Tvarka ir atmintinės

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Nuostatai (>>>)

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Darbo tvarkos taisyklės (>>>)

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Mokinių elgesio taisyklės (>>>)

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Pamokų lankomumo tvarka (>>>projektas – atnaujinamas

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Mokinių patvirtinimas dėl apsilankymo pas gydytojus (>>>)

Nuotolinio ugdymo tvarka

Nuotolinio priešmokyklinio ugdymo atmintinė mokiniams

Nuotolinio ugdymo atmintinė priešmokyklinuko tėvams

Nuotolinio ugdymo atmintinė 1-4 kl. mokiniams

Nuotolinio ugdymo atmintinė 1-4 kl. mokinių tėvams