Informacija


DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIĖMIMUI Į DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLĄ 2021-2022 M. M.

Gerbiami tėveliai,

Prašymai dėl priėmimo į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą priimami iki 2021 m.  birželio 30 d.

Atkreipiant dėmesį į virusologinę situaciją, dokumentai pateikiami el. paštu: mokykla@atgimimomokykla.lt.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas.
  • Vaiko dokumentinė nuotrauka.

Prašymo formas rasite Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos internetiniame puslapyje, paspaudę šias nuorodas:

Jeigu neturite galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, prašome atvykti į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos biblioteką (M. K. Čiurlionio g. 92) 8.00-15.00 val., užpildyti prašymą ir pateikti dokumentinę vaiko nuotrauką (užrašant ant nuotraukos nugarėlės vaiko vardą ir pavardę).

*Pastabos:

  • Prašymas pateikiamas kartu su nuotrauka.
  • Sveikatą būtina pasitikrinti iki rugsėjo 1 d.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

http://www.vedlys.smm.lt/

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Pagal projektą gautos priemonės yra suklasifikuotos 1–4 klasių ir 5-8 klasių mokiniams ir yra prieinamas visiems besinaudojantiems ugdymo procese mokytojams. Naudodami gautas priemones, mokytojai gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti reikiamą medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4. Tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvaudami gabiųjų gamtos ir matematikos ugdymo projekte, atliko įvairius bandymus, eksperimentus, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Gardino gimnazijoje Nr. 1 ir laimėjo II vietą savo amžiaus grupėje. Pradinių klasių mokytojos aktyviai bendradarbiauja su dalykų mokytojomis ir keičiasi metodine medžiaga bei informacija, reikalinga mokymui.Prašymo nuoroda:

https://druskininkusavivaldybe.lt/go.php/Svietimas798650977


Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra pradines-iejimai-1024x794.jpg

Druskininkų “Atgimimo” mokyklos papildomų patiekalų valgiaraštis

MOKYKLOSE PRIEŠMOKYKLINUKAI IR PIRMOKAI BUS MAITINAMI NEMOKAMAI

Nors vasarą ruoštis mokyklai nėra įprasta, nuo liepos 1 dienos šeimos, kurios augina priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

Svarbi žinia ta,  kad nuo rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, gaus nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Maitinimas organizuojamas taikant savitarnos (švediško stalo) principą. Taip siekiama kuo ankstesniame amžiuje ugdyti vaikų sveikatai palankios mitybos įpročius, taip pat mažinti socialinę atskirtį. 

Maitinimas vyresnių klasių moksleiviams ir 78 Eur dydžio vienkartinė išmoka mokinio reikmenims įsigyti ir toliau bus skiriama atsižvelgiant į šeimos pajamas. Parama priklausys, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (šiuo metu 187,5 Eur).

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima  kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo – visus mokslo metus.

Ikimokyklinukų, pirmokų ir vyresnių klasių mokinių tėveliai (globėjai) kviečiami prašymus teikti elektroniniu būdu adresu www.spis.lt arba atvykus į Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių bei seniūnijas. Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje tel. (8 313) 52 543, el. p. parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje tel. (8 313) 43 369, Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918 ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje adresu: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

http://www.vedlys.smm.lt/

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Pagal projektą gautos priemonės yra suklasifikuotos 1–4 klasių ir 5-8 klasių mokiniams ir yra prieinamas visiems besinaudojantiems ugdymo procese mokytojams. Naudodami gautas priemones, mokytojai gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti reikiamą medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4. Tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvaudami gabiųjų gamtos ir matematikos ugdymo projekte, atliko įvairius bandymus, eksperimentus, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Gardino gimnazijoje Nr. 1 ir laimėjo II vietą savo amžiaus grupėje. Pradinių klasių mokytojos aktyviai bendradarbiauja su dalykų mokytojomis ir keičiasi metodine medžiaga bei informacija, reikalinga mokymui.


