Šventėme laisvę

Šventėme laisvę

Kovo 11-osios šventei „Atgimimo“ mokyklos mokytojai ir mokiniai ruošėsi iš anksto: karpė, spalvino, lankstė, dekoravo laisvės simbolį – paukštį. Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvomis dekoruoti paukščiai „suskrido“ į mokyklos vestibiulį, aktų salę, biblioteką, koridorių. Mokyklos pagrindinį įėjimą papuošė mokytojos J. Kygienės sukurtos Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų gėlės. Pertraukų metu mokiniai galėjo pinti šių vėliavų spalvų apyrankes iš pintinėse marguojančių siūlų.

Pirmąją pamoką visos klasės pradėjo sugiedodamos Lietuvos himną, išklausydamos Ukrainos himną ir pagerbdamos žuvusius už laisvę tylos minute.

Penktą pamoką aktų salėje vyko koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Į salę susirinko dalis mokinių iš kiekvienos klasės, kiti mokiniai su mokytojais žiūrėjo tiesioginę renginio transliaciją klasėse. Šventinį renginį pradėjo šios dienos veiklų koordinatorė mokytoja Lijana Lukošiūnienė: „Po ilgo šventinio ryto susitikome salėje švęsti mūsų tautai svarbios ir didžios dienos.“ Koncerto vedėjos priminė susirinkusiems Kovo 11-osios reikšmę, dovaną būti laisvu, būti savimi. Visus su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės diena pasveikino mokyklos direktorė Aušra Keturkienė: „Laba diena esantiems salėje ir esantiems klasėse. Nepriklausomybės aktas žymėjo Lietuvos išsivadavimą iš priklausomybės ir pradėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ir įtvirtinimo, jos tarptautinio pripažinimo laikotarpį. Jau 32 metus gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, kaskart prisimindami jos sunkų kelią į laisvę. Vedini didelio ryžto ir tikėjimo šiandien gyvename čia, laisvoje Lietuvoje. Didžiuokimės savo šalimi ir jos gyventojais. Mes esame šiandienos ir rytojaus kūrėjai. Prisiminkime: kiekvienas mūsų kasdien auginame valstybę. Sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės diena ir linkiu gražaus renginio.“ Toliau meninė mokinių kompozicija, sukurta mokytojo Sauliaus Lukošiūno, priminė į Kovo 11-ąją atvedusius Atgimimo metų įvykius. Į juos kompozicijos kūrėjai pažvelgė per Druskininkų Atgimimo laikotarpio įvykius. Kompozicijos atlikėjai priminė 1988 – 1989 m. Lietuvos istoriją: Gedulo ir vilties dienos minėjimą ant Druskininkų geležinkelio bėgių dedant gėles, M. K. Čiurlionio muziejaus kiemelyje prasidėjusią Sąjūdžio Druskininkų iniciatyvinės grupės veiklą, „Girios Aido“ teritorijoje vykusį pirmąjį mitingą, pasmerkusį Molotovo-Ribentropo paktą, Saulės take sodintą Sąjūdžio ąžuolyną, pirmą kartą po sovietinės okupacijos pašventintą ir Vilos Linksma bokštelyje iškeltą Trispalvę, 2009 druskininkiečius, stovėjusius Baltijos kelyje ir Kovo 11-osios akto paskelbimą Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje. Priminę šiuos svarbius įvykius mokiniai prieidavo prie nuotraukos, kurioje žmonių jūra Druskininkuose neša pašventintą Lietuvos vėliavą, ir prisegdavo paukštį – laisvės pranašą.

Toliau dainomis ir šokiais šventėme laisvę. Mokytojos Ronatos Balkaitienės mokinių ansamblis atliko dainą „Mano Lietuva“, mokytojos Valės Šmitienės šokėjai smagiai šoko šokį „Gintariniai riešutai“. Direktorės pavaduotoja Virginija Žėkaitė pakvietė pasidžiaugti „Auksinės knygos“ nominantais, priminė, kad šios knygos idėją parvežė mokytojos Rovena ir Daiva iš Vokietijos, kur dalyvavo projekte „Šansas“. „Knygoje rašome nuo 2020 m. Mokytojai, pastebėję mokinio asmeninę pažangą, gerus darbus, įrašo jo vardą ir pavardę. Tai darome du kartus per metus. Šiandien įteiksiu padėką tiems, kurie įrašyti šioje knygoje auksinėmis raidėmis. Nesvarbių žmonių žemėje nėra, visi esame svarbūs, visi galime daryti gerus darbus. Kviečiame visus pabūti šioje knygoje.“- teigė V. Žėkaitė ir pakvietė 8c klasės mokinius Beatričę Novickają, Ugnę Konstantinavičiūtę, Vestą Kačinskaitę, Igną Šerpatauską, 7c Martyną Šarucką, Agotą Granatauskaitę, įrašytus „Auksinėje knygoje“. Visus pasveikino mokytojos Dalios Urniežienės vadovaujamų mokinių ansamblis daina „Tai aš“ ir V. Šmitienės mokiniai šokiu „Virė virė košę“.

