Veikla mokykloje

 

2017 m. gegužės mėn. Druskininkų savivaldybėje startavo projektas „Lyderių laikas 3“. „Lyderių laikas 3“ – nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.Viena iš projekto grupių yra kūrybinė komanda, joje dalyvauja trys Druskininkų “Atgimimo” mokytojos: Aida Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė, Agnė Gaidamavičienė. Projekto neformaliose studijose įsitraukė mokyklos direktorė Danutė Časienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė. Švietimo lyderystės vadybos magistrantūroje studijuoja pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Janina Jonušauskaitė

Kūrybinės komandos tikslas – vykdyti pokyčio projektą, kurio tema Druskininkų savivaldybėje “Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas, motyvuojantis mokytojus sukurti mokiniams tinkamiausią augimui terpę“.

Mokyklos kūrybinė komanda iniciavo naują komunikacinę priemonę – šeštose klasėse dėstančių mokytojų metodinę grupę. Ši tikslinė grupė pasirinkta dėl aktyviausio paauglystės tarpsnio. Buvo atliktos šeštose klasėse dėstančių mokytojų ir šeštų klasių mokinių apklausos ir suorganizuoti du susirinkimai. Susirinkimų metu vyko mokytojų bendravimas, dalijimasis gerąja patirtimi ir apskrito stalo diskusija. Pagalbos mokiniui specialistė, mokyklos psichologė pasiūlė parengti rekomendacijas, kaip dirbti su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų ir elgesio problemų.

Rekomendacijų laikymasis pagerino 6 klasių mokinių ir mokytojų bendravimo kultūrą ir bendradarbiavimą. Galime pasidžiaugti sumažėjusiomis šio amžiaus tarpsnio elgesio problemomis.


„Kitokia metodinė veikla

6 kl. mokinių ir jiems dėstančių mokytojų apklausa“.

Apskrito stalo diskusija“.

 

Dalinamės įžvalgomis

 

Aptariame rezultatus

Priimame bendrus sprendimus