  Artėjant maudymosi sezonui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos plaukimo federacija atkreipia dėmesį į saugų elgesį vandenyje ir ragina laikytis įprastų taisyklių, kurias suaugusieji turėtų priminti vaikams:

1.      Nesimaudyti vieniems, nepalikti vaikų be priežiūros.

2.      Maudytis tik tam skirtose vietose ir laikytis saugaus elgesio taisyklių, nuorodų maudymosi vietose.

3.      Vengti šuolių ant galvos.

4.      Naudoti gelbėjimo liemenes.

5.      Naudoti kepures ir kitus galvos apdangalus apsisaugojant nuo perkaitimo.

6.      Prie jūros atkreipti dėmesį į perspėjamuosius ženklus, vėliavas.

7.      Nevartoti svaiginančių gėrimų.

8.      Į vandenį įbristi, prisipratinti prie vandens, apžiūrėti maudymosi vietą.

9.      Įvykus nelaimei kviesti pagalbą, skambinti tel. 112. Pagalbą skęstančiajam patys galite suteikti tik tada, kai žinote gelbėjimo veiksmus.

10.  Savo fizinius gebėjimus demonstruokime sporto varžybose, bet ne ežeruose, upėse ar jūroje.

Saugokite save ir kitus. Vanduo – ne vieta elgtis neatsakingai.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie (ne)saugų elgesį vandenyje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fpS-u_xz5Pg&feature=emb_logo.

Daugiau informacijos: https://mokausiplaukti.lt/2020/05/28/saugi-vasara-prie-vandens-misija-imanoma/.

Pagarbiai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

 

1.2 proc. parama mokyklai

Gerbiami tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą!

Dėkojame visiems, 2019 m. parėmusiems mokyklą ir skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį. Mes jaučiame Jūsų pritarimą ir palaikymą. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo (si) aplinką, sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo (si) tikslus, projektuoti ir įgyvendinti naujas ir anksčiau svajotas idėjas. Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita 2019 m. buvo papildyta 1906,91 Eur.
Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, visuomeninei organizacijai ir kt. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų.
Šiais metais parama iš GPM teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki 2020 m. liepos 1 d.

Prašymas yra nustatytos formos FR0512 versija v4. Paprasčiausias ir greičiausias jo pateikimo būdas – elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS (naudojant elektroninio banko prieigą ar elektroninius valdžios vartus) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
VMI pagalbos tel. teikiant prašymą elektroniniu būdu: 1882/+37052605060.
Duomenys reikalingi pildant prašymo formą:
• 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas
• 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris
• 3V laukelyje – Jūsų vardas
• 3P laukelyje – Jūsų pavardė
• 4 laukelyje – Jūsų adresas
• 5 laukelyje – rašyti 2019
• 6S laukelyje – žymėti varnelę
• E1 laukelyje – rašyti 2 (paramos gavėjas)
• E2 laukelyje – rašyti 190030357
• E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamo mokesčio dalį mokyklai
• E5 laukelyje – nurodyti iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate paramą – pildoma tik norint pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

Prašymus e. būdu galima pateikti ir atvykus į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti padės VMI darbuotojai, arba užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu (adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) arba tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, nusprendusiems 1,2 proc. GPM dalį skirti ,,Atgimimo” mokyklai. Šiais metais Jūsų pervesta parama papildysime savo svajonės įgyvendinimą – išmaniosios klasės kūrimą pradinėse klasėse.
Pagarbiai
Direktorė Danutė Časienė