Mokytoja Aida Balčiūnienė pakvietė dar pasidžiaugti „Auksinėje knygoje“ įrašytais mokiniais. Mokytoja teigė: „Kiekvienas vaikas yra kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis yra beribis ir nesuvaldomas. Labai norėčiau pakviesti 7d klasės mokinius Mindaugą Stepanovą, Skaistę Mariją Jasiulevičiūtę, Kajų Varžaitį, 6b – Eiviną Marcelį, Kotryną Veščiovaitę, Edviną Kalašnikovą.“ Po nominantų pagerbimo nuskambėjo eiliuotas sveikinimas Lietuvai – 3d klasės mokinys Vėjas padeklamavo Vlado Mozūriūno „Legendą apie Vilniaus pilį“. Renginio vedėjos eilėraščio žodžiais pakvietė pasigrožėti savo Tėvyne, jos žodžiu ir dainomis. Nuskambėjo D. Urniežienės mokinių daina „Baltos lelijos“, o šokio garsais ir ritmu džiugino V. Šmitienės šokėjai.

Mokytoja Nijolė Zdančiuvienė perskaitė jauniausių „Auksinės knygos“ nominantų vardus. Tai 5a klasės mokiniai Vakarė Čmukaitė, 5c – Izabelė Žeromskytė, 4a mokiniai Arijus Kacas, Emilija Nagijeva, Lukas Balčiūnas. N. Zdančiuvienė teigė: „Mažų darbų nebūna. O jūs esate dideli savo mažais ir dideliais darbais. Didžios ir garbingos Lietuvai dienos išvakarėse linkiu, kad būtumėt dideli savo svajonėmis, tikslais, siekiais. Svajokite ir būkite dideli.“ Mokytoja R. Balkaitienė pakvietė visus sušokti ritminį šokį. Kad būtų smagiau ir visi įsijungtų į šokį, scenoje susėdę šokį atliko penktokai, vienoje salės pusėje šoko mokytojos V. Šmitienė, D. Gudavičienė, V. Remenčienė, I. Urbonienė, A. Balčiūnienė, L. Maskalenkienė, kitoje pusėje – mokytojas P. Žarnauskas su mokinių komanda mušinėjo kamuolius šokio ritmu. Visa salė šėlo: „Pakartot!”

Mokyklos direktorė Aušra Keturkienė sakė: „Iš tikrųjų širdis dainuoja. Mes pasiilgę tokių renginių.”

Palinkėjusi kurti ir būti laimingiems šiandien savo Lietuvoje, direktorė priminė šių dienų aktualijas: „Šiandien kaip niekad stebėdami situaciją Ukrainoje, suprantame, kokia trapi yra laisvė ir kokia aukšta kaina mokama už ją. Turime būti labai atidūs informacijai, sklindančiai internete, nepasiduoti provokacijoms, išlikti tolerantiški ir pagarbūs kitų tautybių žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Nesvarbu, kokios tautybės yra jūsų klasiokas, kaimynas, komandos narys. Tegu jūsų santykiams neturi įtakos konfliktas, vykstantis tarp valstybių. Dėkoju renginio organizatoriams, mokytojams ir mokiniams už nuostabią šventę.”

Mokytoja Jūratė Šalengienė

Savivaldybės 6-7-8 klasių XI-oji geografijos olimpiada MANO GAUBLYS

Savivaldybės 6-7-8 klasių XI-oji geografijos olimpiada MANO GAUBLYS

Kovo 2 dieną „Atgimimo“ mokykloje vyko savivaldybės 6-7-8 klasių XI-oji geografijos olimpiada MANO GAUBLYS. Dalinuosi džiaugsmu ir didžiuojuosi mūsų mokiniais.

Sveikiname Druskininkų savivaldybės XI geografijos olimpiados MANO GAUBLYS laimėtojus:

  • 6a klasės mokinę Gretą Januškaitę, laimėjus I vietą;
  • 6b klasės mokines: Kotryną Veščiovaitę ir Jorūnę Katauskaitę , laimėjus III vietą;
  • 7b klasės mokinę Jutą Januškaitę , laimėjus II vietą.
  • 8b klasės mokinę Godą Savukynaitę, laimėjus I vietą;
  • 8b klasės mokinę, Patriciją Pileckaitę, laimėjus II vietą;

Geografijos mokytoja S. Kirkliauskienė

Meninio skaitymo konkursas. Savivaldybės etapas

Meninio skaitymo konkursas. Savivaldybės etapas

Vasario 15 d. vyko meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapas. Jame ,, Atgimimo” mokyklai atstovavo 7 B klasės mokinė Gabrielė Dos Anjos ( mokytoja Irena Urbonienė ). Popamokinėje veikloje aktyviai dalyvaujanti Gabrielė meninio skaitymo konkursui paruošė ištrauką iš K. Gudonytės romano ,,Ida iš šešėlių sodo”  apie sudėtingą paauglių gyvenimą ir nebevaikiškas problemas. Komisija merginos pasirodymą įvertino garbinga trečiąja vieta. Sveikiname!

