Mokyklos bibliotekos skaitykloje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos, V. K. Jonyno dailės skyriaus, 3b klasės darbų paroda.

Mokytoja Eglė Maračinskaitė.Maloniai kviečiame apsilankyti. 🙂

Atgimimo mokyklos mergaičių rinktinė, tarpmokyklinėse tinklinio varžybose iškovojo 2 vietą.

Šaunuolės!

Nepamirškime didvyrių.

Nepamirškime didvyrių.

Sausio 13-ąją Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai ir mokiniai žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose dešimčiai minučių uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes. Žvakučių liepsnelės pleveno ir prie stendo, skirto Sausio 13-ajai.

Pirmą pamoką mokiniai ir mokytojai giedojo Lietuvos himną, mokytojai pasakojo apie 1991 m. Sausio 13-ąją.

Trečios pamokos metu tolerancijos centro vadovė Lijana Lukošiūnienė ir mokytojas Saulius Lukošiūnas vedė netradicinę patriotiškumo pamoką. Visi, pasipuošę tautine atributika, nešini trispalvėmis susirinko prie laužo prisiminti prieš 32 metus už Lietuvos laisvę žuvusius didvyrius. Pamoką pradėjo L. Lukošiūnienė ragindama pasidžiaugti Lietuvos vėliava ir įvardyti jos spalvų prasmę. Visi sugiedojo Lietuvos himną. S. Lukošiūnas teigė, kad 1991 m. Sausio 13-oji – tai Laisvės gynėjų diena, skirta kovojusiems už visų mūsų laisvę. „Kas tie mūsų didvyriai?“- klausė S. Lukošiūnas ir ištarė kiekvieno, žuvusio tą lemtingą Lietuvai naktį, vardą ir pavardę. Dar girdėjome, kad tai buvo studentas, moksleivis, darbininkas, tėtis, sūnus, dukra, vilnietė, kėdainietis, kaunietis, jaunuolis, ką tik sukūręs šeimą… Kiekvienam Laisvės gynėjui moksleivės atnešė po neužmirštuolės žiedą… Žuvusius pagerbėme tylos minute. 7b klasės moksleivės Urtė ir Silvija perskaitė ištraukas iš savo rašinių apie laisvę. Mokytojos Dalios Urniežienės vadovaujami 3 klasės mokiniai visus subūrė muzikinei kompozicijai laisvės tema: visi dainavome E. Masytės „Laisvę“ – dainą, kuri 1991 m. skambėjo ir prie televizijos bokšto. Mokyklos direktorė Aušra Keturkienė  pasidalijo mintimis apie šią dieną ir teigė, kad šiandien netoli mūsų vykstantys įvykiai mums primena, kokia brangi laisvė ir kokie esame dėkingi tiems, kurie ją gynė. Septintokės Jorūnė ir Elzė papasakojo, kas joms yra laisvė. 7b klasės mokinė Ernesta perskaitė savo senelio liudijimą apie 1991m. sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto. Klausėme S. Lukošiūno skaitomų Just. Marcinkevičiaus ir E. Drungytės eilėraščių „Tėvyne dainų ir artojų“, „Mano kraštas“ ir širdyse tarėme kartu kiekvieną žodį. Baigiantis pamokai S. Lukošiūnas priminė, kad laisvė yra būtinybė, bet už ją reikia kovoti. L. Lukošiūnienė visus pakvietė išgerti karštos arbatos, dar pabūti, pasišildyti prie laužo, kaip 1991 metais.

12 val. visa mokykla dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtame bėgime. Kasmet pagerbdami žuvusius Laisvės gynėjus mes suprantame, kokia brangi yra tėvų meilė, gimtinė, šeima ir nepriklausomybė.

Akimirkos iš Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos veiklų „Atgimimo“mokykloje:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Atgimimo” mokykloje

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Atgimimo” mokykloje

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla nuo 2019 m. vykdo Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Sportinių erdvių saugumas – ne privalumas, o sveikatinimosi sąlyga“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto vertė – 30 740,00 Eur, iš kurių 28 588,00 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos ir 2 152,00 Eur skyrė Druskininkų savivaldybė.

Projekto veiklų prioritetas – vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas, įvairių bendruomenės žmonių grupių įtraukimas į sveikatinimosi įgūdžių formavimą per reguliarų fizinį aktyvumą ir sportiness veiklas. Renovuotame mokyklos dirbtinės dangos futbolo stadione įrengti 4 mobilūs futbolo vartai, 4 futbolo aikštės kamuolių gaudyklės, treniruoklių aikštelė papildyta 2 dvifunkciais lauko treniruokliais, pritaikytais neįgaliesiems. Mobilūs futbolo vartai pagerino aikštės ir žaidimo kokybę – dabar vienu metu gali treniruotis arba žaisti dvi komandos, komandose gali būti nestandartinis žaidėjų skaičius. Įrengus kamuolių gaudykles žaisti tapo patogiau ir saugiau ne tik žaidėjams, bet mažiau rūpesčių keliama ir aplinkinių namų gyventojams. Įsigijus ir sumontavus 2 papildomus dvifunkcius lauko treniruoklius, pritaikytus neįgaliesiems, padidėjo treniruoklių aikštės funkcionalumas ir kokybė – atnaujinti treniruokliai saugesni ir pritraukia daugiau įvairaus amžiaus ir sveikatos rizikas turinčių žmonių.