„Atgimimo“ mokykla –gabiųjų šalies mokinių ugdymo projekte

Pastaraisiais metais labai daug dėmesio skyrėme mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patys daug mokėmės ir taikėme naujuosius metodus dirbdami su specialiųjų poreikių vaikais, stengėmės, kad kiekvienam mokyklos mokiniui (mūsų beveik 800) būtų įdomu ir norėtųsi eiti į mokyklą, kaip draugiškumo, kūrybos, inovacijų erdvę. Daugelį metų organizavome laikinąsias gabiųjų mokinių grupes, o perėję prie etatinio darbo užmokesčio, stokodami lėšų, persiorientavome kitaip- dabar mūsų veiklos plano vienas iš prioritetų- gabiųjų vaikų ugdymas. Džiaugiamės gerais mokinių standartizuotų testų rezultatais šalyje, savivaldybės olimpiadų ir konkursų pasiekimais. Dauguma mūsų mokinių motyvuoti ir kūrybiški. Mokytojai aktyviai ieško naujovių ir jomis naudojasi netradicinėse pamokose, noriai bendradarbiauja su šalies ir užsienio kolegomis. Analizuodami tarptautinių ir respublikos diagnostinių testų, kuriuose dalyvavo mūsų mokiniai, rezultatus, pastebime, jog mokinių akademinių žinių lygis pakankamai aukštas, o pritaikymas, analitiniai gebėjimai, pozicijos vertinimas dar skatina pasitempti. Per mažai dėmesio skiriama aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams-šis klausimas svarbus visoje šalyje. Neveltui Švietimo, sporto ir mokslo ministerija imasi naujų iniciatyvų, projektų, siekdama rasti naujų galimybių gerinant mokinių ugdymo pasiekimus.

Mokyklos, inovatyviai dirbusios ir dirbančios su skirtingų gebėjimų mokiniais, turėjo progą dalyvauti šalies konkurse, skirtame naujoms mokinių gebėjimų atskleidimo metodikoms išbandyti. Buvo atrinktos 10 respublikos mokyklų, kurios turi patirties dirbant su gabiaisiais mokiniais. Labai džiaugiamės mokyklą pasiekusia žinia, kad laimėjome atranką šiame Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos padalinio Nacionalinės švietimo agentūros konkursiniame projekte ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“. Smagu, kad projektinės veiklos metais bendradarbiausime su iniciatyviomis, aktyviomis, žinomomis šalies mokyklomis ir turėsime galimybę išbandyti specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų mokinių ugdyme. Šis projektas turi sukurti mokytojui metodiką, pagal kurią dirbdamas jis galės atskleisti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir sudaryti geresnes sąlygas mokiniui siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Taigi vienas iš projekto tikslų – daug geresnės mokinių galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą, papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais. Jie bus išbandyti projekto veiklose dalyvaujančiose mokyklose.

Siekdami plačiau atskleisti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes bei sudaryti jiems palankias sąlygas ugdytis, dar praėjusį pavasarį atsižvelgėme į ministerijos rekomendacijas aktyviau dirbti su motyvuotais, gerų pasiekimų mokiniais, nes dažniausiai jiems dėmesio lieka mažiau. Dar praėjusį pavasarį, dirbdami kartu su Druskininkų Pedagogine psichologine tarnyba, pasinaudojome gabių mokinių atrankos metodika ketvirtokams. Buvo atliktas mokinių gebėjimų testas. Rudenį, susitikę su atrinktaisiais mokiniais, jau penktokais, jų tėvais, pasitarę su aukštosiomis mokyklomis, organizavome jiems gamtamokslinius tiriamuosius užsiėmimus. Šie užsiėmimai integruoja chemiją, fiziką, biologiją ir matematiką. Jų metu mokiniai plečia savo žinias ir įgūdžius patirtinto mokymo(-si) pagalba. Su mokiniais išradingai dirba biologijos mokytoja metodininkė Eleonora Čepulienė, fizikos vyresnioji mokytoja Snieguolė Tamulevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja Lina Maskalenkienė. Mokytojoms smagu, kad mokiniai visose veiklose dirba su didžiuliu entuziazmu, per kiekvieną užsiėmimą patys eksperimentuoja, tyrinėja ir patiria atradimo džiaugsmą.