„Atgimimo“ mokykloje – Vasario 16-osios vainikas Lietuvai

„Atgimimo“ mokykloje – Vasario 16-osios vainikas Lietuvai

Vasario 16-ajai „Atgimimo“ mokyklos mokytojai pradėjo ruoštis iš anksto, siūlydami šventės kūrimo idėjas, pasiskirstydami veiklas, kad kiekvienas būtų įtrauktas į šventės scenarijų. Jį sukūrė Tolerancijos centro vadovė mokytoja Lijana Lukošiūnienė.  Šventę, kaip ir svečius, pasitinkame prie  namų durų, tad vasario 15 d.  mokyklos fojė puikavosi mokinių ir mokytojų rankomis sukurta geltonų, žalių ir raudonų žiedų instaliacija „Tautinis vainikas“, prie kurio fotografavosi mokiniai ir mokytojai, o „Atgimimo“ mokyklos mokinių tarybos nariai kalbino mokyklos bendruomenę Vasario 16-osios tema. Respondentai  Vasario 16-ąją įvardijo kaip Lietuvos nepriklausomybės, laisvės, rimties ir susikaupimo šventę, kaip svarbią dieną, kurios esmę nusakė šviesiais žodžiais: laimė, laisvė, atvirumas, viltis, vienybė, džiaugsmas, rimtis, garbė, Tėvynė, Lietuva… Šventinę nuotaiką kūrė skaityklos vedėjos Vilmos Krasnickienės sukurtos skaidrės, primenančios ankstesnių Vasario 16-osios švenčių akimirkas.

Vasario 15 d. pamokų  veiklas mokytojai planavo siekdami gilintis į Lietuvos laisvės, valstybingumo, tautiškumo temas. Šias veiklas koordinavo pavaduotoja Loreta Šilanskienė. Pirmąją pamoką visa mokykla pradėjo sugiedodama Lietuvos himną. Ketvirtos klasės per pirmą pamoką rinkosi į sporto salę, kur vyko renginys „Tautiškos estafetės“, skirtas Vasario 16-ajai. Šioje pamokoje dalyvavo Druskininkų švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys ir jo pavaduotojas Gintaras Grigas. Renginio metu 3 klasių mokiniai buvo apdovanoti plaukimo pažymėjimais, o priešmokyklinių klasių mokiniai kartu su choreografijos mokytoja V. Šmitiene šventinę nuotaiką sukūrė šokio ritmu. Antros pamokos metu sporto salėje tinklinio turnyre varžėsi 7-8 klasės. Turnyrą laimėjo aštuntokai. Visi mokytojai šios dienos pamokas skyrė Valstybės atkūrimo dienai. Mokiniai siuvo Trispalves, pynė jas iš popieriaus juostelių, tapė teminę kompoziciją, gamino logotipą, kūrė ketureilį, akrostichą apie Lietuvą, žaidė kahoot „Ką žinai apie Lietuvą?“, „Lietuva Europoje“, varžėsi viktorinose, pristatinėjo savo projektus „Mano Lietuva“, „Tarpukario Lietuvos pasiekimai“, klausė paskaitos „Kelias į Lietuvos valstybingumą“ ir dalyvavo diskusijoje, žiūrėjo filmus „Kelias į nepriklausomybę“, „Lietuvių kalendorinės ir valstybinės šventės“, kūrė maldą už Tėvynę… Technologijų mokytoja Simona Šarucka kolegas subūrė saldžiai atokvėpio valandėlei per ilgąją pertrauką ir pavaišino tortu, kurį iškepė šiai šventinei dienai.

Prieš penktą pamoką visa mokyklos bendruomenė susibūrė mokyklos stadione akcijai „Trispalvė“, kurią koordinavo mokytoja Valė Šmitienė. Priešmokyklinių, 1-4 klasių mokiniai, nešdami Lietuvos vėliavos spalvų balionus ir kitą šventinę atributiką, rikiavosi suformuodami ratus: geltoną – priešmokyklinių klasių, žalią – 1-2 klasių, o raudoną – 3-4 klasių mokiniai. Aplink juos į šventinę rikiuotę sustojo  pasipuošę šventine atributika 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai. „Atgimimo“ mokyklos direktorė Aušra Keturkienė pasveikino šventinės rikiuotės dalyvius su Vasario 16-ąja. Iškėlę Trispalves mokiniai skandavo „Lietuva!“, o stadiono taku aplink šventinę rikiuotę nešdami vėliavas bėgo fizinio ugdymo mokytojai Deividas Šilanskas, Danguolė Makselienė, Povilas Žarnauskas ir po du kiekvienos klasės mokinius. Akciją stadione dronu filmavo Druskininkų turizmo ir informacijos centro darbuotojas Marius Dovidauskas. Visus šventinės dienos renginius, įspūdingiausias akimirkas fotografavo bibliotekos vedėja Gabrielė Gudaitienė.

Nupynę gražiausių žiedų, žodžių, kūrinių, darbų  vainiką savo mylimai Tėvynei Vasario 16-osios proga, iškėlę ir pagerbę Trispalvę sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

                                                                                                               Mokytoja Jūratė Šalengienė