D. Viščinio vardinė premija

PETRO VIŠČINIO, DRUSKININKŲ GARBĖS PILIEČIO, ĮSTEIGTOS  PIRMOJO MOKYKLOS DIREKTORIAUS DOMININKO VIŠČINIO VARDINĖS PREMIJOS GERIAUSIAM ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS METŲ MOKYTOJUI IR MOKYTOJUI LAUREATAI

1997 m. Druskininkų garbės pilietis Petras Viščinis kartu su JAV Lemonto lietuvių fondu  ir įsteigė premiją, norėdamas įamžinti savo brolio Domininko Viščinio, pirmosios lietuviškos mokyklos Druskininkuose įkūrėjo, atminimą.

Premija teikiama pagal patvirtintus nuostatus geriausiam metų mokyklos mokytojui ir puikiais mokymosi rezultatais bei aktyvia popamokine veikla pasižymėjusiam abiturientui (iki 2012m.).Nuo  2012m. rugsėjo pagal pakeistus ir su Amerikos Lemonto Lietuvių fondu suderintus nuostatus Petro Viščinio  įsteigta vardinė premija skiriama geriausiam mokslo metų  mokytojui ir  geriausiam 6-10 klasių mokiniui už puikius metų mokymosi ir veiklos rezultatus.

Petro Viščinio įsteigta  brolio, pirmojo šios mokyklos direktoriaus Domininko Viščinio vardine garbės premija apdovanoti:

1998 m. abiturientė  Joana Bendoraitytė,

1999 m. – abiturientė  Kristina Andrijauskaitė,

2000 m. – abiturientas Mindaugas Vavženavičius.

Nuo 2001 m. premija apdovanojami ne tik geriausi mokiniai, bet ir mokytojai.

2001 m.   abiturientė Simona Uscilaitė ir 8 mokytojai, mokyklos Kaitos grupės nariai –lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Antanas Zabotka, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Časienė, socialinis pedagogas Jonas Kryžiokas, pradinio ugdymo mokytoja Virginija Žėkaitė, biologijos vyresnioji mokytoja Eleonora Čepulienė, istorijos mokytoja metodininkė  Danutė Platūkienė, etikos vyresnysis mokytojas Saulius Lukošiūnas, dailės vyresnioji mokytoja Eglė Maračinskaitė.

2002 m. – abiturientė Sigita Ražaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė  Zita Platelienei

2003 m. – abiturientė Vilma Valalytė, choreografijos vyresnioji mokytoja Valė Šmitienė ir muzikos ir choreografijos vyresnioji mokytoja Rita Mikalčienė.

2004 m.- abiturientas  Gediminas Kudarauskas ir dailės vyresnioji mokytoja Eglė Maračinskaitė.

2005 m.- abiturientė Diana Berulytė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Rovena Kvaraciejūtė bei direktorės pavaduotoja ugdymui  Virginija Žėkaitė.

2006m.-abiturientas Mantas Kibildis ir direktoriaus pavaduotoja Janina Dailidavičienė

2007 m. – abiturientui Robertui Kalinkai ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas Linas Slapikas

2008 m.  – abiturientei Jūratei Kudarauskaitei ir kūno kultūros mokytojams Danguolei Makselienei ir Juozui Stankevičiui.

2009 m.- abiturientė Violeta Stukaitė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja Violeta Vaitukevičienė.

2010m.- abiturientė Giedrė Tauraitė ir socialinis pedagogas Alvydas Zdančius.

2011 m.- abiturientė Saulė Kuzmickaitė, istorijos vyresnioji mokytoja Marytė Turčinienė,   pradinių klasių vyresnioji  mokytoja Ona Bormanienė, fizikos mokytoja metodininkė Marytė Birutė  Zdančiuvienė ir lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Zenonas Kazanavičius.

2012 m. – abiturientė Karolina Mikutytė ir geografijos vyresnioji mokytoja  Stasė Kirkliauskienė

2013 m. -8 kl. mokinė  Onai Ambrozaitė ir  anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Gitana Stukienė.

2014 m.- 8 kl. mokinys  Dovydas Kalėda ir rusų kalbos vyresnioji  mokytoja Vilija Šimkonytė.

2015 m.-8 kl.  mokinė Evija Buraitė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rima Pakalienė.

2016 m.-8 kl. mokinė Evita Cololo,   muzikos mokytoja metodininkė Ronata Balkaitienė

2017 m.-8 kl. mokinys  Pijus Domantas Valentukevičius, istorijos vyresnioji mokytoja Lijana Lukošiūnienė

2018 m.- 8 kl. mokinė Gabija Januškaitė ir vokiečių kalbos vyresnioji  mokytoja Daiva Dumbliauskienė.

2019 m.- 8 kl. mokinė Gustė Šematovičiūtė ir socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė

2020 m.- 8 kl. mokinė Akvilė Orliukaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė Loreta Šilanskienė.