Specialistai

Koordinavimo grupės:

Prevencinio darbo koordinavimo grupė (pagalbos mokiniui):

 • Aušra Keturkienė, direktorė,
 • Alvydas Zdančius, vyresnysis socialinis pedagogas,
 • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Greta Kalėdaitė, psichologė,
 • Kamilė Šlapikė, psichologė,
 • Agnė Gaidamavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Darbo su specialiojo ugdymo (si) poreikių turinčiais mokiniais koordinavimo grupė:

 • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Regina Vitkauskienė, specialioji pedagogė, logopedė
 • Irma Tamulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Adaptacinio 2 trimestrų laikotarpio pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pradedantiems 5 klasių mokiniams priežiūros grupė:

 • Virginija Žėkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • 5-tų klasių auklėtojai.