Vasario 27 d. gabiųjų penktokų klubo narės Viltė Abromaityte ir Justina Plukytė dalyvavo Gardino E.F.Karskio vardo gimnazijos, kuri pripažinta geriausia mokykla Baltarusijoje, 23-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Naujieji filomatai“. Konferencijos metu penktokės pristatė tyrimą-eksperimentą „Krakmolo nustatymas maisto produktuose“. Šį tyrimą mokinės buvo atlikusios gabiųjų klubo užsiėmimo metu. Jaunųjų mokslininkų konferencijoje mokiniai iš visos Baltarusijos, dviejų Lietuvos mokyklų bei kitų kaimyninių respublikų pristatė savo atliktų tyrimų ir eksperimentų rezultatus dvidešimtyje sekcijų, suskirstytų pagal mokomuosius dalykus ir amžiaus grupes. Iš viso buvo paruošti 177 pranešimai. Tai labai aukšto lygio konferencija, nes kiekvienoje sekcijoje pranešimų klausė žiuri, sudaryta iš įvairių universitetų profesorių, docentų ir dėstytojų. Komisija rinko tris geriausius sekcijos pranešimus, todėl buvo labai džiugu, kad mūsų jaunosios mokslininkės Justina ir Viltė savo sekcijoje buvo įvertintos 2-ju diplomu.
Stengdamiesi parodyti mokiniams jų ateities perspektyvas ir akademinio mokslo prasmę, atnaujinome bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais. Kas keletą mėnesių planuojame vykti į paskaitas ar praktinius užsiėmimus Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ar Vilniaus universitetuose. Pirmoji išvyka jau buvo sausio mėn. Kauno technologijos universitete. Ją suorganizavo mokytojai, dalyvaujantys tarptautiniame kvalifikacijos kėlimo Erasmus+ KA1 projekte „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyvius mokymo metodus“. Vaikams teko paplušėti teisingai užprogramuojant robotukus, kad šie tinkamai vykdytų visas komandas – važiuotų norima kryptimi, uždegtų švieseles ir jaustų artėjančias kliūtis. Po šios veiklos mokiniai bandė praskleisti virtualios realybės paslaptis. Nors šį kartą daugiausiai laiko klubo nariai praleido testuodami, kaip veikia sukurtas žaidimas, sutarėme, kad kitą kartą atvažiuosime patys kurti žaidimus.

Dar viena gabiųjų vaikų ugdymo sritis – įsitraukimas į privataus K.Simonavičiaus universiteto, turinčio padalinį-vaikų universitetą „Alfa“. Trisdešimt 5-6 klasių mokinių –jaunųjų studentų- 2 kartus per mėnesį dalyvauja 4 akademinių valandų interaktyviose ir šiuolaikiškose paskaitose: technologijų ir inovacijų, aviacijos, komunikacijos ir žurnalistikos, finansinio raštingumo ir teisės, kino kūrimo ir animacijos.
Šiais mokslo metais didesnis dėmesys skiriamas gabiesiems penktų-šeštų klasių mokiniams, tačiau dabar, laimėjus projektą, galimybės savitai ugdyti skirtingų gebėjimų mokinius visuose koncentruose labai išsiplės.

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“.

Danutė Časienė, „Atgimimo“ mokyklos direktorė
Rovena Kvaraciejūtė, anglų kalbos mokytoja, gabiųjų klubo veiklos koordinatorė

Prašome užpildyti Google diske ŠMSM anketą apie realią IT situaciją mokantis namuose 2020-03-23 d. iki 15 val.

Šiuo neįprastu mokinių pavasario atostogų laikotarpiu mokytojų bendruomenė aktyviai ruošiasi nuotolinio ugdymo veikloms nuo kovo 30d.
Siekdami, kad mūsų nuotolinės pamokos vyktų sklandžiai, būtų rezultatyvios ir naudingos mokiniams, visi ramiai ir nuosekliai įsitrauktume į nuotolinio ugdymo procesą, norime akcentuoti keletą dalykų:
Kvietėme per klasių auklėtojus pranešti, kas stokoja namuose IT priemonių:ar vaikas namuose turi savo kompiuterį ar išmanųjį telefoną, ar šeima gali jam suteikti galimybę naudotis IT pamokiniu laikotarpiu, ar internetinė sistema veikia. Turėdami tikslų pagalbos atvejų skaičių, tarsimės dėl pagalbos būdų.
Prašome užpildyti Google diske ŠMSM anketą apie realią IT situaciją mokantis namuose 2020 -03-23d. iki 15 val. Kiekvienam mokiniui (jei šeimoje yra keli mokyklinio amžiaus vaikai) apklausą reikia pildyti atskirai. Nuoroda :

