinės sveikatos stiprinimo galimybes vandenyje. Vakare visus žavėjo turkų ir rumunų tautinis vakaras. Abiejų šalių dalyviai buvo pasipuošę tautiniais kostiumais, mokė savo šalių tautinių šokių, pristatė savo šalių kultūrą, papročius ir tradicijas, vaišino nacionaliniais patiekalais. Dieną apibendrino žurnalistų grupė, įrašydama ketvirtąjį dienoraščio puslapį, o likusieji apibendrino dieną įvertindami jos veiklas.


Penktąją dieną rytine mankšta pradėjo italų grupė vadovaujami buvusios „Atgimimo“ mokyklos savanorės Valentinos. Vykome į Kibyšių kaimą. Labai šiltą priėmimą organizavo vietinė bendruomenė. Jos vadovas Tautvydas Prieskienis, vilkėdamas tautiniais drabužiais, visus pasitiko linksma armonikos melodija. Kaimo gyventojai mokė, kaip iškepti dzūkų krašto pasididžiavimą – grikinę babką. Laukdami pašauto pyrago, projekto dalyviai buvo pakviesti pažaisti liaudiškų žaidimų. Vyravo tokia linksma atmosfera, kad tą dieną kartu vykusios anglų kalbos mokytojos Audronė ir Aida taip pat pasiūlė kelis liaudies šokius. Susibūrimą vainikavo grikinės babkos ir kitų gardumynų degustacija. Šių kūrybinių dirbtuvių tęsinys vyko Alytaus Steam centre, kuriame viena grupė konstravo ir dalyvavo robotukų varžybose, o kita mokėsi šokolado gaminimo paslapčių. Vakare dalyvavome italų ir čekų tautiniame vakare. Susipažinome su šių šalių kultūra, vaišinomės tradiciniais užkandžiais, žaidėme ir šokome. Tradiciškai dieną užbaigėme internetinio dienoraščio įrašu ir dienos veiklų bei įgytų kompetencijų įsivertinimu.


Šeštąją dieną rytine mankšta pradėjo lietuvių grupė. Lietuvių grupė ėmėsi lyderystės pristatydami ir padėdami kiekvienam dalyviui įsivertinti įgytas kompetencijas kuriant Youthpass (liet. Jaunimo pasas). Tuo metu nacionalinių grupių vadovai – rumunų mokyklos direktorė Rebeca, turkų – anglų kalbos mokytoja Esra, čekų – asociacijos narys, dziudo treneras Michal, italų – asociacijos narė, anglų kalbos mokytoja Valentina susitiko pokalbiui apie darbą su SUP vaikais su „Atgimimo“ mokyklos direktore Aušra ir psichologe Kamile. Kūrybinės dirbtuvės „Sveiki pietūs“ vyko „Atgimimo“ mokyklos technologijų kabinete. Kiekviena grupė paruošė savo šalies patiekalą, į kurių pristatymą ir degustavimą buvo pakviesta mokyklos direktorė, psichologė, bibliotekos vedėja ir „Atgimimo“ mokyklos savanoriai. Lietuvių grupės kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo savanorė Elzė. Po pietų K.Dineikos parke vyko orientacinės veiklos naudojantis mobilaus telefono programėle, veiklas parengė ir vadovavo „Atgimimo“ mokyklos žmogaus saugos ir informacinių technologijų mokytoja Vaclava. Vakaras buvo labai jausmingas – slapto draugo dovana, paskutinis dienoraščio puslapis, viso projekto veiklų įvertinimas prie Vijūnėlės ežero, paskutiniai apsikabinimai, paskutinės bendros nuotraukos ir didelis noras susitikti ateityje, tęsti pradėtas veiklas bei bendrauti asmeniškai. Projekto vadovės džiaugiasi ir didžiuojasi dalyvių ir savanorių veikla bei įgytomis kompetencijomis. Išmokome būti empatiški, padrąsinti ir padėti
gerai jaustis visiems vaikams, lavinti bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo anglų kalba, lyderystės, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybingumo ir skaitmenines kompetencijas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorės Loreta Šilanskienė, Rovena Kvaraciejūtė