Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

DRUSKININKŲ “ATGIMIMO” MOKYKLOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

 

2016 m. sausio 12 d. Nr. V2-2.1

Druskininkai

Vadovaudamasi 2012 m. spalio 31 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V35-787 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų “  patvirtinto direktoriaus pareigybės aprašymo 6.15 punktu:

  1. S u d a r a u mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupę:

Danutė Časienė, direktorė,

Aldona Lukoševičienė, matematikos vyresnioji mokytoja,

Janina Jonušauskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Irena Lukošienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Valė Šmitienė, choreografijos vyresnioji mokytoja,

Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Daiva Dumbliauskienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja,

Stasė Kirkliauskienė, geografijos mokytoja metodininkė.

  1. N u r o d a u darbo grupei nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2016 m. gruodžio 20 d. atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.
  2. T v i r t i n u:

3.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planą 2016 metams (pridedama).

3.2. Mokinių apklausos ,,Asmens branda. Pasiekimai ir pažanga“ formą (pridedama).

 

Direktorė  Danutė Časienė

Parengė  Inga Cololo