Stažuotės Lietuvoje

LL3 kūrybinės komandos stažuotė Lietuvoje

Rugsėjo 12-13 dienomis Druskininkų savivaldybės projekto “Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos narės dalyvavo dviejų dienų stažuotėse Lietuvoje. „Atgimimo“ mokyklos mokytojos Aida Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė ir Agnė Gaidamavičienė lankėsi Panevėžio ir Šiaulių miestuose bei rajonuose.

Stažuotė Šiaulių rajone bei mieste prasidėjo Kurtuvėnuose, jaukioje miestelio mokykloje – daugiafunkciam centre. Tai nedidelė ugdymo įstaiga, kurią lanko 40 vaikų. Didžioji dalis jų yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus. Pirmoje klasėje mokosi 6 mokiniai, jie yra vyriausi. Mokykloje tvyro jauki ir saugi atmosfera, tarsi visi būtų viena didelė šeima. Nustebino mokyklos direktorius Vaidas Bacys, kuris ne tik žino kiekvieno vaiko vardą, bet ir pomėgius, laisvalaikį ar kitus asmeninius dalykus.

Vaidas Bacys vadovauja ne tik šiai mokyklai, bet ir Aukštelkės mokyklai-daugiafunkciam centrui, kuri buvo antrasis stažuotės tikslas. Ši mokykla vaikų atžvilgiu yra kur kas didesnė, joje mokosi 150 mokinių nuo 1 iki 8 klasės.  Susipažinus su mokyklos erdvėmis, vyko išsamesnis mokyklos pristatymas. Buvo pasakojama apie ugdymo turinį, procesą, metinius mokytojų uždavinius, refleksiją juos įgyvendinus. Mokiniai jau nuo pirmos klasės rengia grupinius tyrimus, o nuo penktos asmeninius projektus. Kiekvieno mokyklos mokinio pažanga fiksuojama asmeninės pažangos aplanke, kuris skirstomas į “Asmenybės ugdymosi užrašus” ir “Mano sėkmės aplankas”. Mokykla turi virtualią aplinką Ofice 365, kuria naudojasi mokiniai ir mokytojai, čia keliama pamokos medžiaga, namų darbai, projektai ir kita mokymuisi reikalinga informacija.

Kitą dieną projekto dalyvės lankėsi Šiaulių universiteto gimnazijoje, Juliaus Janonio gimnazijoje bei Povilo Višinskio bibliotekoje. Universiteto gimnazija didžiuojasi savo aukščiausios kvalifikacijos mokytojais, taip pat pagal galimybes čia mokiniui suteikiama galimybė rinktis mokytoją, pas kurį jis norėtų mokytis, semtis žinių ir gerosios patirties. Gimnazija didžiuojasi savo muzikiniais pasiekimais, mokiniai savo talentą gali atskleisti net keliose muzikinėse grupėse, dalyvauja koncertuose, stato miuziklus.

Juliaus Janonio gimnazija apsilankymo metu buvo remontuojama, todėl didžiųjų erdvių bei klasių pamatyti nepavyko, tačiau šiltas ir nuoširdus direktoriaus bei administracijos bendravimas paliko didelį įspūdį. Kalbėta apie mokytojų bendradarbiavimą, jų susitikimus metodinėse grupėse bei dalykininkų grupelėse.

Paskutinis vizito taškas – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Tai bene didžiausias emocijas sukėlusi įstaiga, kurioje siūloma ypač daug edukacinių erdvių ir veiklų jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Įspūdinga edukacinė erdvė, skirta darbui su įvairių sutrikimų turinčiais vaikais. Čia vyksta sensoriniai skaitymai, kurių metu tekstą vaikai ne tik išgirsta, bet ir pajunta, tarsi patys tampa knygos herojais. Veikia mobili inovatyvių technologijų laboratorija, siūlomos edukacinės veiklos: ekslibrisas, Lietuvos miško gyvūnai ir jų paslaptys, lietuvių liaudies pasakos, spalvos ir kt.