Taip pat atnaujinta kita mokyklos sportinė infrastruktūra: įsigyti ir sumontuoti du lauko stalo teniso stalai, sportinis įrenginys su skersiniais ir švediška sienele, kuriais kieme naudojasi pradinių ir kitų klasių mokiniai, ypač tai populiaru pertraukų tarp pamokų metu.

Įsigyta daug sportinio inventoriaus: 9 gimnastikos čiužiniai, 8 gimnastikos suolai, 2 pompos kamuoliams pūsti, 20 estafečių lazdų, 40 lankų gimnastikai, 10 vikrumo kopetėlių treniruotėms, jėgos virvė, 14 kimštinių kamuolių, 10 stalo teniso rakečių, 100 aprangos skirtukų varžyboms, 18 šokdynių. Panaudojant įsigytą įrangą ir inventorių į sporto projekto veiklas buvo tiesiogiai įtraukta virš 200 vaikų ir jaunimo. Organizuotas futbolo turnyras ,,Kamuolys apvalus”, ,,5×5 mažojo futbolo turnyras”, kuriuose dalyvavo Druskininkų savivaldybės jaunesniųjų klasių komandos, ,,Atgimimo” mokyklos 6 klasių mokiniams buvo organizuojamos mažojo (salės) futbolo įgūdžių lavinimo treniruotės. Veikloms ruošė ir jas organizavo mokyklos fizinio lavinimo mokytojai Danguolė Makselienė, Povilas Žarnauskas, Deividas Šilanskas, Juozas Stankevičius, Jonas Jazepčikas. Organizuoti įvairaus amžiaus ir socialinio statuso mokyklos ir miesto bendruomenės nariams skirti, renginiai. Pagal Pasaulio lietuvių žaidynių programą vyko krepšinio ir futbolo varžybos, neatlygintinai vyksta bendruomenės įvairių sporto šakų treniruotės ir varžybos.

Įgyvendinus projektą, sudarytos palankesnės ir saugesnės sąlygos sportuoti ne tik mokyklos mokiniams, bet ir visai bendruomenei, nes „Atgimimo“ mokyklos sportinė bazė yra miesto centre, gausiai lankoma miesto gyventojų, svečių bei sportininkų. Ja naudojasi ir Druskininkų sporto centro auklėtiniai bei mieste ir savivaldybėje veikiantys sporto klubai, miesto organizacijos. Pagerėjo sportinės infrastruktūros funkcionalumas, atitinkantis šiuolaikinius reikalavimus, bei saugumas, padidėjo galimybė organizuoti respublikines varžybas ir renginius, sportinė bazė tapo turtingesnė ir saugesnė, labiau prieinama įvairaus amžiaus sportuojantiems žmonėms ir skirtingų sričių sportininkams.

Paramos akcija beglobiams gyvūnams. Paramą siunčiame į Alytaus prieglaudą “Keturkojo viltis”

Paramos akcija beglobiams gyvūnams. Paramą siunčiame į Alytaus prieglaudą “Keturkojo viltis”

5a klasės mokinė Augustė Grigaitė iniciavo gerumo akciją, kurios metu rinko maistą ir reikiamus daiktus beglobiams gyvūnams.Alkcijoje aktyviai dalyvavo 1-8 klasių mokiniai, bei mokytojai.Pasibaigus akcijai, kartu su tėčiu ir mama surinktus daiktus ir maistą vežė į Alytuje įsikūrusią gyvūnų priglaudą ,,Keturkojo viltis“. Gyvūnai visiems aukojusiems sako nuoširdų ,,Ačiū“.

„Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“

„Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ir Vilniaus Gabijos progimnazijos bendruomenės yra nuolat besimokančios. Besibaigiant metams, mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu, 29 progimnazijos atstovai atvyko į Druskininkus ir kartu su „Atgimimo“ mokyklos atstovais dalyvavo seminare „Lietuvos mokyklų bendradarbiavimas: sėkmės istorijos“, dalijosi patirtimi.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino susirinkusius ir papasakojo apie mokyklą nuo jos susikūrimo iki šių dienų, kalbėjo apie kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Loreta Šilanskienė dalijosi patirtimi, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, skaitė pranešimą „Erasmus+” projektų įtaka mokytojų lyderystės skatinimui”. Išklausėme anglų kalbos mokytojos metodininkės Rovenos Kvaraciejūtės, kuri ne vienerius metus stažavosi ir mokėsi Japonijoje, pranešimą „Japonų ir lietuvių bendrystė“. Svečiai apžiūrėjo mokyklos muziejų, kitas erdves.

Gabijos progimnazijos direktorius Andrius Kniška drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkeliene pasidalijo Vilniaus Gabijos progimnazijos kūrimosi istorija, pasidžiaugė mokyklos pasiekimais, kuriamomis tradicijomis, skaitė pranešimą „Sėkmės formulės paieškos: 2011–2022“. Anglų kalbos mokytoja metodininkė / biologijos mokytoja ekspertė Virginija Kriaučiūnaitė dalijosi patirtimi, kaip pamokose naudodama projektų metodą motyvuoja kiekvieną mokinį tyrinėti, eksperimentuoti, pažinti. Ji skaitė pranešimą „Mokinių poreikiai ugdymo procese ir geroji patirtis“.

Pasidaliję patirtimi su Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojais, Gabijos progimnazijos pedagogai pasivaikščiojo po šventiškai pasipuošusį Druskininkų miestą, visi norintys aplankė M. K. Čiurlionio muziejų ir kitus žymius objektus.

Esame tikri, kad bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, dalijimasis sėkmės istorijomis plečia akiratį, todėl esame atviri kaitai ir naujiems potyriams.

Tekstą parengė Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vilkelienė
ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė