Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotojas  –  Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas.

Sekretorė – Janina Jonušauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Aušra Keturkienė, direktorė,
  • Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Agnė Gaidamavičienė,  socialinė pedagogė metodininkė,
  • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė, logopedė
  • Giedrė Kulbokienė, specialioji pedagogė,
  • Kamilė Šlapikė, psichologė,
  • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
  • Nijolė Zdančiuvienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė,
  • Kristina Žakevičiūtė – Vyšniauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
  • Ramunė Vasilienė, tėvų atstovė, 3b klasės mokinės mama.