Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas –  Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas.

Sekretorė – Gabrielė Gudaitienė, sekretorė.

Nariai:

  • Danutė Časienė, mokyklos direktorė,
  • Aušra Keturkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Agnė Gaidamavičienė,  vyresnioji socialinė pedagogė,
  • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė,
  • Vilija Šimkonytė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja,
  • Rūta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Daiva Dumbliauskienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja.