Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos

 

2019 m. IV ketv.

 

2020 m. I ketv.

 

 

 

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur  

 

 

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1 1945 1 2042
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1623 3 1624
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1136 1 1214
4. Mokytojas 44,6 1363 44,60 1392
5. Socialinis pedagogas, psichologas 3,5 1107 3,5 1147
6. Specialusis pedagogas, logopedas 2,5 1151 2,5 1202
7. Grupės auklėtojas 5,33 832 5,34 848
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2,24 1417 2,24 1442
9. Akompaniatorius 0,5 874 0,5 524
10. Mokytojo padėjėjas 7,4 640 7,4 704
11. Raštinės vedėjas 1 825 1 882
12. Sekretorius 1 781 1 835
13. Bibliotekos vedėjas 1 915 1 1024
14. Bibliotekininkas 1 713 1 797
15. Valytojas 10,5 583 10,5 607
16. Budėtojas 4,5 583 4,5 607
17. Darbininkas 2,75 583 2,75 607
18. Vairuotojas 1 611 1 718
19. Kiemsargis 1 583 1 607
20. Santechnikas, elektrikas 0,75 611 0,75 592
21. Technikas 1 609 1 715