https://forms.gle/soztA3DtnxVD218A8

Mūsų mokykla nuotolinį mokymą organizuos per EDUKA klasės platformą,, kadangi nuo 2018m. naudojamės EDUKA dienynu ir mokyklos bendruomenei tai nėra nauja. Reikės tėvams vaikus iki 14m. prijungti prie šios klasės pagal paaiškinimą dienyne, o vyresnieji prisijungs patys. Dalis mokytojų ir mokinių naudojosi šia sistema ir anksčiau. Mokyklos EDUKA administratoriaus informacija yra dienyne ir asmeninis telefonas pateiktas visiems naudotojams.
Nuotolinės pamokos mokiniams prasidės kovo 30d.pagal tvarkaraštį; visa informacija apie nuotolinę pamoką, ką reikia žinoti mokiniams ir tėvams apie nuotolinio ugdymo specifiką, bus pateikta dienyne , apie pasikeitimus būsite sistemingai informuojami.
Kovo paskutiniąją savaitę mokytojai norėtų išbandyti savo ir mokinių pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu per EDUKA klasę bei kitais sutartiniais metodais; tai bus atliekama suderinus su mokiniais, mokinių tėvais; ši bandomoji veikla nėra privaloma, jokie žymėjimai nebus vykdomi.
Visais dominančiais klausimais dėl bandomųjų pamokų galima kreiptis į savo klasės auklėtoją, dalyko mokytoją, mokyklos administraciją el. paštu, e. dienyno pagalba, mokyklos direktoriaus laidiniu telefonu 8-313-53955. Esame dėkingi už bendradarbiavimą
Būkime ramūs, susitelkę, padėkime vieni kitiems, veikime drauge.
„Atgimimo“ mokyklos administracija

Savivaldybės mero R. Malinausko kreipimasis į visus švietimiečius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Prašome švietimo įstaigų leisti darbuotojams bei mokiniams,  jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas tokiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti įstaigos vadovas.

Taip pat pridedame Sveikatos apsaugos ministerijos raštą.

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje  veikia aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso
2019-2020 m. m. sporto salėje kiekvieną penktadienį  nuo 16 iki 18 val. laikas yra skiriamas mokyklos bendruomenei.


Svajonių mokykla” – šeštadieninė mokykla 7-10 klasių mokiniams, kurioje nuo 2010 – ųjų ugdoma sąmoninga ir brandi asmenybė. Užsiėmimai vyks 2019 spalio – 2020 balandžio mėnesiais.

Dabar programa suskirstyta į du mokslo metus, jų metu lavinsime emocinį intelektą, kelsime efektyvaus mokymosi, bendravimo, savęs pažinimo, verslumo ir karjeros kompetencijas. Daugiau informacijos čia. 


Drąsi programa Tėvams:
LYTIŠKUMO UGDYMAS: DRĄSA KALBĖTIS
Nuotolinė programa tėvams apie vaikus

Nuotolinė programa susideda iš edukacinio video turinio ir rašytinės medžiagos. Tokia forma leidžia turinį pasiekti visur Jums patogiu metu.

Lytiškumo ugdymas vis dar yra tema, kuria kalbėti kartais nepatogu.  Nuo ko pradėti pokalbį? Kada jį pradėti su savo vaiku? Ką turiu jam pasakyti? Visi šie ir dar daugelis kitų klausimų šauna į galvą, pradėjus mąstyti apie lytiškumo ugdymą.
Manome, kad sutiksite, drąsiai kalbėtis šiomis temomis svarbu ne tik prevenciškai, tačiau ir todėl, kad vaikai jaustų, jog mes matome vaiko pokyčius, esame šalia jų pasikeitimų ir savęs ieškojimo periode.

