Kai dievas uždaro duris, praveria langą…

(arba Erasmus + Ka2 tarptautinio projekto „Vanduo, žemė, ugnis, oras (vėjas) “ virtualioje  erdvėje) Gyvename neįprastai įdomiu laikotarpiu. Atrodo, sulėtėjo viso pasaulio tempas: žmonės, tarsi sraigės, sulindo į savo namus, užsidarė daugybė įstaigų, mokslas persikėlė į internetinę erdvę. Viskas tarsi pakito, apmirė. Atrodytų, esame priversti daug ko atsisakyti, pakeisti savo įpročius, norus, išsiversti be daugelio dalykų, veiklų. Atrodytų, net ir tarptautiniams projektams užsidarė visi...
Skaityti daugiau >>

Grįžus į mokyklas – kuo mažiau kontaktų tarp skirtingų klasių mokinių

Nuo kovo 22 d. 45-iose šalies savivaldybėse pradinukai galės grįžti mokytis į savo klases. Remiantis sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (OV) patvirtintomis pradinio ugdymo organizavimo būtinomis sąlygomis, mokyklos privalės užtikrinti minimalius atskirų klasių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu, pradinukų mokytojai privalės dėvėti kaukes. Organizuojant kontaktinį ar mišrų pradinio ugdymo procesą mokyklose turi būti maksimaliai ...
Skaityti daugiau >>

Pilietiškumo pamokose – pasakojimai apie Lietuvą

„Atgimimo“ mokykla Kovo 11-ąjai rengėsi nuotolinio mokymosi sąlygomis. 5-8 klasės dalyvavo projekte „Papasakok man apie Lietuvą“: kiekviena klasė rengė pristatymus jai skirta tema apie Lietuvą. Penktokai ieškojo informacijos apie Lietuvos gamtą, draustinius, įžymius gamtos paminklus, piliakalnius. Šeštų klasių mokiniai domėjosi Lietuvos pasiekimais tarptautinėje, mokslo, sporto, meno srityse per 31 Nepriklausomybės metus. Septintokai gilinosi į kultūrinių objektų ir nematerialiojo paveldo temą....
Skaityti daugiau >>

Sveikiname su Kovo 11-tąja

Sveikiname su Kovo 11-tąja ir nuoširdžiai dėkojame buvusiai mokyklos abiturientei, Lietuvos Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarei, Seimo narei Laimai Andrikienei. "Atgimimo" mokyklos administracija
Skaityti daugiau >>