Apgaulės ir korupcijos prevencija

STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333;
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
• užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425.
 

Atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Druskininkų Atgimimo mokykloje:

Loreta Šilanskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5 – 8 klasės), el. p. loreta.silanskiene@atgimimomokykla.lt, tel. (8 313) 53 973.


DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PLANAS (>>>

Pareigybių dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai sąrašas (>>>)

Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos (>>>)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (>>>)