Daugiau informacijos ir temos: https://bit.ly/32XAGR6


MOKINIŲ SKAIČIUS

2018-2019 m. m. Planuojamas 2019-2020 m.m.
Koncentrai Mokinių skaičius Koncentrai Mokinių skaičius
Priešmokyklinės grupės 73 Priešmokyklinės grupės 84
1-4 337 1-4 331
5-10 337 5-10 338
Iš viso: 747 Iš viso: 753

Nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams
 
 
Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir vienkartinę 76 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (183 Eur).

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų,  pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos  metų, turintis tėvų sutikimą.

Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvenama, administraciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108 kab.), seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt ir www.druskininkai.lt

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 313) 52 543, el. p. parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918.


Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą arba įsigyti versto liudijimą . Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos – atvykus i bet kuri valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinj.

Jei veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.

VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su versto liudijimais.

Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.


Priėmimas

Visą informaciją apie priėmimą į mokyklą galite rasti čia
2015 m. gruodžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-145 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-239 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“

Prašymo blankasDruskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir vienkartinę 57 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (183 Eur).

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.

Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108 kab.), seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt ir www.druskininkai.lt

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 313) 52 543, el. p. parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918.


Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

 

Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė: https://www.facebook.com/emokykla/ .


Projektas „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11-0004.

Siekiant sukurti modernias kūrybiškumą skatinančias erdves ir pagerinti ugdymo(si) kokybę Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, numatyta atnaujinti dalį pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92 Druskininkuose, patalpų, kuriose nuo 1969 metų nebuvo atliktas remontas ir kurios neatitinka šiuolaikinio ugdymo reikalavimų. Projekto investicijos numatytos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo II korpuso II aukšto modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą, atnaujinant ir įrengiant informacinių technologijų kabinetus. Projekto rezultatas – atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla, kurioje sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės. Projekto tikslinė grupė – mokiniai, kurie naudosis sukurta / atnaujinta infrastruktūra. Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, pritaikant universalaus dizaino principus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Bendra projekto vertė – 163 877,00 eurų.


Druskininkų “Atgimimo” mokykla dalyvauja „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Pagal šį ES projektą mokykla jau gavo priemonių rinkinį, kurios bus naudojamos eksperimentiniams darbams nuo 2018m. rugsėjo mėn.

   


MAITINIMAS

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Druskininkų “Atgimimo” mokyklos valgiaraštis

Dėl nemokamo maitinimo kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą Alvydą Zdančių tel. +370 313 52270


1-4 klasių mokiniai, norintys lankyti Robotikos užsiėmimus, registruojasi internete adresu www.robotikosakademija.lt (įėjus į šį tinklapį spausti ,,Registruokitės į būrelius“, pasirinkti ,,Kiti miestai“, susirasti savo miestą ir užpildyti registracijos duomenis)


Karate užsiėmimai Jūsų mokykloje!!!

Karate – iš Japonų kalbos reiškia tuščia beginklė ranka, todėl ir per užsiėmimus nenaudojami jokie ginklai.

Užsiėmimu metu lavinami vaikų ne tik fiziniai gebėjimai tokie kaip greitis, jėga, koordinacija, ištvermė, vikrumas, tačiau ir dvasinės ypatybės tokios kaip drąsa, drausmė, atsakingumas ir kt.

Užsiėmimą sudaro apšilimo pratimai, pagrindinė treniruotės dalis (dažniausiai naudojamas specialus inventorius) ir atsipalaidavimo pratimai (žaidimai, estafetės, tempimo pratimai).

Treniruočių metu vaikai sustiprės, išmoks apsiginti, mokysis įvairios technikos, kurią vėliau demonstruoja egzaminuose laikydami kvalifikacinius egzaminus aukštesniam karate diržui gauti, taip pat sportuojantys karate gali išbandyti save varžybose ar vasaros stovyklose.

