Specialistai

Koordinavimo grupės:

Prevencinio darbo koordinavimo grupė (pagalbos mokiniui):

  • Aušra Keturkienė, direktorė,
  • Alvydas Zdančius, socialinis pedagogas,
  • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Greta Smaliukienė, psichologė,
  • Agnė Gaidamavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Darbo su specialiojo ugdymo (si) poreikių turinčiais mokiniais koordinavimo grupė:

  • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė, logopedė
  • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Adaptacinio 2 trimestrų laikotarpio pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pradedantiems 5 klasių mokiniams priežiūros grupė:

  • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • 5-tų klasių auklėtojai.