Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotojas  –  Alvydas Zdančius, socialinis pedagogas

Sekretorė – Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Nariai:

 • Aušra Keturkienė, direktorė
 • Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Janina Jonušauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Agnė Gaidamavičienė,  socialinė pedagogė metodininkė
 • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė, logopedė
 • Giedrė Kulbokienė, vyresnioji specialioji pedagogė
 • Eglė Pečiukonė, specialioji pedagogė
 • Ramunė Šerkšnienė, logopedė
 • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 • Eleonora Čepulienė, biologijos mokytoja metodininkė
 • Nijolė Zdančiuvienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
 • Laima Dabrukienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
 • Lijana Lukošiūnienė, tėvų atstovė, istorijos mokytoja metodininkė
 • Asta Žuromskienė, tėvų atstovė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M. (>>>)