Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas –  Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas.

Sekretorė – Janina Jonušauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Aušra Keturkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Agnė Gaidamavičienė,  vyresnioji socialinė pedagogė,
  • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė,
  • Giedrė Kulbokienė, specialioji pedagogė,
  • Greta Kalėdaitė, psichologė,
  • Kamilė Jankauskaitė, psichologė,
  • Nijolė Zdančiuvienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja,
  • Kristina Žakevičiūtė – Vyšniauskiatė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
  • Modestas Vitkauskas, Mokyklos tarybos pirmininkas.