Karate treniruotes veda visuomenės sveikatos specialistas Laurynas Kasperavičius. Treneris sukaupęs 16 metų sportininko bei 8 metus trenerio patirtį.

Visus norinčius kviečiame prisijungti.

Daugiau informacijos tel. +37063600913 ir el. p. kasperaviciuslaurynas@gmail.com

Akimirka iš karate vasaros stovyklos.

karate1

Akimirka iš egzamino.

karate2


 Išrašas iš Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo (patvirtinta Druskininkų „Atgimimo“  mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V2- 254)

MOKYKLOS PATVIRTINTA UNIFORMA

 Privaloma dėvėti: 1-4 kl. mokiniams – sarafaną arba sijoną (mergaitėms) ir megztinį (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema; 5-10 kl. mokiniams – švarką arba megztinį su mokyklos emblema.


Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“
parsisiųsti


Vaikų sveikatos tikrinimas – ką turėtų žinoti tėvai!

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras primena, kad besirengdami naujiems mokslo metams tėvai ar globėjai privalo iki rugsėjo 15d. pasirūpinti visų vaikų iki 18 metų vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 027-1/a) pristatymu į ugdymo įstaigas.

Šeimos gydytojas turi įvertinti vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo, stuburo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Prireikus moksleivis siunčiamas konsultuotis pas gydytojus specialistus ir atliekami papildomi reikalingi tyrimai.

Sveikatos pažymėjime gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės lankyti: pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją; ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per kūno kultūros ugdymo veiklas gali daryti visus pratimus. Taip pat turi būti nurodytos rekomendacijos, jei mokinys turi sveikatos sutrikimų: dėl mitybos, fizinio krūvio, regos, vengtinų alergenų ir kt.

Visuomenės sveikatos  specialistai atkreipia dėmesį, kad sveikatos pažymėjimo forma papildyta  punktu „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“, tad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas. Rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę.

Dėl Vaiko sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku.

Labai svarbu, kad sveikatos pažymėjime būtų kuo išsamesnė informacija apie vaiko sveikatos būklę, kurią išanalizavę mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai galėtų tinkamai patarti pedagogams, į ką atkreipti dėmesį, kad ugdymo proceso metu vaiko sveikatai nebūtų  pakenkta. Pažymėjimas galioja metus.


Mokyklinė uniforma

Dėl apmokėjimo už uniformas

Už pasirinktas prekes prašome iki 2020 m. gegužės 15 d. pervesti mokėjimą į vieną iš šių UAB „Majoris ir partneriai“ sąskaitų:
SEB: LT977044060001375364
LUMINOR: LT984010049500998559
*Pavedimo paskirtyje prašome nurodyti vaiko vardą, pavardę bei mokyklą.
Gavę mokėjimą atsiųsime sąskaitą Jūsų nurodytu el.paštu ir tik tada pradėsime gamybą.
Jeigu norėtumėte, kad pagamintą uniformą siųstume nurodytu adresu į namus, siuntimas kainuotų 2 eurus, kuriuos pridėkite prie bendros apmokėjimo sumos. Nurodykite adresą ir pašto kodą.
Uniformą atsiimant mokykloje, siuntimas nieko nekainuos.
Jeigu pagaminta uniforma bus maža, nedėvėtą gaminį pakeisime į didesnį.
Pagarbiai,
„Majoris ir partneriai“
Daugiau informacijos www.majoris.lt

Dydžių lentelės
Uniformos aprašas

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykloje privalomos mokyklinės uniformos:

1-4 kl. mokiniams – sarafanas arba sijonas (mergaitėms) ir megztinis (mergaitėms ir berniukams) su mokyklos emblema;

5-10 kl. mokiniams – švarkas arba megztinis su mokyklos emblema.

Kitos uniformos dalys – pagal pageidavimą.

Siūlomi tokie uniformų pavyzdžiai:
uniforma2016 uniforma2016-3

uniforma2016-2