Panevėžyje stažuotės dalyviai, lankydamiesi Jaunimo centre, susipažino su atviro darbo principais, vykdoma veikla, teikiama nauda ir jaunimui, ir platesniu mastu – miestui. Buvo puiki galimybė aplankyti moderniai įrengtą  Gabrielės Petkevičiūtės-Bitės viešąją biblioteką, orientuotą į skirtingo amžiaus grupių lankytojus. Bibliotekoje vykdoma veikla pritraukia daug žmonių. Edukacinė programa skirta tiems, kurie domisi vaizdo kūrimo galimybėmis, nori išmokti dirbti planšetiniais kompiuteriais, susipažinti su grafiniu dizainu. Šios edukacinės programos metu vaikai ir jaunimas,  perskaitę knygas, joms  kuria vaizdinius, reklaminius tekstus. Viso to  galutinis rezultatas –  jų sukurtas reklaminės knygos klipas.

Diskutuojant su M. Karkos pagrindinės mokyklos direktoriumi, buvo juntamas mokyklos skaidrumas, atvirumas ir nuoseklumas. Visi mokyklos darbuotojai laikosi vienodų reikalavimų. Mokinys tiksliai žino, ką reikės padaryti ir kaip atsiskaityti.

Panevėžio J.Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys pasidalijo savo mokyklos valdymo strategijomis, komandos formavimo būdais. Vadovas akcentavo: turėti tikslą – būtina. Jo vadovaujamoje mokykloje pavaduotojai ugdymui yra įgalinti ir aiškiai žino, už ką yra atsakingi. Direktorius, tikslingai paskirstęs darbus, daugiau laiko praleidžia su mokiniais. V.Raišys pasakojo apie tradicinę Pirmokų stovyklą, apie bendradarbiavimą su Panevėžio teatru, užsiminė apie kitus tradicinius renginius. „Betarpiškas susitikimas+diskusija=sprendimų priėmimas“ –  tai kiekvieno ketvirtadienio posėdžių, darbo grupių motto.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė dalijosi mintimis  apie savo mokyklos sėkmę: kaip sėkmingai bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti įtraukiant mokinių tėvelius. Pagrindinis akcentas –  įtraukiantys posėdžiai, kai tėvai ateina ne paklausyti, o dirbti kartu. Jiems skiriamos užduotys, drauge priimami bendri sprendimai. Mokykloje suburta puiki komanda, kurią sudaro  ne tik mokyklos administracija, bet ir bibliotekos darbuotojai, pagalbos mokiniui specialistai, veikia  sukurta nuosekli mokymosi ir taisyklių sistema. Pavyzdžiui, mokinys puikiai žino, ką reikia atlikti, kad pastaba būtų panaikinta. Daug dėmesio skiriama skaitymui  –  mokiniui dažniausiai rekomenduojama jam patraukli  literatūra. Mokykloje daug veiklos tenka  bibliotekos darbuotojoms, kurios, bendradarbiaudamos kartu su mokytojais, veda skaitymo pamokas, organizuoja renginius kartu su mokiniais bei jų tėveliais,  be kita ko, geba sudominti. Pastebimi visi, daugiausiai prisidėję prie mokyklos gerovės, jiems dėkojama, jie pagerbiami mokyklos renginiuose.

Panevėžio pedagogų švietimo centre direktorė Asta Malčiauskienė pristatė paskutinių metų naujienas, rezultatus, tobulintinas sritis. Labiausiai sužavėjo iniciatyva – 13-os klasės projektas. Į šią klasę renkasi įvairių dalykų mokytojai, kiti specialistai, darželių auklėtojai, padėjėjai. Pamoką veda mokytojas, norintis pasidalyti savo metodais, gebėjimu organizuoti pamoką, įdomiomis užduotimis. Ši pamoka – ne paskaita, nes „mokiniai“ turi atlikti jiems skiriamas užduotis. Refleksija – teigiamų dalykų aptarimas. Prasidėjus šiam projektui, iniciatyvių mokytojų nebuvo  daug, bet, darbams įsibėgėjus, jų vis daugėja, o norintys pabūti mokiniais vos telpa į klasę. Tokiu būdu kolega mokosi iš kolegos be prievartos ir gerai nusiteikęs.

Stažuotės – tai puiki galimybė pamatyti kitų ugdymo įstaigų patirtį, pasisemti naujų idėjų, atrasti, kas gali tikti ir būti naudinga tavo mokyklai. Smagu, kad Lietuvoje yra iš ko mokytis ir atrasti įvairių naujovių.

 

 

Straipsnį parengė

Aida Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė, Agnė Gaidamavičienė